geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Arie van Rhijn

Hoofdpagina

Arie van Rhijn, 14-02-1876 te Scheveningen

Geboorte Register 1876 Den Haag - archief Den Haag, folio 230 - akte 1361
Arie is geboren op 14-02-1876 te Scheveningen, des morgens ten één uur.
Zoon van Jan van R(h)ijn (1849) en Elisabeth Knoester
Aangegeven op 14-02-1876 door Jan van Rhijn, 27 jr, voerman, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Johannes Martinus Geneste, 60 jr en Dirk van der Tas, 53 jr; beiden zonder beroep en wonende alhier.

geb arie 1876
Geboorte akte van Arie - archief gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1899 Den Haag - archief Den Haag, folio 28v - akte 1589
Getrouwd op 27-12-1899 te Den Haag, compareerden in het stadhuis der gemeente Den Haag:
Arie van Rhijn met Pieternella Taal.
Arie was 23 jr, visscher, geboren en wonende te Scheveningen, meerderjarige zoon van Jan van Rhijn, voerman en Elisabeth Knoester, zonder eroep, beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Pieternella 20 jr, dienstbode, geboren en wonende te Scheveningen, minderjarige dochter van Cornelis Taal, vermoedelijk overleden en Maria Pieternella Beekhuizen, overleden.
En zulks in tegenwoordigheid en met toestemming van Johanna Spaans, weduwe van Wouter Nicolaas Taal, zonder beroep, wonende te Scheveningen, grootmoeder van vaderszijde der minderjarige comparante.
De toestemming door den Minister van Marine aan den comparant, als zeemilitie dienende, verleend tot het aangaan van een huwelijk.
Getuigen: Jacobus de Jong, 26 jr, arbeider; Machiel Spaans, 46 jr, visscher, beiden wonende te Scheveningen; Johannes Westenend, 37 jr en Johannes Manheijer, 39 jr, bedienden, beiden wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1958 te Den Haag - archief Den Haag, akte B-1150
Arie is overleden op 27-05-1958 te Den Haag, te drienentwintig uur, vijftig minuten.
Arie van Rhijn was 82 jr, zonder beroep, geboren en wonende Den Haag, gehuwd geweest met Pieternella Taal, zoon van Jan van Rhijn en Elisabeth Knoester, beiden overleden.
Aangegeven op 28-05-1958 door Mees Storm, 53 jr, bedienaar.

ov arie 1876
Overlijdens akte Arie - archief gemeente Den Haag

Eigen Gezinskaart Den Haag 178/260
Arie woonde hier met zijn gezin op: 12-11-1909 - Vijzelstraat 102; 23-08-1916 - Westduinweg 109; 01-06-1918 Korendijk 90; 12-11-1920 - Meeuwenstraat 24; 19-06-1924 - Hellingweg 16; 17-06-1931 - Pluvierstraat 135 en 18-10-1934 Pluvierstraat 61.
Arie was hier van beroep visscher.
Pieternella was geboren op 13-01-1979 te Den Haag.

Voor inzage kopie gezinskaart Bevolkings Register: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1849

Kinderen:

Elisabeth 1900

Maria Pieternella 1903

Cornelia 1903

Arie 1905

Jan 1908

Pieternella 1913

Willem 1916

Martina 1916

Wouter 1919

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact