sw ned2 sw ned1 Stamboom van Rijn

Hoofdpagina

Voorwoord

De laatste nieuwtjes over de van Rijns

Onderstaand de link naar een totale index op naam of doop/geboortedatum
van alle van Rijns/van Rhijns/van Ryns op deze sites.
Tot & met 1812 is de doopdatum vermeld en daarna de geboortedatum.
Klik op de betreffende naam voor de pagina van de deze persoon.
_________________________________________________________________________________________

INDEX OP NAAM INDEX OP DOOP/GEBOORTEDATUM
_________________________________________________________________________________________
Hoera...... ook een grote stam in Zuid Afrika......

Onlangs ontving ik een e-mail van Stefan van Rhijn uit Melbourne, AustraliŽ.
Hij liet mij weten, dat hij een nazaat van Dirk van Rhijn uit Katwijk van 1760 is.
Dirk van Rijn uit 1760 was kwartiermeester bij de Hollandse Oost Indische Compagnie en is naar Kaapstad uitgezonden en aldaar blijven hangen en getrouwd.
Zijn vader is in 1983 van Zuid Afrika naar AustraliŽ verhuisd, met het idee, dat daar meer mogelijkheden voor zijn gezin aanwezig waren.Middels Stefan kwam ik in kontakt met Marlene van Rhijn uit NamibiŽ. Haar grootvader, Nicolaas Albertus van Rhijn, was met zijn gezin uit Zuid Afrika naar NamibiŽ vertrokken
Marlene heeft heel wat onderzoek gedaan, veel hulp gehad van haar zus Brenda van Rhijn, en heeft tenslotte het geheel in "Marlene se boek" gememoreerd.

Inmiddels mocht ik via Stefan van Rijn een exemplaar van "Marlene se boek" in een document van zo'n 160 pagina's per mail ontvangen. Met veel interesse heb ik dit document zitten doorbladeren en zal in de komende tijd met de "tak Zuid Afrika" op de website van start gaan. Het zal zo te zien een best flinke tak in onze stamboom van R(h)ijn worden. Hiervoor heb ik ook aan Marlene van Rhijn toestemming gevraagd en gekregen, om informatie uit haar boek voor de website te mogen gebruiken.______________________________________________________Ja, ja, de stamboom gaat weer verder terug in de tijd

Onlangs werd ik door mijn nicht Marion van Rijn gewezen op de website van www.devries-doyle.org (klik hier voor deze website) met daarin een hoofdstuk: Genealogie VAN RIJN, van Voorschoten (6 generaties). (klik hier voor rechtstreeks naar de van Rijns). Hierdoor kan er teruggegaan worden tot rond 1500, maar dan is er wel meer onderzoek nodig. De aansluiting tussen de 6e generatie van deze volgens deze info sluit aan op het begin van de voorvaderen op mijn website.
Deze informatie van zo'n 100 kantjes A4 levert mij dan weer de nodige maanden onderzoek en verwerking op.
De heer de Vries heeft zijn verhaal onderbouwd met inzage van de nodige akten, waaraan hij refereert en aan het einde van zijn verhaal daarvan in een lijst heeft vermeld.


Van het ťťn komt vaak het ander en tijdens een telefonisch onderhoud met de heer de Vries werd ik door hem gewezen op de kwartierstaat van Johannes Friedrich Jacobs op de website www.jacobs-schumacher.eu waarin enige van Rijns uit Voorschoten. In een bijgaand overzicht heb ik de voor onze stamboom relevante informatie op een rijtje gezet.
Voor inzage dit overzicht: klik hier.


Tijdens het telefonisch onderhoud met de heer de Vries, naar aanleiding van de inhoud van zijn overzicht, het fenomeen naar voren, dat in deze periode de achternamen in zwang kwamen. Napoleon heeft wel in de France periode rond 1800 de code civil ingevoerd, waardoor iedereen een achternaam kreeg. Maar blijkbaar voelde men hier en daar al eerder de behoefte om zich van een achternaam te voorzien.
Zo ook in de informatie die begint bij Machtelt Pietersdr van Rijn (dochter van Pieter Willemsz van Rijn en Maritgen Lourisdr.
Machtelt Pietersdr van Rijn trouwde met Claes Neel Jorisz en kregen o.a. hun zoon Cornelis Claes Neel Jorisz.
Cornelis Claes Neel Jorisz trouwde twee keer en zijn kinderen werden al gedeeltelijk met de achternaam van Rijn of van Rhijn vermeld.
Alhoewel de heer de Vries zijn informatie met info uit aktes gestaafd heeft blijft nader onderzoek voor meer informatie toch wel wenselijk en zal dit deel van de stamboom ook apart op de website noteren met o.a. Machtelt Pietersdr van Rijn niet als voorvader, maar als voormoeder.______________________________________________________Leuke foto's van van Rijns uit de periode 1920-1935

Van de Werkgroep Genealogie Katwijks Museum ontving ik een stel foto's van de van Rijns, welke gebruikt zijn als pasfoto voor een paspoort, danwel een bewijs van Nederlandschap. Buiten enkele foto's heb ik deze foto's in kunnen passen op de pagina's van de betreffende van Rijns in de stamboo. Zover deze van Rijns al op de website staan, zijn deze foto's ook aldaar ingevoegd. Op de pagina's van de schema's van Katwijk I en II ( vooral bij de 3e pagina van Katweijk II) heb ik een foto van enkel het gezicht naast de regels van de betreffende van Rijn toegevoegd. Best wel interessant om aldaar te gaan kijken. Klik je dan op de betreffende naam van de van Rijn, dan zie zie je op de betrefende pagina de rest van de foto('s).


______________________________________________________Beste stamgenoten en alle verdere geÔnteresseerden,

Er staan op deze website nu al meer dan 1000 pagina's met van R(h)ijns op deze site. En verwacht pas de helft van de van R(h)ijns, pasende in deze stamboom, ingevoerd te hebben. Dus de komende jaren nog best er gezellig mee bezig zijn.
Verder ben ik bezig de kop van de pagina's wat meer op te vrolijken en ben bezig met het plaatsen in de bovenbalk van rechts het stadswapen van de geboorteplaats en links een markant gebouw uit de geboorteplaats. Voor de bestaande pagina's zal dat in de komende tijd gewijzigd worden.
Verder krijg elke tak van de stamboom een bovenbalk in een eigen kleur voor een betere herkenning, maar dat zal voor de reeds bestaande pagina's in de loop van de komende maanden pas in de betreffende kleur gewijzigd worden.
Voor de van R(h)ijns, die naar het buitenland zijn vertrokken of aldaar wonen wordt de bovenbalk geel. Tenslotte bouw ik de mogelijkheid in om via een "klik hier" de trouwakte en pagina's uit het bevolkingsregister van de betreffende van R(h)ijn te kunnen bekijken. Voor bestaande pagina's geldt ook hier, dat in de komente tijd deze pagina's met deze mogelijkheid aangevuld gaan worden.______________________________________________________De hypothese over de voorvaderen der van Rijns

Zo mag ik het voor de eerste vier mij bekende generaties voorvaderen wel stellen.
Als voorwaardelijke waarheid aangenomen, dat onderstaand de generaties voorvaderen zijn, doch nog wel naar bewijzen gezocht dient te worden. Ten eerste de generatie van Gerrit(Gerardus)van Rijn (huw 1742)en vervolgens van zijn: vader Cnelis (Cornelis Jansz van Rijn (gedoopt 06-07-1659); grootvader Jan Danielsz van Rijn (geb. rond 1616 ) en overgrootvader Daniel Jansz van Rijn (geb. rond 1590).
Zo niet anders wordt vermeld, komt de informatie van de kwartierstaat van Kevin Antonius Adrianus Bredero en de Werkgroep Genealogie van het Katwijks Museum.
En dit zij toch geen kleine jongens binnen de genealogie.
Voor verdere informatie: ga naar de pagina "Mogelijke Voorvaderen".Daarnaast ben ik begonnen met het invoeren van de informatie over de grote tak van Katwijk (ongeveer 1000 van R(h)ijns) nazaten van Jacob Cornelisz van Rijn.
Inmiddels heb ik al ongeveer de helft in kunnen voren. Zie verder middels de pagina "de tak van Katwijk-II" en klik op het betreffende vakje in de linker kolom.______________________________________________________Onlangs kreeg ik een berichtje van Adrie van Rhijn te Beneden Leeuwen en nazaat van Jan Hendrik van Rhijn gedoopt op 16-02-1791 te Dreumel. Inmiddels heb ik Adrie ontmoet en gezellig elkaars wetenswaardigheden uitgewisseld, waarbij doch meer inzicht werd verkregen inzake de link Dreumel/Katwijk.
De tak van Dreumel was mij wel bekend, maar echte aansluiting met de tak van Tiel en naar voorvaderen in Katwijk was er niet en/of onduidelijk. Het lijkt er wel duidelijk op, dat de tak van Dreumel zeker wel in onze stamboom thuis hoort. Doch er is informatie uit Dreumel em Katwijk, wat elkaar behoorlijk tegenspreekt. Dus tot die tijd neem ik de tak van Dreumel onder een apart hoofdstuk op en te vinden onder het hoofdstuk "de tak van Dreumel. klik hiervoor het betreffende vakje in de linker kolom.


-------------------------------------------------


Onlangs ontving ik een foto met een groep personen, waarvan ik graag de namen erbij wil zetten.
Wie weet wie er op de foto staan. Ga even kijken op de pagina "Vragen wachten op antwoorden" en laat mij het weten.
Bij voorbaat dank.-------------------------------------------------Toch eindelijk weer een stukje verder en weer familie erbij

Toch de vader van Johannes, gehuwd in Tiel gevonden. Dit blijkt Gerrit van Rhijn, getrouwd in Katwijk aan Zee met Hendrina Jansdr Kniest, te zijn.
Zijn zoon Jan van Rhijn, geboren te Katwijk aan de Rijn, maar gedoopt op 21-08-1747 te Oegstgeest, is de Joannes van Tiel.
Hierbij aantgetekend, dat rond deze periode er geen parochie in Katwijk aanwezig was, waardoor de rooms katholieke Katwijkers voor doop uit moesten wijken naar Oegstgeest.
Deze Jan van Rhijn heeft een broer Dirck van Rhijn, geboren te Katwijk en gedoopt op 30-03-1750 te Oegstgeest. Deze Dirck vertrok naar Wassenaar en werd daar de stamvader van de Wassenaarse tak. Na naarstig zoeken heb ik daardoor weer een tante erbij gevonden. Barbara Cornelia Petronella van Rijn, geboren op 27-09-1926 te Wassenaar. Een gezellige spontane tachtiger. In de komende tijd hoop ik meer over haar, haar broers en zus en verdere familie te kunnen berichten.

barbara 1926 div1
Bernhard van Rijn (1947), Amsterdam met Berbara Cornelia Petronella van Rijn (1926), Wassenaar
-------------------------------------------------De Militie Registers


Momenteel zijn vrijwilligers bezig om de Militie Registers online te zetten.
Het is nog een project in opbouw, maar levert toch al leuke resultaten op. In dit register staat of een persoon goedgekeurd, vrijgesteld of afgekeurd is en vaak nog enige informatie over lengte en lichaamsbouw. Verder nog de geboorte datum, namen van de ouders en het beroep. Verder kon je hierna nog in- of uitgeloot worden.
Hieruit blijkt dat mijn grootvader Johannes (1887)en zijn broers niet echt groot van stuk waren.
Verder kon men, als men toch voor de dienst was ingeloot, een plaatsvervanger instellen.
Zover ze ingeloot waren hebben de van Rijns zelf gediend.
Er staan momenteel vier van Rijns vermeld en het lijkt erop, dat alleen Johannes (1887) daadwerkelijk in dienst is geweest.

Van Franciscus Antonius (1865), Johannes (1887), Karel (1888) en Fredericus Antonius van Rijn (1891) staat de informatie al online.


Zie verder de pagina: van Rijns en De Militie


Voor een goede uitleg over de Militie Registers klik op een onderstaaande link.
Regionaal Archief Zutphen


Een aantal van de wetten en wijzigingen op de militie en dienstplicht zijn te vinden op de website van Frank van de Velde
-------------------------------------------------
Als u nog leuke nieuwtjes en weetjes hebt over de van Rijns hebt, houdt de website zich daarvoor zeker aanbevolen.
Bij voorbaat dank.
Mogelijke Voorvaderen

Indexen en schema's alle takken

--------------

De tak van Dreumel
Stamvader: Henricus 1735

De tak van Katwijk I
Algemeen

De tak van Katwijk II
Stamvader: Jacob Cornelisz otr1729

De tak van Tiel Stamvader: Joannes 1747

De tak van Wassenaar Stamvader: Dirck 1750

De tak van Zuid Afrika
Stamvader: Dirk 1760

--------------

Het begin van de stamboom

verhalen

Wat de van Rijns bezighoudt

Gezinskaarten
periode
1900-1940

foto albums

Geschiedenis archieven

Vragen wachten op antwoorden

Contact