geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rijn

Hoofdpagina

Arie van Rijn, 24-02-1902 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1902 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 17 - akte 63
Arie is geboren op 24-02-1902 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning des voormiddags ten negen uur.
Zoon van Christiaan van Rijn (1860) en Arrisina Plokker
Aangegeven op 25-02-1902 des namiddags ten drie uur door Emmelina de Lange, 30 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan de Zee.
Christiaan van Rijn, arbeider, afwezig in zake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Willem Kobus, 34 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 27 jr, bode; wonende beiden alhier.

geb arie 1902
Geboorte akte Arie - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1927 Katwijk - archief Katwijk, akte 55
Getrouwd op 18-08-1927 te Katwijk:
Arie van Rijn met Jaapje van Duijvenbode.
Arie was 25 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Christiaan van Rijn, 67 jr, arbeider en Arrisina Plokker,47 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Jaapje was 17 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Jacob van Duijvenbode, overleden en Jannetje Krol, 50 jr, , zonder beroep, wonende te Katwijk.
De vader van de bruidegom en de moeder der bruid, hierbij tegenwoordig verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen, terwijl de moeder des bruidegoms hare toestemming verleende bij acte verleden voor den ambtenaar van den burgelijke stand dezer gemeente, den zeventienden augustus dezes jaars.
Getuigen: Teunis van Duijvenbode, 26 jr, schipper, wonende te Katwijk aan den Rijn, broeder der bruid en christiaan van der Bijl, 55 jr, schipper, wonende te Katwijk aan den Rijn, geen familie van partijen.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 24-2-'02 (geb.dat. Arie), 10-09-'09 (geb.dat. Jaapje), beiden N.H. (= Ned. Herv.), geen fam., Kerkplein 3.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.
Arie van Rijn is overleden op 09-06-1989 te Katwijk, 87 jr.

Jaapje van Duijvenbode is overleden op 19-11-1976 te Katwijk, 67 jr en is geboren op 10-09-1909 te Katwijk.

Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 64
Arie woont hier bij zijn ouders op wijk D no 112, Louwestraat 40 (later 38 doorheen geschreven).

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 64: klik hier.


Gezinskaart Katwijk - vader Christiaan van Rijn - archief Katwijk
Arie woonde hier bij zijn ouders op Louwestraat 38 en de W. Malefijtstraat 91 tot zijn overlijden op 07-05-1935.
Arie was hier van beroep visscher en ging naar een eigen gezinskaart Rijn (= Katwijk aan de Rijn).

Voor inzage kopie gezinskaart vader Christiaan: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Arie woonde hier met zijn gezin op Kerkplein 3 en Kerkstraat 43a en was van beroep arbeider.
Zijn echtgenote Jaapje van Duijvenbode is geboren op 10-09-19-09 te Katwijk.
Arie is overgenomen van gezinskaart vader Ch. Van Rijn - Plokker en Jaapje van gezinskaart Jac. Duij.b. - Krol.
Arie en Jaapje zijn getrouwd op 18-08-1927 te Katwijk.
Later zijn hun ouders bijgeschreven: voor Arie Christiaan van Rijn en Arrisina Plokker en voor Jaapje Jacob van Duivenbode en Jannetje Krol.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Christiaan 1860

Kinderen:

Arissina 1927

Cornelis 1930

Leuntje 1932

Jacob 1936

Arie 1943

Janna 1945

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact

arie 1902 div2
Arie van Rijn - 1913