geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Maarten van Rijn

Hoofdpagina

Maarten van Rijn, 31-07-1859 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1859 Katwijk - archief Katwijk, folio 37v - akte 114
Maarten is geboren op 31-07-1859 te Katwijk aan Zee, aldaar des morgens ten zes ure
Zoon van Zegert van Rijn (1831) en Jaapje van Duijvenbode.
Aangegeven op 01-08-1859 des namiddags ten half een ure door vader Zegert van Rijn, 27 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Maarten van Duijvenbode, 61 jr, visscher en Frans Buijteweg, 38 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

geb maarten 1859
Geboorte akte Maarten - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1886 Den Haag - archief Den Haag, folio 19v - akte 36
Getrouwd op 20-01-1886 te Den Haag, compareerden in het raadhuis der gemeente 's Gravenhage:
Maarten van Rijn met Jacoba de Niet.
Maarten van Rijn was 26 jr, mandenmaker, geboren te Katwijk en wonende te Scheveningen, meerderjarige zoon van Zegert van Rijn, arbeider en Jaapje van Duijvenbode, beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Jacoba de Niet was 28 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Scheveningen, meerderjarige dochter van Arie de Niet, mandenmaker en Pietje den Heijer, zonder beroep, beiden wonende aldaar, mede alhier tegenwoordig en consenteerende.
Getuigen: Cornelis den Heijer, 36 jr, mandenmaker; Johannes Ouwehand, 27 jr, timmerman; beiden wonende te Scheveningen; Ambrosius Rikkers, 59 jr, barbier en Willem Heijge, 59 jr, zonder beroep; beiden wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1921 Den Haag - archief Den Haag, folio 47 - akte 1466
Maarten van Rijn is overleden op 07-05-1921 te Den Haag, des namiddags te half tien ure.
Maarten van Rijn was 61 jr, opperman, geboren te Katwijk, wonende alhier, echtgenoot van Jacoba de Niet, zoon van Zegert van Rijn en Jaapje van Duijvenbode, beiden overleden.
Aangegeven op 09-05-1921 door Pieter Schoor, 31 jr en Jan Timp, 54 jr; boden, wonende alhier.

ov maarten 1859
overlijdens akte Maarten - archief Gemeente Den Haag


Volgens overlijdens akte 2320 archief Den Haag 1926
Jacoba de Nietis overleden op 05-08-1926 te Den Haag des namiddags ten half zes ure, 69 jr.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 203
Maarten woont hier bij zijn ouders op wijk VI no 694.
Op 27-12-1873 vertrok Maarten met zijn ouders naar Den Haag.
Verder zijn hier alle van Rhijns met een h geschreven.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 203: klik hier.


Gezinskaart Den Haag, wed. van Rijn, geb. de Niet
Maarten woonde hier met zijn gezin op Zoggerstraat 49 tot zijn overlijden op 07-05-1921.
Maarten was hier van beroep arbeider.
Na zijn overlijden woonde zijn vrouw Jacoba de Niet met kinderen nog op: 19-07-1926 Markenschestraat 65 bij den Zoon.
Jacoba de Niet is geboren op 09-06-1957 te Scheveningen en is Overleden op 05-08-1926.

Voor inzage kopie Gezinskaart wed. van Rijn, geb. de Niet: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Zegert 1831

Kinderen:

Jacoba 1887

Arie 1889

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact