geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rijn

Hoofdpagina

Arie van Rijn, 10-03-1889 te Scheveningen

Geboorte Register 1889 Den Haag - archief Den Haag, folio 185v - akte 1101
Arie is geboren op 10-03-1889 te Scheveningen, aldaar des morgens ten een ure
Zoon van Maarten van Rijn (1859) en Jacoba de Niet.
Aangegeven op 11-03-1889 door Maarten van Rijn, 30 jr, arbeider, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Jan Grootveld, 36 jr, en Arie de Niet, 25 jr; mandenmakers, beiden wonende te Scheveningen.

geb arie 1889
Geboorte akte Arie - archief Gemeente Den Haag

1e Huw.:

Huwelijks Register 1915 Den Haag - archief Den Haag, folio 131 - akte 255
Getrouwd op 10-03-1915 te Den Haag, in het huis der gemeente verschenen:
Arie van Rijn met Kniertje de Jager
Arie van Rijn was 26 jr, scheepstimmerman, geboren en wonende te Scheveningen, meerderjarige dochter van Maarten van Rijn, 55 jr, arbeider en Jacoba de Niet, 57 jr, zonder beroep, beiden wonende te Scheveningen, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Kniertje was 27 jr, arbeider, geboren te Reeuwijk, wonende te Scheveningen, meerderjarige zoon van Hendrik Kraaijenbrink, zonder beroep, wonende te Reeuwijk, toestemmende bij authentieke akte en Johanna Maria Budding, overleden.
Getuigen: Arie van Rijn, 29 jr, scheepmaker, broeder der bruid, woende te Scheveningen en Klaas Schouten, 42 jr, arbeider, wonende te Reeuwijk.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier.2e Huw.:

Huwelijks Register 1915 Den Haag - archief Den Haag, folio 131 - akte 255
Getrouwd op 29-08-1923 te Den Haag, in het huis der gemeente verschenen:
Arie van Rijn met Elisabeth de Lange
Arie van Rijn was 34 jr, timmerman, wewduwnaar van Kniertje de Jager, geboren en wonende alhier, meerderjarige dochter van Maarten van Rijn, 55 jr, overleden en Jacoba de Niet, 57 jr, zonder beroep, wonende alhier.
Elisabeth de Lange was 24 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwe van Teunis de Jager, meerderjarige dochter van Johannes Hendrikus de Lange, broodbakker en Maria Cornelia Vernes, zonder beroep, beiden wonende alhier, toestemmende bij authentieke akte.
Getuigen: Jan George Corino, 47 jr en Hendrik Hekker, 48 jr, beiden zonder beroep en wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw.: klik hier.

Overlijdens Register 1945 Zeist - archief zeist, folio 103 - akte 1262
Arie van Rijn is overleden op 07-11-1945 te Zeist, te dertien uur, vijftien minuten.
Arie van Rijn was 56 jr, scheepstimmerman, geboren te Scheveningen en wonende te 's Gravenhage, gehuwd met Elissabeth de Lange, weduwnaar van Kniertje de Jager, zoon van Maarten van Rijn en Jacoba de Niet, beiden overleden.
Aangegeven op 08-11-1945 door Johannes Brouwer, 47 jr, bediende, wonende te Zeist.

ov arie 1889
overlijdens akte Arie - archief Gemeente Den HaagInschrijving in register van overlijden Den Haag 1945 - archief Den Haag, folio 1578 - akte B 4513
Voor extract:
Heden den twintigsten november negentienhonder vijf en veertig, is door mij, ambtenaar van den Burgelijke stand der gemeente 's Gravenhage ingeschreven een van den ambtenaar van den Burgelijken stand der gemeente Zeist ontvangen uittreksel uit het register van overlijden, waaruit blijkt, dat op zeven dezer, ten dertien ure, vijftien minuten aldaar is overleden: Arie van rijn, zes en vijftig jaren, scheepstimmerman, geboren en wonende te 's Gravenhage, echtgenoot van Elisabeth de Lange, eerder weduwnaar van Kniertje de Jager, zoon van Maarten van Rijn en van Jacoba de Niet, beiden overleden.

ov arie 1889
inschrijving akte van overlijden Arie - archief Gemeente Den HaagVolgens eigen gezinskaart Den Haag
Kniertje de Jager is overleden op 07-10-1922 te Den Haag.

Gezinskaart Den Haag, wed. van Rijn, geb. de Niet
Arie woonde hier met bij zijn ouders op Zoggerstraat 49.

Voor inzage kopie Gezinskaart wed. van Rijn, geb. de Niet: klik hier.


Eigen Gezinskaar Den Haag
Arie woonde hier met zijn gezin op: 10-03-1915 - Maaswijkstraat 42; 19-04-1923 - Loggerstraat 49, beh. Moeder; 29-08-1923 - Maaswijkstraat 30; 19-07-1926 - Markenschestraat 64; 14-11-1927 Markenschestraat 87.
Arie was hier van beroep: scheepstimmerman.
Kniertje de Jager woonde hier tot haar overlijden op 07-10-1922.
Na het overlijden van Kniertje hertrouwde Arie met Elisabeth de Lange, geboren op 15-02-1899 te Den Haag en is zodanig hier als vrouw van Arie ingeschreven.
Hier staat ook nog ingeschreven: Aagje de Jager, geb. 20-08-1919 te Den Haag en was een dochter uit een eerder huwelijk van Elisabeth de Lange.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Maarten 1859

Kinderen
2e huw.:

Jacoba 1924

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact