geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Theodoor van Rijn

Hoofdpagina

Theodoor van Rijn, 26-11-1893 te AmsterdamGeboorte register Amsterdam - archief Amsterdam, 12/53 - akte 12628
Theodoor is geboren op 26-11-1893 te Amsterdam, des namiddags ten tien ure, in het huis staande Utrechtschestraat 130.
Zoon van Johannes van Rijn (1860) en Maria Henn.
Aangegeven op 27-11-1893 door vader Johannes, boekhouder, 33 jr, wonende Utrechtschestraat 130
Getuigen: Johannes Breurkens, kleermaker, 35 jr , wonende als de ouders en Willem Kok, geen beroep, 54 jr, Lauriergracht 140.


geb theodoor 1893
Geboorte akte - archief AmsterdamHuwelijks register Amsterdam - archief Amsterdam 3d/25 - akte 438
Getrouwd op 21-06-1922 te Amsterdam: Theodoor van Rijn x Maria Christina Hemmers
Theodoor was hoofdklerk bij het gemeente girokantoor, 28 jr, geboren en wonende alhier.
Meerderjarige zoon van Johannes van Rijn, 61 jr, kantoorbediende, wonende alhier en Maria Henn, overleden.
Maria was zonder beroep, 26 jr en geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Pieter Jacobus Hemmers, kantoorlooper en Alida Suzanna Quaadsman, 57 jr, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Getuigen: Theodorus Jacobus Mees, zonder beroep, 70 jr en Pieter Theodorus Hemmers, broeder der echtgenoote, brievenbesteller, 27 jr, beiden wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Op 07-12-1934 is er een kind levenloos geboren.

Overlijdens register Amsterdam - archief Amsterdam, 2/96v - akte 571
Theodoor van Rijn is overleden op 23-02-1948 te Amsterdam om vijf uur, vijftien minuten.
Theodoor van Rijn was 54 jr, bureauchef,echtgenoot van Maria Christina Hemmers, zoon van Johannes van Rijn en Maria Henn, beiden overleden.
Aangegegeven op 24-02-1948 door Dirk Heldering, aanspreker, 62 jr, wonende alhier.

overl theodoor 1893
Overlijdens akte - archief Amsterdam


Volgens bidprentje; begraven op 26-02-1948 op het RK Kerkhof Buitenvelderd, Amsterdam.


Theodoor en zijn vrouw Maria Christina zijn in een familiegraf begraven.
Voor inzage fotokopie grafzerk Theodoor: Klik hier


Overlijden - volgens overlijdensbericht
Maria Christina Hemmers is overleden op 03-05-1952 en begraven op 07-05-1952 op het RK Kerkhof Buitenvelderd, Amsterdam.-------------------------------------------
1e Pensioenkaart 520 a, Theodoor - archief Amsterdam
Theodoor is hier in 1915 begonnen als klerk bij de gasfabriek en in 1917 als klerk bij het girokantoor.
Op 01-01-1919 is Theodoor bevordert tot hoofdklerk.
Verder staat hier zijn geboortedatum, 26-11-1893, vermeld.

Voor inzage kopie 1e pensioenkaart 520 a, Theodoor: Klik hier


2e Pensioenkaart 520 a, Theodoor - archief Amsterdam
2e Pensioenkaart 520 a (vervolg op 1e), Theodoor - archief Amsterdam.
Theodoor heeft zich hier van klerk girokantoor opgewerkt tot adjuctbureauchef.
Verder zijn hier nog zijn geboortedatum 26-11-1893 en overlijdensdatum 23-02-1948 vermeld; tevens de overlijdensdatum, 03-05-1952, van zijn vrouw Maria Christina Hemmers, zijnde als weduwe, vermeld.

Voor inzage kopie 1e pensioenkaart 520 a, Theodoor: Klik hier-------------------------------------------Bev. reg. Amsterdam - Gezinskaart vader Johannes van Rijn - archief Amsterdam
Theodoor woont hier tot aan zijn huwelijk op 21-06-1922 bij zijn ouders op 2e Jan van de Heijdenstraat 5 huis en gaat per deze datum naar zijn eigen gezinskaart (L54/116).

Voor inzage kopie Bev. Reg., gezinskaart vader Johannes van Rijn: Klik hier


Bev. reg. Amsterdam - 1e Eigen Gezinskaart - archief Amsterdam
Theodoor komt op 24-6-1922 van de gezinskaart van zijn vader Johannes van Rijn.
Theodoor was hier van beroep: Gem. Ambtenaar, hoofdklerk Gemeente Giro.
Zijn vrouw Maria Christina Hemmers komt van de gezinskaart van haar vader Pieter Jacobus Hemmers.
Theodoor woonde bij inschrijving hier met zijn vrouw op Lutmastraat 76 hs (buurt AG, deel L54, folio 116) en verhuisde met het gezin op 23-08-1930 naar Newtonstraat 3 hs (buurt WJ).
Vervolgens op 30-09-1932 naar Johan Keplerstraat 31 hs (buurt WJ) en tenslotte naar de Lutmastraat 90 - 2 hoog (buurt AG).

div2 theodoor 1893
Voorkant Gezinskaart Theodoor


Bev. reg. Amsterdam - 2e Eigen Gezinskaart (vervolg 1) - archief Amsterdam
Daar de 1e kaart geheel volgeschreven is, is voor het laatste kind, Theodoor van Rijn van 1938, een 2e kaart aangelegd.
Alleen deze Theodoor is hierop vermeld.

Voor inzage kopie 2e gezinskaart: klik hier.Bev. Reg. Amsterdam, woonkaart Lutmastraat 76 huis - archief Amsterdam
Theodoor van Rijn is hier als gezinshoofd ingeschreven komende op 23-08-1930 met 2 mannelijke en 6 vrouwelijke personen van Newtonstraat 3 huis.

Voor inzage kopie woonkaart Lutmastraat 76 huis: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Amsterdam, woonkaart Newtonstraat 3 huis - archief Amsterdam
Theodoor van Rijn is hier als gezinshoofd ingeschreven met 2 mannelijke men 8 vrouwelijke personen, komende op 23-08-1930 van Lutmastraat 76 hs en wordt weer uitgeschreven op 30-09-1932 gaande naar J.Keplerstraat 31 huis.
Op de achterkant zijn geen mededelingen gedaan, gerelateerd aan Theodoor.

Voor inzage kopie woonkaart Newtonstraat 3 huis: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Amsterdam, woonkaart Johann Keplerstraat 31 huis - archief Amsterdam
Theodoor van Rijn is hier als gezinshoofd ingeschreven op 30-09-1932 met 2 mannelijke en 9 vrouwelijke personen en wordt weer uitgeschreven op 22-03-1937 gaande naar Lutmastraat 90 - 2 hoog.
Op de achterkant wordt nog als inwonend en niet verwant, doch gerelateerd aan Theodoor vermeld: Wolmoed Sier, geboren 1914, komende op 18-10-1932 van Edam en gaande op 20-11-1933 naar Linnaeusparkweg 124 hs.

Voor inzage kopie woonkaart Keplerstraat 31 hs: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Amsterdam, 1e woonkaart Lutmastraat 90 2e bhs - archief Amsterdam
Theodoor van Rijn is hier als gezinshoofd, als 3e gezin hier genoteerd, ingeschreven, zijn de geboren in 1893, komende op 22-03-1937 van Joh. Keplerstraat 31 en is vermeld als overleden op 23-02-1948.
Na het overlijden van Theodoor is zijn vrouw Maria Hemmers, wed. van Rijn, geboren 1896, vermeld als 4e gezin op deze kaart met de vermelding: gezin 3 en overleden 03-05-1952.
Na het overlijden van Maria Hemmers is Petrus Johannes van Rijn, geboren 1923, hier als gezinshoofd vermeld van het 5e gezin op deze kaart, komende van gezin 4.

Op de achterkant staan nog de volgende vermeldingen:
Maria Hurts-van Rijn, dochter van 4, ( vermelding "03-01-1950 gezin 4" = wat onduidelijk, want deze datum is de trouwdatum van Maria met Matthijs Hurts). Maria vertrekt op 16-02-1951 naar Huissen, Gelderland).
Verder nog Alida van Rijn, geboren 1927; Theresia van rijn, geboren 1927; Anna van Rijn, geboren 1929 en Theodora van Rijn, geboren 1930; allen vermeld als "zuster van 5 en zoz gezin 4".

Voor inzage 1e woonkaart Lutmastraat 90 2e bhs: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Amsterdam, 2e woonkaart Lutmastraat 90 2e bovenhs - archief Amsterdam
P.J. van Rijn is hier als gezinshoofd vermeld met de opmerking: "zie krt 1, gezin 5".
Op de achterkant staan nog vermeld: Catharina van Rijn, geboren 1932, zuster, zie krt 1 gezin 4"; Theodora van Rijn, geboren 1938 (??), zuster, "zie krt 1 gezin 4".
Verder nog Caecilia H.M. van Rijn, geboren 1937, zuster, komende op 26-07-1952 van Bussum.

Voor inzage 2e woonkaart Lutmastraat 90 2e bhs: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.-------------------------------------------Bev. Reg. Amsterdam Eigen Persoonskaart - archief Amsterdam
Theodoor van Rijn woonde hier met zijn gezin op Lutmastraat 90-2 en was van beroep: hoofd klerk Gem. Giro, adj. bureauchef.
Theodoor woonde hier tot zijn overlijden op 23-02-1948.
Maria Christina Hemmers is geboren op 14-06-1896.
Theodoor en Maria zijn getrouwd op 21-06-1922.

Voor inzage eigen persoonskaart: klik hier


Bev. Reg. Amsterdam Persoonskaart Maria Christina Hemmers - archief Amsterdam
Na het overlijden van haar man bleef Maria Christina hier met haar kinderen wonen op Lutmastraat 90-2.
Maria woonde hier tot haar overlijden op 03-05-1952; dochter van Pieter Jacobus Hemmers en Alida Suzanna Quaadman.

Voor inzage persoonskaart Maria Christina Hemmers: klik hier
-------------------------------------------
Vader:
Johannes 1860

Kinderen:

Petrus 1923

Theodoor 1924

Maria 1925

Alida 1927

Theresia 1927

Johanna Cornelia 1928

Anna 1929

Theadora 1930

Catharina 1932

Caecilia Hildegonda Maria 1937

Theodoor 1938

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact

div1 theodoor 1893
Bidprentje Theodoor