geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Christiaan van Rhijn

Hoofdpagina

Christiaan van Rhijn, 16-08-1860 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1856 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 24v - akte 93
Christiaan is geboren op 16-08-1860 te Katwijk aan Zee, des avonds ten half acht ure.
Zoon van Arie van Rijn (1819) en Leuntje Vooijs (2e huw.)
Aangegeven op 17-08-1860 des middags ten twaalf ure door vader Arie, 41 jr, karreman, wonende te Katwijk aan de Zee.
Getuigen: Barend Imthorn, 34 jr, tuinman en Hendrik Zwetsloot, 29 jr, landbouwer; wonende beide in deze gemeente.

geb christiaan 1860
Geboorte akte Christiaan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1887 Katwijk - archief Katwijk, akte 38
Getrouwd op 22-12-1887 te Katwijk, des middags ten twaalf ure in het Huis der Gemeente Katwijk gecompareerd:
Christiaan van Rijn met Arrisina Plokker.
Christiaan was 27 jr, arbeider, geboren en wonende alhier, meererjarige zoon van Arie van Rijn, karreman en Leuntje Vooijs, zonder beroep, beide3n wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Arrisina was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Arij Plokker en Johanna Cornelia Fiddens, beiden overleden. Ook zijn overleden de grootvaders Arris Plokker en Lambertus Fiddens, weshalve de toestemming tot dit huwelijk gegeven wordt door hare grootmoeder van vaders zijde Neeltje van der Marel, zonder beroep wonende alhier (met notarieele toestemming der grootmoeder van vaders zijde).
Getuigen: Hermanus van Rijn, karreman, 44 jr; Arie van Rijn, karreman, 31 jr, beiden broeders van den bruidegom; Dirk Zwanenburg, reeder, 64 jr, oom van de bruid en Krijn de Best, timmerman, 31 jr, zwager der bruid; wonende allen alhier.

Aantekening in de kantlijn: Arrisina is geboren op 03-01-1866.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1935 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 11 - akte 58
Christiaan is overleden op 07-05-1935 te Katwijk aan Zee, des namiddags te half twaalf uur.
Chrisitaan van Rijn was 74 jr, zonder beroep, weduwnaar van Arrisina Plokker, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Arie van Rijn en Leuntje Vooijs, beiden overleden.
Aangegeven op 08-05-1935 door Arie van Rijn, 33 jr, arbeider, wonende te Katwijk, zoon van den overledene.

ov christiaan 1860
Overlijdens akte Christiaan - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
Bev. Reg. 1862 - 1880 deel 4, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 205
Christiaan woont hier bij zijn ouders op wijk VII no 759.

Voor inzage kopie folio 205: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 60
Christiaan woont hier bij zijn ouders op wijk D no 112, Louwestraat 42.
In kolom 20 is aangetekend: " overgebracht folio 64".

Voor inzage kopie folio 60: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 64
Christiaan woont hier met zijn gezin op wijk D no 112, Louwestraat 40 (later 38 doorheen geschreven)
Christiaan was hier van beroep arbeider en later karreman.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 64: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Christiaan woonde hier met zijn gezin op Louwestraat 38 en de W. Malefijtstraat 91 tot zijn overlijden op 07-05-1935.
Christiaan was van beroep karreman en later arbeider en is met zijn gezin overgenomen van VI - 64 (= deel 6 Katwijk aan Zee, folio 64).
Zijn vrouw Arrisina Plokker is geboren op 03-01-1866 te Katwijk en woonde hier tot haar overlijden op 08-03-1931.
Op regel 6 is een Willem van Rijn, geb (09-10-1918 te Katwijk) hier "abusief. ingeschreven".

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arij 1819

Kinderen:

Johanna Cornelia 1888

Leuntje 1889

Arie 1891

Arendje 1893

Cornelis 1895

Neeltje 1896

Neeltje 1898

Bertha 1899

Arie 1902

Dirk 1905

Christiaan 1906

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact