geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Catharina Johanna van Rijn

Hoofdpagina

Catharina Johanna van Rijn, 11-04-1863 te RotterdamGeboorte register 1863 Rotterdam - arch. Rotterdam, B-114v, akte 1263
Catharina Johanna is geboren op 11-04-1863 te Rotterdam, des voormiddags ten drie ure, breedstraat no 10-248
Dochter van Johannes Cornelis van Rijn (1835) en Maria Bakker.
Aangegeven op 11-04-1863 door Catharina Elisabeth van der Weijden, huisvrouw van Wilhelmus Antonius van der Velde, vroedvrouw, 40 jr, wonende GoudscheCingel 13 - 906.
Johannes Cornelis van Rijn, pakhuisknecht, mede wonende aldaar, zijnde door ongesteltheid verhinderd de aangite in persoon te doen.
Getuigen: Gerrit Verbeet, pakhuisknecht, 46 jr, wonende Goudscheweg 13-722 en Pieter van den Brande, pakhuisknecht, 28 jr, , wonende Hoogenzee..... 13-143.

geb Catharina 1863
Geboorte akte - archief Tiel
Kinderen als ongehuwde moeder
Maria19-03-1889, Rotterdam - overleden op 04-11-1890
Theodorus Joannes29-10-1890, Rotterdam - bij huwelijk erkent als Sevenstern
Jeannette Maria Catharina18-02-1892, Rotterdam - bij huwelijk erkent als SevensternHuwelijks register 1892 Rotterdam - arch. Rotterdam, F-087v, akte 1142
Getrouwd op 28-09-1892 te Rotterdam:
Catharina Johanna van Rijn en Theodorus Joannes Maria Antonius Hendricus Sevenstern.
Catharina was 29 jr, zonder beroep, geboren en wonende3 alhier, meerderjarige dochter van Johannes Cornelis van Rijn, timmerman, wonende alhier en Maria Bakker overleden.
Theodorus was 29 jr, beeldhouwer, geboren te Amsterdam en wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes Sevenstern, apotheker, wonende te Amsterdam en Johanna Maria Christina Josephina Borsboom, overleden.
De vaders van partijen, hierbij tegenwoordig, hebben in dit huwelijke toegestemd.
Getuigen: Hendrikus Sevenstern, 25 jr, tabakshandelaar, broeder van den bruidegom; Franciscus Antonius van Rijn, 27 jr, timmerman, broeder; Petrus van rijn, 42 jr, timmerman, oom der bruid en Abraham Zwart, 52 jr, stads sergeant, wonende allen alhier.
Voorts verklaarden partijen te erkennen twee kinderen, beiden alhier geboren, het eerste genaamd Theodorus Joannes,den negen en twintigsten october achttienhonderd negentig en het tweede Jeanette Maria Catharina den achttienden februariie dezes jaars en ingeschreven als kinderen van Catharina Johanna van Rijn.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier


Kinderen:Catharina Maria Digna Sevenstern 13-07-1893, Rotterdam
Theodora Maria Josephina Sevenstern 29-09-1894, Rotterdam
Hendricus Cornelis Maria Pius Sevenstern 28-03-1896, Rotterdam
Wilhelmina Maria Catharina Sevenstern 29-09-1897, Rotterdam
Maria Louisa Cardina Hendrica Sevenstern 17-07-1899, Rotterdam
Wilhelmus Maria Alouisius Sevenstern 06-08-1900, Rotterdam

Bev. Reg Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 217 - folio 1260
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Goudscheweg 523 beneden (nwe nummering 140), wijk 13.
Catharina Johanna is met haar ouders overgeschreven naar deel 4 folio 317.
Catharina Johanna kwam met haar ouders uit Delfshaven en was hier met hen op 02-03-1863 ingeschreven.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 1260: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam - archief Rotterdam, folio 317
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Nieuwstraat 4.
Catharina was met haar ouders overgeschreven naar 15/2549.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 317: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 300 - folio 2549
Catharina Johannavan Rijn woonde hier bij haar ouders op Binnenweg 594 (nwe nummering 32).
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Catharina Johanna was met haar ouders overgenomen van deel 4 folio 317 en later overgeschreven naar deel 15/11 folio 173.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2549: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 318 - folio 173
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op de Tuinderslaan 83, wijk 15/11.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Catharina Johanna was hier met haar ouders overgenomen van deel 15 folio 2549 en woonde hier tot aan de nieuwe serie (1880-1895) delen van het bevolkings register.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2549: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1880 - 1895 - archief Rotterdam, inv. 503 - folio 2037
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op de Tuinderslaan 83 en later op de Kruiskade 121.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Catharina Johanna vertrok op 23-06-1881 met haar ouders naar Amsterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2549: Klik hierOp 28-06-1881 met vader van Rotterdam naar Amsterdam vertrokken.
Van juli 1883 - juli 1886 niet in ouderlijke woning en was tijdens deze periode winkeljuffrouw en dienstbode.
Vertrok op 20-02-1888 alleen weer naar Rotterdam.Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 64e - folio 64
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Conradstraat 18.
Catharina kwam met haar ouders op 28-06-1881 van Rotterdam en werd met haar ouders overgeschreven op aug 1882 naar deel 369a - folio 41.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 369a - folio 41
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Czaar Peterstraat 13.
Catharina was hier met haar ouders overgenomen op aug 1882 van deel 64e - folio 64 en werd met haar ouders weer overgeschreven op juli 1883 naar deel 273b - folio 94.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 41: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 273b - folio 94
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders) op Jacob van Lennepstraat 30.
Catharina was hier met haar ouders overgenomen op juli 1883 van deel 369a - folio 41 en werd alleen overgeschreven op juli 1883 naar deel 63 - folio 81

Voor inzage kopie Bevolkings Register 94: Klik hier


deel 63 folio 81 + nieuw deel 63 folio 57 (kopie nog niet beschikbaar)


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 646 - folio 226
Catharina Johanna van Rijn woonde hier bij haar ouders op Kastanjeweg 24.
Catharina was met haar ouders overgenomen op aug 1887 van deel 300 - folio 64 en vertrok alleen op 20-02-1888 naar Rotterdam vertrokken.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 226: Klik hier


Bev. Reg Rotterdam, Alleenstaande Register - archief Rotterdam - folio 59
Regel 1161 Catharina Johanna van Rijn is hier ingeschreven op 21-04-1988, komende van Amsterdam en heeft als beroep: buffet juffvrouw.
Catharina woonde hier: Blommerd.weg 12 bij Hoogendijk; J.V. Loonslaan 36 bij Hinkerk; Croosw.straat 36; H. de Grootstr 3 alleen; Pleretstr 55; Alkemadeplein 6 bij Sevenstern.
Catharina Johanna trouwt op 28-09-1892 en wordt met drie kinderen overgeschreven naar de gezinskaart van T.J..A.H. Sevenstern.

Voor inzage kopie Bevolkings Registe alleenstaand 59: Klik hier


Gezinskaart Rotterdam - archief Rotterdam
Catharina woont hiermet haar gezin op v. Alkemadeplein 23, Schommelstraat 31, Zwart Janstraat 69, Raephorststraat 108 1e, Pijnackerstraat 33 nu 21a, Schiebroekschestraat 3a en Kabeljauwschestraat 47a.
Catharina is hier op 21-04-1888 ingeschreven, komende van Amsterdam. Theodorus is hier op 14-12-1889 ingeschreven, komende van Amsterdam.
Bij aanmerking staat op de regel van haar echtgenoot Theodorus: "failliet 13/2-1903 te Rotterdam geŽindigd".
Op 27-03-1918 gaat het gezin naar Overschie, Oude Kleiweg 425.

Voor inzage kopie gezinskaart Bevolkings Register: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
-------------------------------------------Vader:
Johannes Cornelis 1835

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact