gebouw katwijk sw katwijk Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jan van Rijn

Hoofdpagina

Jan van Rijn, 31-03-1881 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1881 Katwijk - archief Katwijk, folio 22v - akte 81
Jan is geboren op 31-03-1881 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten negen uur.
Zoon van Jacob Jacobse van Rijn (1857) en Cornelia van Duijn.
Aangegeven op 01-04-1881 des middags ten twaalf uur door Jacob Jacobse van Rijn, 23 jr,arbeider , wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Pieter van Duijn, 59 jr, visscher en Jacob Kobus, 62 jr, bode; wonende beiden in deze gemeente.
Vader Jacob tekent van Rhijn met een h.

geb jan 1881
geboorte akte Jan - archief Katwijk

1e huw.:

Huwelijks Register 1903 Katwijk - archief Katwijk, akte 72
Getrouwd op 30-12-1903 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jan van Rijn met Helena Kuijt.
Jan was 22 jr, visscher, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige zoon van Jacob Jacobse van Rijn, arbeider en Cornelia van Duijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Helena was 19 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, minderjarige dochter van Pieter Kuijt, overleden en Trijntje van Duijn, zonder beroep, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Maarten van Duijn, 41 jr, visscher, oom van den bruidegom; Jan Zwanenburg, 57 jr, arbeider, stiefvader der bruid; Klaas Guijt, 73 jr, zonder beroep, oom der bruid en Jan Willem Kobus, 36 jr, ambtenaar ter secretarie, geen familie van partijen; allen wonende te Katwijk.

Voor kopie trouwakte 1e huwelijk: klik hier.

2e huw.:

Huwelijks Register 1914 Katwijk - archief Katwijk, akte 65
Getrouwd op 17-11-1914 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf uur in het huis Van de gemeente Katwijk gecompareerd:
Jan van Rijn met Cornelia de Best.
Jan was 33 jr, visscher, geboren en wonende te Katwijk, weduwnaar van Helena Kuijt, meerderjarige zoon van Jacob Jacobse van Rijn, arbeider en Cornelia van Duijn, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Cornelia was 41 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Cornelis de Best en Jappje van der Boon, beiden overleden.
Getuigen: Pieter van Rijn, 23 jr, gasfitter, wonende te Katwijk aan Zee, broeder des bruidegoms en Johannes Gerardus van den Bosch, 26 jr, koopman, wonende te Katwijk aan Zee, geen familie van partijen.

Voor kopie trouwakte 1e huwelijk: klik hier.

volgens inschrijving Overlijdens Register Katwijk 1949, akte 108
Jacob Jacobse is overleden op 05-09-1949 te Bennebroek, te vier uur, dertig minuten, oud 68 jr.


inschrijving Overlijdens Register Katwijk 1949, op 08-09-1949 - akte 108
Voor extract:
Op vijf september negentienhonderd negen en veertig, te vier uur en dertiog minuten is in de gemeente Bennebroek overleden: Jan van Rijn, oud acht en zestig jaren, van beroep losarbeider, geboren en wonende te Katwijk, weduwnaar van Cornelia de Best, eerder van Helena Kuijt, zoon van Jacob Jacobse van Rijn en van Cornelia van Duijn, beiden overleden.
Deze akte is door mij, ambetenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk opgemaakt op acht september negentienhonderd negen en veertig.
(getekend) Neerbos

ov jan 1881i
overlijdens akte Jacob Jacobse - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk aan Zee - folio 31
Jan van Rijn woont hier bij zijn ouders op wijk E no 80, wijk D no 109, Baljuwstraat 54 en Adrianastraat 22.
Jan is hier van beroep zeevisscher met het kenmerk O (= ondergeschikte) (nu werknemer).
In kolom 20 staat nog vermeld: "zie folio 37"

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 31: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk aan Zee - folio 37
Jan van Rijn woont hier met zijn gezin op 2e Duinpad 2a, Baljuwstraat 50, Louwestraat 58 en 2e Duinpad 55.
Jan is hier van beroep visscher en komt van: "zie folio 31".
Zijn echtgenoot Helena Kuijt is geboren op 08-01-1884 te Katwijk en woonde hier tot haar overlijden op 01-10-1912.
Na haar overlijden hertrouwt Jan van Rijn met Cornelia de Best en zij wordt hier bijgeschreven.
Cornelia is geboren op 07-08-1872 te Katwijk en komt van deel 1 folio 78.
Na haar inschrijving zijn hier er geen kinderen meer ingeschreven.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 37: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk

Jan van Rijn woonde met zijn gezin (2e vrouw) op: 2e Duinpad 55 en 45, 2e duinpad 4, Varkevisserstraat 186 inw en Duinstraat 5.
Jan was hier van beroep timmerman en later visscher; was met zijn gezin overgenomen van VI Z. 37 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 37).
Cornelia de Best was geboren op 07-08-1872 en woonde hier tot haar overlijden op 04-06-1934.
Na haar overlijden vertrok Jan alleen op 05-06-1935 naar Bennebroek "Vogelenzang".
Verder is bijgescheven; op de voorkant: "eerder weduwnaar van Helena Kuijt; op de achterkant: "overleden te 5-9-1949, acte 108/1949.
Tenslotte is op de voorkant nog bijgeschreven: "overleden 5-9-1949 te Bennebroek. Is er nog wat te halen, Zo ja, den hr J. v. Rijn waarschuwen. (wie deze J. v. Rijn is, is vooralsnog onbekend).

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob Jacobse 1857

Kinderen:

Cornelia 1904

Pieter 1908

Leuntje 1910

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact