geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelia van Rhijn

Hoofdpagina

Cornelia van Rhijn, 29-07-1903 te Scheveningen

Geboorte Register 1903 Den Haag - archief Den Haag, folio 116 - akte 3795
Cornelia is geboren op 29-07-1903 te Scheveningen, ten zijnen huize des namiddags ten half twee ure.
Dochter van Arie van Rhijn (1876) en Pieterenella Taal.
Aangegeven door Eva Maria Bronkhorst, 55 jr, echtgenoote van Johannes van der Burg, vroedvrouw, wonende te Scheveningen, bij de geboorte tegenwoordig geweest.
Arie van Rhijn, visscher, wonende aldaar.
Getuigen: Franciscus van der Burg, 50 jr en Engelbertus Heilbron, 59 jr; beiden zonder beroep en wonende alhier.

geb cornelia 1903
Geboorte akte van Cornelia - archief gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1922 Den Haag - archief Den Haag, akte 139
Getrouwd op 22-03-1922 te Den Haag, verschenen voor mij in het openbaar in het huis der gemeeente ten einde een huwelijk aan te gaan:
Cornelia van Rhijn en Gerrit Hartevelt.
Cornelia was 18 jr, zonder beroep, geboren te Scheveningen, gemeente 's gravenhage, wonende alhier, minderjarige dochter van Arie van Rhijn, 46 jr, arbeider en Pieternella Taal, 43 jr, zonder eroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en toestemmende.
Gerrit 20 jr, zeevisscher, geboren en wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage, minderjarige zoon van Gerrit Hartevelt, zeevisscher, wonende aldaar, toestemmende bij authentieke akte en Johanna Vrolijk, overleden.
Nog heeft gemelde echtgenoot mij verklaard te erkennen met toestemming van de moeder een reeds door haar erkend kind, geboren te Leiden, den achtsten augustus negentien honderd een en twintig en aldaar ingeschreven onder de namen Pietronella van Rhijn.
Getuigen: Jacob Vrolijk, 44 jr, en Jacobus de Bruin, 58 jr; zeevisschers, beiden wonende te Scheveningen, gemeente 's Gravenhage.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Pieternella Hartevelt 08-08-1921, Leiden (geb. van Rhijn.)
Johanna Hartervelt 28-04-1923, Den Haag
Arie Gerrit Hartevelt 23-02-1930, Den Haag
Gerrit Hartevelt 09-02-1933, Den Haag
Cornelia Elisabeth Hartevelt 19-04-1936, Den Haag

Gezinskaart vader Arie van Rhijn - Den Haag 178/260
Cornelia van Rhijn woonde hier bij haar ouders op: 12-11-1909 - Vijzelstraat 102; 23-08-1916 - Westduinweg 109; 01-06-1918 Korendijk 90; 12-11-1920 - Meeuwenstraat 27.
Ook staat hier als kleindochter van vader Arie en dochter van Cornelia ingeschreven: Pieternella van Rhijn geb 08-08-1921 te Den Haag.

Voor inzage kopie gezinskaart Bev. Reg., vader Arie: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Gezinskaart echtgenoot Gerrit Hartevelt - Den Haag
Cornelia woont hier o.a. met haar gezin op: 22-03-1922 - Molenslop 13; 28-03-1923 - Drogendijk 181; 26-11-1923 - .......... straat 2; 11-06-1925 - .....schestraat 234; 05-10-1927 Markenscheweg 246; 18-11-1930 - Plakkeeschestr. 143 en Plakkeeschestr. 163.
Haar echtgenoot Gerrit Hartevelt is hier van broep zeevisscher.

Voor inzage kopie gezinskaart Bev. Reg. klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Arie 1876

Kinderen:

Pieternella 1921

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact