gebouw katwijk sw katwijk Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelia van Rijn

Hoofdpagina

Cornelia van Rijn, 04-04-1904 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1904 Katwijk - archief Katwijk, folio 23 - akte 87
Cornelia is geboren op 04-04-1904 te Katwijk aan Zee, in haar bijzijn in de ouderlijke woning, des voormiddags ten negen uur.
Dochter van Jan van Rijn (1881) en Helena Kuijt.
Aangegeven op 06-04-1904 des namiddags ten twee uur door Emmelina de Lange, 32 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Jan van Rijn, dagarbeider, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Willem Kobus, 37 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 29 jr, bode; wonende beiden alhier.

geb cornelia 1904
geboorte akte Cornelia - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1925 Katwijk - archief Katwijk, akte 11
Getrouwd op 15-01-1925 te Katwijk, in het huis van de gemeente Katwijk verschenen:
Cornelia van Rijn en Cornelis de Mol.
Cornelia was 20 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Jan van Rijn, 43 jr, arbeider en Helena Kuijt, overleden.
Cornelis was 25 jr, visscher, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Cornelis de Mol, 54 jr, visscher en Maartje Schaap, 52 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
De ouders des bruidegoms en de vader der bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Arend de Best, 43 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee, oom der bruid en Klaas de Mol, 27 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee, broeder des bruidegoms.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 11-9-'99 (geb.dat. Cornelis), 4-4-'04 (geb.dat. Cornelia), beiden N.H. (= Ned. Herv.), beiden ongeh., geen fam., Adrianastraat 13.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register Leiden 1960 - archief Leiden, akte 377
Cornelia van Rijn is overleden op 06-04-1960 te Katwijk om tien uur en vijftien minuten
Cornelia van Rijn was 56 jr, zonder beroep, echtgenote van Cornelis de Mol, geboren en wonende te Katwijk, dochter van Jan van Rijn en Helena Kuijt, beiden overleden.
Aangegeven op 08-04-1960 door Dirk Cornelis Vis, 48 jr, begrafenisondernemder, wonende te Katwijk.

In de kantlijn staat nog bijgeschreven: 4.4.04 (geb dat), NH, Secr. Varkevisserstrt 186.

ov cornelia 1904
Akte van overlijden van Cornelia - archief Leiden


Cornelis de Mol is overleden op 23-03-1977 te Katwijk, 77 jr. In leven was hij van beroep visser en later straatmaker.
Zijn vader Cornelis de Mol werd ook wel Kok de Mol genoemd.

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk aan Zee - folio 37
Cornelia van Rijn woonde hier bij haar ouders op o.a. 2e Duinpad 2a, Baljuwstraat 50, Louwestraat 58 en 2e Duinpad 55.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 37: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Jan van Rijn - archief Katwijk
Cornelia van Rijn woonde bij haar vader en stiefmoeder op: 2e Duinpad 55 en 45, 2e duinpad 4, Varkevisserstraat 186 inw en Duinstraat 5.
Cornelia was met ouders overgenomen van VI Z. 37 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 37).
Op haar regel 3 op de achterkant is vermeld: "naar gezinskaart C. de Mol".

Voor inzage kopie gezinskaart, vader Jan van Rijn: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1881

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact