geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Anna van Rijn

Hoofdpagina

Anna van Rijn, 22-09-1929 te AmsterdamGeboren volgens gezinskaart vader Theodoor
Anna is geboren op 22-09-1929 te Amsterdam.
Dochter van Theodoor van Rijn (1893) en Maria Christina Hemmers.

Overlijden Anna van Rijn is overleden op 04-10-2018 te Amsterdam en begraven in het familiegraf van vader Theodoor.

Voor inzage fotokopie grafzerk vader Theodoor: Klik hier

-------------------------------------------


Bev. reg. Amsterdam - Gezinskaart vader Theodoor – archief Amsterdam
Anna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Lutmastraat 76 hs (buurt AG, deel L54, folio 116), 23-08-1930 naar Newtonstraat 3 hs (buurt WJ).
Vervolgens op 30-09-1932 naar Johan Keplerstraat 31 hs (buurt WJ) en tenslotte naar de Lutmastraat 90 2 hoog (buurt AG).

div2 theodoor 1893
Voorkant Gezinskaart vader Theodoor
Bev. Reg. Amsterdam Persoonskaart vader Theodoor - archief Amsterdam
Anna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Lutmastraat 90-2.

Voor inzage persoonskaart vader Theodoor: klik hier


Bev. Reg. Amsterdam Persoonskaart Maria Christina Hemmers - archief Amsterdam
Na het overlijden van haar vader Theodoor bleef Anna van Rijn hier wonen bij haar moeder Maria Christina Hemmers op Lutmastraat 90-2.

Voor inzage persoonskaart Maria Christina Hemmers: klik hier


Bev. Reg. A’dam, 1e woonkaart Lutmastraat 90 2e bhs – archief Amsterdam
Haar vader Theodoor van Rijn is hier als gezinshoofd, als 3e gezin hier genoteerd, ingeschreven, zijn de geboren in 1893, komende op 22-03-1937 van Joh. Keplerstraat 31 en is vermeld als overleden op 23-02-1948.
Na het overlijden van Theodoor is zijn vrouw Maria Hemmers, wed. van Rijn, geboren 1896, vermeld als 4e gezin op deze kaart met de vermelding: gezin 3 en overleden 03-05-1952.
Na het overlijden van Maria Hemmers is haar broer Petrus Johannes van Rijn, geboren 1923, hier als gezinshoofd vermeld als het 5e gezin op deze kaart, komende van gezin 4.

Op de achterkant staat vermeld:
Anna van Rijn, geboren 19279 staat hier vermeld als “zuster van 5 en zoz gezin 4”.

Voor inzage 1e woonkaart Lutmastraat 90 2e bhs: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Amsterdam, woonkaart Linnaeusparkweg 30 - archief Amsterdam
Anna van Rijn woonde hier bij haar broer Petrus J. van Rijn op Linnaeusparkweg 30.
Anna (1929) was hier op 05-02-1959 bijgerschreven, met kenmerk zuster hoofdbewoner en overgeschreven op 02-07-1962 naar Marnixstraat 364-2.

Voor inzage woonkaart Linnaeusparkweg: klik hier.


Bev. Reg. Amsterdam, woonkaart Marnixstraat 364-2- archief Amsterdam
Anna van Rijn woonde hier op Marnixstraat 364-2 en is hier ingeschreven op 02-07-1962, komende van Linnaeusparkweg 30 hs.
Anna heeft hier tenminste tot einde gebruik woonkaarten in 1989 gewoond.
Verder is hier op 02-07-1962 ingeschreven, als zuster vermeld, Theodora van Rijn eveneens komende van de Linnaeusparkweg 30 hs. Op 03-05-1968 vertrok Theodora als echtgenoot Theodora Dhondt-van Rijn naar Zeist.

Voor inzage woonkaart Marnixstraat: klik hier.
-------------------------------------------Gewoond op: Marnixstraat 364 2 hoog, 1016 XW Amsterdam.Vader:
Theodoor

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact