geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Van Rijns en de Militie

Hoofdpagina

De van Rijns en hun dienstijd.
Momenteel worden de de Militieregisters uit diverse archieven online gezet. Het is nog een project in opbouw, maar levert toch al leuke resultaten op. In dit register staat of een persoon goedgekeurd, vrijgesteld of afgekeurd is en vaak nog enige informatie over lengte en lichaamsbouw. Verder nog de geboorte datum, namen van de ouders en het beroep. Verder kon je hierna nog in- of uitgeloot worden.
Hieruit blijkt dat mijn grootvader Johannes (1887)en zijn broers niet echt groot van stuk waren.
Verder kon men, als men toch voor de dienst was ingeloot, een plaatsvervanger instellen.
Zover ze ingeloot waren hebben de van Rijns zelf gediend.
Er staan momenteel zes van Rijns vermeld en het lijkt erop, dat daarvan Johannes (1860), Johannes (1881) en Johannes (1887) daadwerkelijk in dienst is geweest.

Van Johannes (1860), Franciscus Antonius (1865), Johannes (1881), Johannes (1887), Karel (1888) en Fredericus Antonius van Rijn (1891) staat de informatie al online.


Alle jonge mannen van 19 jaar moesten zich bij de Militie-commisaris melden in de woonplaats, alwaar hun ouders op dat moment woonden. Ook al woonde de betreffende jongeman aldaar zelf niet meer.Johannes van Rijn (1860) had het lotingsnummer 676 en was van beroep kantoor bediende, geboren in Tiel en woonachtig in Rotterdam. Zijn ouders woonden op de Tuinderlaan 83. Hij was 1 meter en 618 millimeter lang en had een ovaal aangezicht; smal voorhoofd; ogen grijs; gewone mond en neus; ronde kin; blond haar en wenkbrouwen.
Op 11-03-1880 werd hij door de Militieraad aangewezen voor dienst. ( Op deze pagina was Johannes de enigste, die aangewezen was voor dienst. De anderen kregen vrijstelling wegens broederdienst of zijnde de enigste zoon.)
Op 08-05-1880 werd Johannes ingelijfd bij het 4e Regiment Infanterie.


Franciscus Antonius van Rijn (1865) had het lotingsnummer 2295 en was van beroep timmerman. Hij was 1.72 m lang en had een ovaal aangezicht, laag voorhoofd grijze ogen, gewone neus en mond, ronde kin, bruin haar en wenkbrauwen.
Tijdens de keuring vroeg hij om vrijstelling wegens broederdienst en de militie-commissaris ging hier in zijn advies hierin mee. Op 17 -03-1885 heeft de militieraad ook besloten hem wegens broederdienst vrij te stellen.
Daar Franciscus ten tijde van zijn 19de levensjaar met zijn ouders in Amsterdam woonde, is hij ook in het Militie Register van Amsterdam ingeschreven.


Johannes van Rijn (1881) had het lotingsnummer 897 en was van beroep timmerman. Geborene en woonachtig in Rotterdam. Zijn ouders woonden op de Volmarijnstraat 55. Hij was 1 neter en 660 millimeter en had een ovaal aangezicht; hoog voorhoofd, bruine ogen; neus breed; mond klein; kin spits; blond haar en wenkbrouwen.
Op 13-12-1900 werd hij door de Militieraad toegewezen voor de dienst.
Op 15-03-1901 werd Johannes ingelijfd bij het 4e Regiment Vesting Artillerie.


Rond 1892 hebben de boeken van de Militie Registers een wijzing ondergaan en werden in diverse districten de namen van de ouders en de geboorte datum en de gezichtskenmerken van de betrokkene niet meer vermeld.
Doch in het district Amsterdam werden alleen de gezichtskenmerken niet meer vermeld.johannes 1887 div 24 Johannes van Rijn (1887) had het lotingsnummer 1053 en was van beroep kantoorbediende. Hij was 1 meter en 669 millimeter. Verdere informatie omtrent zijn gestel werden in deze tijd niet meer geregistreerd. Op 13 december 1906 werd hij door de militieraad voor de dienst aangewezen. Op 27-05-1907 werd hij ingelijfd bij het 7e Regiment Infanterie.
Verder staat nog genoteerd: 1 jan '16 o/n Landweer.karel 1888 div 20 Karel van Rijn (1888) had het lotingsnummer 3608 en was van beroep kantoorbediende. Hij was 1 meter en 616 millimeter. Verdere informatie omtrent zijn gestel werden in deze tijd niet meer geregistreerd.
Tijdens de keuring vroeg hij om vrijstelling wegens broederdienst en de militie-commissaris ging hier in zijn advies hierin mee. Op 21-12-1907 heeft de militieraad ook besloten hem wegens broederdienst vrij te stellen.
Tijdens de Eerste Wereldoorlog heeft Karel wel bij de landstorm als vrijwilliger gediend.
De landstorm was ter verdediging van de eigen omgeving. Daar Nederland in de Eerste Wereldoorlog neutraal is gebleven, is de landstorm niet in aktie te komen.Fredericus Antonius van Rijn (1891) had het lotingsnummer 4626 en was van beroep timmerman. Hij was 1 meter en 610 millimeter. Verdere informatie omtrent zijn gestel werden in deze tijd niet meer geregistreerd. Hij was lich. gebr. (vermoedelijk lichamelijk gebreken of gebrekkig). Desalniettemin werd hij op 26-10-1910 door de militieraad voor de dienst aangewezen.
Daarna is hij blijkbaar uitgeloot, daar er verder informatie tot inlijving ontbreekt.


-----------------------------------


Voor een goede uitleg over de Militie Registers klik op een onderstaaande link.

Regionaal Archief Zutphen


Een aantal van de wetten en wijzigingen op de militie en dienstplicht zijn te vinden op de website van Frank van de Velde
-------------------------------------------------
Contact