geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Pieter van Rhijn

Hoofdpagina

Pieter van Rhijn, 13-02-1832 te Leyden

Geboorte Register 1832 Leyden - archief Leiden, folio 37v - akte 144
Pieter is geboren 13-02-1832 te Leyden, des morgens ten negen ure.
Zoon van Pieter van Rhijn en Elisabeth Batteljee. Aangegeven op 14-02-1832 middags ten twaalf ure door vader Pieter van Rhijn, 26 jr, arbeider, wonende in de Molensteeg wijk 2 no 45.
Getuigen: Andries Carlier, 40 jr, schoenmaker, wonende in de Molensteeg wijk 2 no 54 en Daniel Jacobus Brands, 32 jr, schoenmaker, wonende in de Molensteeg wijk2 no 52.

geboren pieter 1832
Geboorte akte van Pieter - archief Leiden
Huwelijks Register 1857 Oegstgeest - archief Oegstgeest, folio 2v en 3 - akte 2
Getrouwd op 08-02-1857 te Oegstgeest:
Pieter van Rhijn met Maria van der Post.
Pieter was 24 jr, jongman, arbeider, geboren te Leijden, wonende alhier, meerdrjarige zoon van Pieter van Rhijn, arbeider en Elisabeth Batteljee, zonderberoep; wonende beiden mede alhier.
Maria was 24 jr, jongedochter, dienstmeid, geboren te Wassenaar, wonende te Rijnsburg, meerderjarige dochter van Leendert van der Post, overleden en Anna Koxhoorn, wonende te voorschoten.
Getuigen: Jan van Rijn, 27 jr, arbeider, wonende alhier, broeder des bruidegoms; Hendrik Heemskerk, 40 jr, arbeider, wonende te Rijnsburg, zwager van den bruidegom; Joris Hogervorst, 35 jr, arbeider, wonende te Rijnsburg en Jan Gieliam, 49 jr, veldwachter, wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 2.

Overlijdens Register 1915 Noordwijk - archief Leiden, inv.nr 2942, folio 12v akte 44
Pieter van Rhijn is overleden op 27-04-1915 te Noordwijk, des voormiddags ten zes ure in het huis Wilhelminastraat 27.
Pieter van Rhijn was 83 jr, geboren te Leiden, wonende in voormeld huis, weduwnaar van Maria van der Post, zoon van Pieter van Rhijn en Elisabeth Batteljee, beiden overleden.
Aangegeven op 27-04-1915 door Willem de Haas, arbeidewr, 53 jr, wonende te Noordwijk, schoonzoon van den na te noemen overledene en Cornelis Zuidhoek, arbeider, 21 jr, wonende te noordwijk, kleinzoon van den Overledene.

ov pieter 1832
Overlijdens akte van Pieter - archief Leiden

---------


Bev. Reg. 1871-1880 Rijnsburg - folio 361
Pieter is hier met zijn gezin ingeschreven op 16-02-1872 en komende van Oegstgeest.
Bij beroep staat voor Pieter vermeld: akkerbouwer.
Er wordt geen adres genoemd.
Zijn vrouw, hier genoemd Maria Post, is geboren op 08-03-1832 te Wassenaar.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 361: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1890, deel 2 Rijnsburg - folio 508
Pieter woont hier met zijn gezin op Langevaart 209 en is van beroep arbeider.
Zijn dochter Wilhelmina wordt hier Mina genoemd.
Op 08-02-1888 vertekt het gezin, zonder de kinderen Petrus en Anna, naar Noordwijk.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 508: klik hier.


Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 1 Noordwijk - folio 156
Pieter kwam hier op 09-02-1888 met zijn gezin van Rhijnsburg en woont hier op Wilhelminastraat 27.
Pieter was hier van beroep arbeider.
Pieter en zijn vrouw Maria wonen hier tot hun overleiden resp. 27-04-1915 en 09-12-1913
Zijn zoon Leonardus wordt hier Leendert genoemd en zijn dochter Wilhelmina wordt hier weer Mina genoemd.
Verder is hier nog ingevolge de 9e Volkstelling hier nog de Zuster van zijn vroiuw Maria, Cornelia Post (geb. 12-02-1825 te Wassenaar en wed. van C. Hoogendoorn ingeschreven en woonde aldaar tot haar overlijden op 02-07-1910.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 156: klik hier.
---------------------------------------------------
In de geboorte akten van zijn dochters wordt Maria van der Post enkel als Maria Post genoemd. Eveneens in het bevolkings registers van Rijnsburg.
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Pieter 1805

Kinderen:

Petrus 1857

Anna 1861

Elizabeth 1863

Leonardus 1866

Cornelis 1869

Wilhelmina 1873

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact