geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rijn, 24-02-1844 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1844 Katwijk, archief Katwijk, folio 9v - akte 32
Cornelis is geboren op 24-02-1844 te Katwijk aan Zee, des avonds ten elf ure.
Zoon van Jacob van Rijn (1809) en Jaapje Jonker (2e huw).
Aangegeven op 26-02-1844 des namiddags ten half een ure door vader Jacob, 34 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Dirk Guijt, 34 jr, schippersknecht en Dirk van Duijvenboden, 48 jr, schippersknecht; wonende beiden te Katwijk aan Zee.

geb cornelis 1844
Geboorte akte Cornelis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1873 Katwijk - archief Katwijk, folio 19 - akte 35
Getrouwd op 07-08-1873 te Katwijk, des middags ten twaalf ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd;
Cornelis van Rijn met Jannetje Ouwehand
Cornelis Was 29 jr, voermansknecht, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 24-02-1844, meerderjarige zoon van Jacob Jansz van Rijn, voerman en Jaapje Jonker, zonder beroep, echtelieden , wonende te Katwijk aan Zee, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwel;ijk gevende.
Jannetje was 24 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 16-04-1849, meerderjarige dochter van Arie Ouwehand, koopvaardij kapitein en Jaapje Ouwehand, zonder beroep, echtelieden, wonende te Katwijk aan zee, hunne toestemming tot dit huwelijk gevende bij hiernevens overlegde notarieele acte.
Getuigen: Jan van Rijn, 41 jr, karreman; Klaas van Rijn, 33 jr, karreman, broeders van den bruidegom; Dirk Ouwehand, 54 jr, zeevarende en Simon Ouwehand, 60 jr, particulier, ooms der bruid; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1907 Katwijk - arcief Katwijk, folio 21v - akte 81
Cornelis is overleden op 29-03-1907 te Katwijk aan Zee, aldaar des namiddags ten drie uur in het huis Prinsestraat 16.
Cornelis van Rijn was 63 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoot van Jannetje Ouwehand, zoon van Jacob van Rijn en Jaapje Jonker, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 30-03-1907 des namiddags een uur door Arie van Rijn, 29 jr, metselaar, wonende te Katwijk aan Zee en Albert Houwaard, 27 jr, schipper, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste zoon, de tweede schoonzoon van de overledene.

ov cornelis 1844
overlijdens akte Cornelis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jannetje Ouwehand is overleden op 19-06-1941 te Katwijk, 92 jr.

Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1850-1862 - wijk 6, folio 92
Cornelis woonde hier bij zijn ouders op wijk VI huis 673, was Ned Herv.

Voor inzage kopie folio 92: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1862-1880 - deel 4, folio 210
Cornelis woonde hier bij zijn ouders op wijk VII no 784 en was hier van beroep voerman.
In kolom 20 staat genoteerd: "Overgebracht naar d 4, fol. 206".

Voor inzage kopie folio 210: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1862-1880 - deel 4, folio 206
Cornelis staat hier met zijn gezin ingeschreven, waarbij geen huisnummer is vermeld.
Cornelis was hier van beroep voermansknecht.

Voor inzage kopie folio 206: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 63
Cornelis woonde hier met zijn gezin op wijk C no 168, Prinsestr 16 b tot zijn overlijden op 29-03-1907.
Na zijn overlijden is zijn vrouw Jannetje Ouwehand in kolom 6 als hoofd van het gezin benoemd en woonde ze hier met haar gezin ook nog op de Baljuwstr 26.
Cornelis was van beroep: karreman, arbeider en sjouwer.

Voor inzage kopie folio 63: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, Cornelis/Jannetje - archief Katwijk
Zijn vrouw Jannetje Ouwehand woonde hier als weduwe hoofd van het gezin met twee kinderen ( Jacoba 1875 en Jan 1886) op: Baljuwstraat 26.
Jannetje was met haar twee kinderen ovfergenomen van VI - 63 (= deel 6 Katwijk aan Zee, folio 63).
Later zijn ook de ouders van Jannetje hier vemeld: Arie Ouwehand en Jaapje Ouwehand.

Voor inzage kopie gezinskaart Cornelis/Jannetje: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1809

Kinderen:

Jacoba 1873

Jacoba 1875

Arie 1877

Dirkje 1881

Jacob 1883

Jan 1886

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact