geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Gerrit van Rijn

Hoofdpagina

Gerrit van Rijn, 17-12-1800 te Katwijk aan de Rijn

volgens info doop inschrijving
Gerrit is geboren op 02-12-1800 te Katwijk aan de Rijn.


DTB dopen geref. Contraboek Katwijk aan de Rijn 1793-1808 blz 19
Gerrit is gedoopt 17-12-1800 te Katwijk aan de Rijn.
Zoon van Daniel van Rijn (1768) en Jannetje Taal.
Getuigen: Aalbertje Steen.

doop gerrit 1800
Doop inschrijving van Gerrit - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1824 Katwijk - archief Katwijk folio 12v en 13 - akte 12
Getrouwd op22-02-1824 te Katwijk, des voormiddags ten tien ure:
Gerrit van Rhijn met Elizabeth Sara Catharina Groeneveld Kuiper.
Gerrit was 23 jr, mandemaker. Geboren en wonende te Katwijk aan de Rijn, aldaar gedoopt 07-12-1800, meerderjarige zoon van DaniŽl van Rijn, mandemaker, wonende te Katwijk aan de rijn, present in dit huwelijk toestemmende en Jannetje Taal , overleden den 01-061820.
Elizabeth was 23 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan de Rijn, geboren te Leijden, aldaar gedoopt den 26-10-1800, meerderjarige dochter van Dirk Groeneveld Kuiper en Catharina van Waalwijk, beiden overleden. De eerste te Rotterdam den 30-01-1813 en de tweede te Leijden den 03-10-1805; zijnde de grootouders zoo van vaders als moederszijde van de bruid met namen Dirk Groenveld en Sara Kuipers, joost van Waalwijk en Elizabeth Cornelia Zoutmaat, mede allen overleden; de eerste tusschen den 07-06 en den 04-07 1801 en de tweede te Wijk aan Zee den 02-01-1807, de derde zijnde Joost van Waalwijk, grootvader van moederszijde van de bruid (verklaren de comparanten en getuigen onder eede, dat mede overleden is, doch de juiste tijd en plaats niet te weten) en de vierde te Amsterdam den 14-10-1814.
Getuigen: Arie van Rijn, 27 jr; Jacobus van Rijn, 21 jr; beidem mandemaker en broderd van de bruidegom; Willem Kooper, 29 jr, tuinier en Pieter Slootweg, 22 jr, broodbakker, beide goede bekenden van partijen; wonende de twee eerste genoemden en de vierde te Katwijk aan de Rijn en de derde te Scheveningen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1882 Katwijk - Archief Katwijk, folio 6v - akte 21
Gerrit is overleden op 28-02-1882 te Katwijk aan de Rijn, des namiddags ten twee uur, aldaar in het huis wijk 1 nommer 27.
Gerrit van Rhijn, 81 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan den Rijn, weduwnaar van Eilzabeth Sara Catharina Groeneveld Kuiper, zoon van Daniel van Rhijn en van Jannetje Taal, beiden overleden.
Aangegeven op 01-03-1882, des middags ten twaalf ure door Willem van Rhijn, 43 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan de Rijn en willem Roodhuijzen, 58 jr, verver, wonende te Katwijk aan de rijn, zijnde de eersdte zoon en de tweede schoonzoon van de overledene.

ov gerrit 1800
Overlijdens akte van Gerrit - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1874 blz 06.Info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Elizabeth is overleden op 29-06-1874 te Katwijk - archief Katwijk folio 14v akte 53.

Voor inzage kopie akte overlijden Elizabeth: klik hier.

Certificaat van de Nationale Militie als bijlage bij de huwelijksakte
Voor extract deel akte:
"dat aan hem , bij de loting, ten deele gevallen zijnde het nommer 13, hij vervolgens, door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende te Schage uit hoofde, dat deszelfs broeder wegens bekende wonden uit den dienst is ontslagen, finaal is vrijgesteld.
Signalement: lengte, 5.7 (?); aangezigt, vol; voorhoofd, hoog; oogen, blauw; neus breed; mond, ordinair; kin, rond; haar en wenkbraauwen, blond.
( Opmerking: deszelfs broeder moet zijn broer Arij (1796) geweest zijn.)

Voor inzage dit certificaat: klik hier


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1850-1862 - archief Katwijk, blad 35 - wijk 1 huis 27
1e inschrijving:
Gerrit woonde hier met zijn gezin vanaf de start van dit register in wijk 1 huis 27 tot hij met zijn gezin op 01-11-1853 vertrekt naar Monnickendam. Bij zoon Diederikus (regel 4) staat bij opmerkingen nog bijgeschreven: 30 mei 1853 tijdelijk naar Monnickendam.
Gerrit is mandenmaker en met zijn gezin Ned. Herv.
Gerrit staat met zijn vrouw (enkel vermeld als Elisabeth Groeneveld) en de kinderen Daniel 1830, Diederikus 1833, Willem 1828 Catharina 1829 (m.z. 1828) Johanna 1841 en Elisabeth 1844 in de eerste acht regels enkel met geboorte jaar genoemd. Later is er tussen de regels bijgekalkt: Jannetje 3-7-1824, Diederikus 23-07-1826, Willem 10-11-1830 en Johanna 26-10-1835; zonder verdere notities.

Voor inzage Bev. Reg. blad 35: klik hier


2e inschrijving:
Gerrit komt op 17-11-1854 met zijn gezin weer terug uit Monnickendam. Is nog steeds mandenmaker en Ned. Herv.
Zijn vrouw wordt hier ook enkel geschreven als Elisabeth Groenveld en zoon Diederikus 1833 wordt hier Dirk genoemd.
Het gezin blijft hier wonen tot het naar de nieuwe serie (1862-1880) van het bevolkings register wordt ingeschreven.

Voor inzage Bev. Reg. blad 35: klik hier


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862-1880 deel 3 - archief Katwijk, blad 28
Gerrit woonde hier met vrouw en 4 kinderen nog steeds op wijk 1 huis 27 en was van beroep mandenmaker.

Voor inzage Bev. Reg. blad 28: klik hier


Volkstelling Katwijk 1849 - archief Katwijk, folio 9
Gerit van Rijn woonde hier nog met vrouw en zes kinderen.

Voor inzage folio 9, volkstelling Katwijk 1849: klik hier
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1768

Kinderen:

Jannetje 1824

Diderikus Johannes 1826

Catharina Petronella 1828

Daniel 1830

Willem 1830

Diederikus Johannes 1833

Johanna 1835

Willem 1838

Johanna 1841

Elizabeth 1844

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact