geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Catharina Petronella van Rijn

Hoofdpagina

Catharina Petronella van Rijn, 22-10-1828 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1828 Katwijk - archief Katwijk, folio 31 - akte 120
Catharina Petronella is geboren op 22-10-1828 te Katwijk aan de Rijn, des avonds ten elf ure.
Dochter van Gerrit van Rijn (1800) en Elizabeth Sara Catharina Groeneveld.
Aangegeven op 24-10-1828 des voormiddags ten elf ure door Gerrit van Rijn, 27 jr, mandemaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Moeder Catharina was hier naaister.
Getuigen: Jan de Best, 28 jr, veldwachter en Cornelis Varkevisser, 27 jr, herbergier, beiden wonende te Katwijk aan den Rijn.


geb catharina 1828
Geboorte akte van Catharina Petronella - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1828/blz 32.
Huwelijks Register 1860 Katwijk - archief Katwijk folio 13 - akte 24
Getrouwd op 12-07-1860 te Katwijk, des namiddags ten een ure:
Catharina Petronella van Rijn met Willem Roodhuijzen.
Catharina was 31 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan den Rijn, aldaar geboren den 22-10-1828, meerderjarige dochter van Gerrit van Rijn, mandenmaker en Elizabeth Sara Catharina Groeneveld, zonder beroep, mede wonende te Katwijk aan den Rijn.
Willem was 36 jr, verver, wonende te Katwijk aan den Rijn, aldaar geboren den 23-11-1823, meerderjarige zoon van Michiel Roodhuijzen, verver, mede wonende te Katwijk aan den Rijn en Maartje Dorrepaal, overleden.
Getuigen: Michiel Roodhuijzen, 65 jr, verver, vader des bruidegoms; Gerrit van Rijn, 59 jr, mandenmaker, vader-; Cornelis Koelewijn, 56, rijksveldwachter, oom-; en Willem Landweer, 38 jr, holblokmaker, zwager der bruid; wonende de eerste drie in deze gemeente en de laatste te Hazerswoude.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

volgens inschr. Overlijdens register Katwijk 1909, folio 2 - akte 4
WieWasWie.nl: akteplaats Loosduinen - 1909/akte 2

Catharina Petronella is overleden op 01-01-1909 te Loosduinen.Inschrijving in het Overlijdens Register 1909 Katwijk - Archief Katwijk, folio 2 - akte 4
Voor extract:
In het jaar een duizend negen honderd en negen, den zesden der maand januari des middags ten twaalf ure is door ons Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Katwijk ingeschreven het volgende extract: Vrij van zegel ingevolge Koninklijk Besluit van 30 december 1844 w: 66 Burgelijke Stand provincie Zuid Holland, Arrondissement 's Gravenhage, gemeente Loosduinen, uit het Overlijdens Register van voormelde Gemeente blijkt, dat aldaar op den eersten den januari van het jaar negentienhonderdnegen is overleden Catharina Petronella van Rijn, oud tachtig jaren, van beroep zonder, geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, weduwe van Willem Roodhuijzen, dochter Gerrit van Rijn en van Elisabeth Sara Catharina Groeneveld, beiden overleden. Voor gelijkkuidende uittreksel afgegeven ingevolge den 2 lid van het artikel 50 van het Burgelijk Wetboek door mij Ambtenaar van den Burgelijke Stand in voornoemde gemeente den 2 januari 1909 (was getekend) Boezer.
Goedgekeurd de doorhaling van twee en vijftig gedrukte woorden in deze akte.
De ambtenaar van den Burgelijken Stand voornoemd.

ov catharina 1828
Inschrijving overlijden van Catharina Petronella - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1909/blz 02.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1850-1862 - archief Katwijk, blad 35 - wijk 1 huis 27
Catharina wordt hier alleen met haar 1e voornaam genoemd en als geboortejaar 1829 (foutief). Als godsdienst is genoteer: Ned. Herv.
Catharina woonde hier bij haar ouders op wijk 1 huis 27 en is met haar ouders mee verhuisd op 01-11-1853 naar Monnickendam.
Zij kwam op 17-11-1754 weer met haar ouder uit Monnickendam terug en weer naar wijk 1 huis 27.

Voor inzage Bev. Reg. blad 35: klik hier


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862-1880 dl 3 - archief Katwijk, blad 18 - wijk 3 huis 210
Catharina woont hier op het adres, wijk 3 no 210, bij haar schoonvader Michael Roodhuijzen (geb. 30-04-1795 te Katwijk) met haar echtgenoot Willem Roodhuijzen (geb. 23-11-1823 te Katwijk. Vader en zoon zijn beiden van beroep verver.
Aantekening: NZ 66.

Voor inzage Bev. Reg. blad 18: klik hier


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880-1920 dl 3 - archief Katwijk, blad 66
Catharina Petronella van Rhijn woonde hier mt haar echtgenoot Willem Roodhuijzen op wijk 3 - no 210.
Willem was hier geboren op 23-11-18223 te Katwijk, van beroep verver en woonde hier tot zijn overlijden op 01-08-1909 (m.z. 01-08-1908).
Catharina vertrok op 13-08-1908 naar 's Gravenhage met de vermelding "Bev. krt A." Verder is haar overlijden op 01-01-1901 hier nog vermeld.

Voor inzage Bev. Reg. blad 18: klik hier
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Gerrit 1800

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact