geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I - algemeen

Anna van Rijn

Hoofdpagina

Anna van Rijn, 03-02-1861 te Oegstgeest

Geboorte Register 1861 Oegstgeest - archief Oegstgeest, folio 1v - akte 2
Anna is geboren 03-02-1861 te Oegstgeest, des avonds ten negen ure.
Dochter van Pieter van Rijn (1832) en Maria Post. Aangegeven op 05-01-1861 door vader Pieter van Rijn, 26 jr, arbeider, wonende alhier.
Getuigen: Gerrit Vermeer, 43 jr, timmerman en Gillis van den Ameele, 51 jr, bode; wonende beiden alhier.

geboren anna 1861
Geboorte akte van Anna - info werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1886 Noordwijk - archief Noordwijk, akte 17
Getrouwd op 26-08-1886 te Noordwijk: Anna van Rijn met Pieter van Abswoude.
Anna was 25 jr, zonder beroep, geboren te Oegstgeest en wonende te Rhijnsburg, meerderjarige dochter van Pieter van Rijn, arbeider en Maria Post, zonder beroep, beiden wonende te Rhijnsburg, beiden tegenwoordig hunne toe4stemming tot dit huwelijk gevende.
Pieter was 27 jr, arbeider, geboren en wonende te Noordwijk, meerderjarige zoon van Johannes van Abswoude, arbeider en Dirkje van Schie, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk, beiden hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Hendrik Franck, 54 jr; Pieter van Rijn, 29 jr, broeder der bruid; Willem Alkemade, 27 jr en Willem de Haas, 23 jr, allen arbeiders wonende te Noordwijk.

Voor inzage kopie huwelijksakte: klik hier


Kinderen:Theodora Martina van Abswoude 15-06-1887, Noordwijk
Petrus van Abswoude 29-02-1892, Noordwijk
Johannes van Abswoude 18-06-1899, Noordwijk
Overlijdens Register 1929 Noordfwijk - Archief Leiden, folio 3 - akte 7
Anna is overleden op 13-01-1929 te Noordwijk, des namiddags ten drie ure, in het huis Offemweg, 49.
Anna was 68 jr, zonder beroep, geboren te Oegstgeest en wonende te Noordwijk, dochter van wijlen de echtelieden Pieter van Rijn en Maria Post, weduwe van Pieter van Abswoude.
Aangegeven op 14-01-1929 door Johannes van Abswoude, 29 jr, molenaaqrsknecht, wonende te Noordwijk, zoon van de na te noemen overledene en Wilhelmus Johannes de Haas, 54 jr, smid, wonende te Noordwijk, geen familie van de overledene.

ov anna 1861
Akte van overlijden Anna - archief Leiden

Bev. Reg. 1871-1880 Rijnsburg - folio 361
Anna is hier met haar ouders ingeschreven op 16-02-1872 en komende van Oegstgeest.
Er wordt geen adres genoemd.
Anna vertrekt op 13-03-1878 naar Voorschoten.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 361: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1890, deel 2 Rijnsburg - folio 508
Anna woont hier bij haar ouders op Langevaart 209.
Anna komt op 14-08-1886 weer van Voorschoten en gaat op 28-08-1886 naar Noordwijk.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 508: klik hier.


Bev. Reg. 1886 - 1899 deel 2 Noordwijk, folio 149
Anna woonde hier met haar gezin op Offenweg 49 en werd ingeschreven op 22-09-1886.
Anna kwam op 2808-1886 van Rhijnsburg.
Haar man, Pieter van Abswoude kwam op 22-09-1886 van deel 4 folio 110, was van beroep arbeider en geboren op 30-05-1859 te Noordwijk.
Middels een stempel is nog afgedrukt: "Overgebracht n/h, Register 1918, deel II, folio 74".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 149: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Pieter 1832

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact