geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rhijn

Hoofdpagina

Jacob van Rhijn, 24-09-1809 te Katwijk aan Zee

DTB dopen geref. Katwijk aan Zee, 1761-1812 - blz 201
Jacob is gedoopt op 24-09-1829 te Katwijk aan Zee.
Zoon van Jan Jacobsz van Rhijn (1784)en Jobje Kuijt (hier genoemd als: Jopje Jacobsd Spaanderman.
Getuigen: Aart J. van Rhijn en Marijtje G. Hennevanger.

doop jacob 1809
doop inschrijving Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

1e Huw:

Huwelijks Register 1832 - archief Katwijk, folio 1v en 2 - akte 1
Getrouwd op 29-01-1932 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf ure, gecompareerd in het huis van de Gemeente.
Jacob van Rhijn met Maartje de Vries.
Jacob was 22 jr, karreman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, aldaar gedoopt op 24-09-1809, meerderjarige dochter van Jan Jacobszoon van Rhijn, karreman en Jobje Jacobsdochter Spaanderman, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, in dit huwelijk toestemmende.
Maartje was 19 jr, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, gedoopt op 01-04-1812, minderjarige dochter van Hendrik de Vries, arbeider en Neeltje Varkevisser, naaister, wonende te katwijk aan Zee, in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Gijsbert van Rhijn, 25 jr, karreman; Jacob Barnhoorn, 23 jr, karreman; neven des bruidegom; Cornelis Kuijt, 30 jr, zeeman en Klaas van Duijn, 37 jr, karreman; goede bekenden van de partijen.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw: klik hier.

2e Huw:

Huwelijks Register 1838 - archief Katwijk, folio 34v en 35 - akte 32
Getrouwd op 11-11-1838 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf ure, gecompareerd in het huis van de Gemeente:
Jacob van Rhijn met Jaapje Jonker.
Jacob was 29 jr, karreman, geboren en wonnende te Katwijk aan Zee, weduwnaar van Maartje de Vries, meerderjarige zoon van Jan Jacobszoon van Rijn, voerman en Jobje Jacobsd. Spaanderman, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, welke mede compareerden, verklarende in dit huwwelijk hunne toestemming te verleenen.
Jaapje was 23 jr, zonder beroep, geboren binnen deze gemeente en wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige dochter van Cornelis Jonker, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, welke mede compareerde verklarende in dit huwelijk toestemming te verleenen en Klaasje van Rijn, overleden.
Getuigen: Jacob Barnhoorn, 30 jr, karreman, neef des bruidegoms; Cornelis Jonker, 31 jr, karreman, broeder der bruid; Floris Vn Duijn, 31 jr, arbeider, behuwd broeder der bruid en Klaas van duijn, 42 jr, karreman, goede bekende van partijen.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw: klik hier.


Overlijdens Register 1883 Katwijk - arcief Katwijk, folio 40, akte 153
Jacob is overleden op 28-10-1883 te Katwijk aan Zee, aldaar des namiddags ten vijf uur, aldaar in het huis wijk E nommer 160.
Jacob van Rhijn, was 74 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, eerder weduwnaar van Maartje de Vries, laatst van Jaapje Jonker, zoon van Jan van Rhijn en Jopje Spaanderman, beiden overleden.
Aangegeven op 29-10-1883, des middags ten twaalf uur door Jan van Rhijn, 51 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee met Klaas van Rhijn, 44 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde beiden zoons van de overledene.
Jan en Klaas tekenen beide met van Rijn zonder h.

ov jacob 1809
overlijdens akte Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Bij bijde huwelijken wordt de moeder van Jacob als Jopje Jacobsdochter Spaanderman vermeld. Jobje is zelf bij de twee huwelijken aanwezig geweest. Daar vader Jan niet kon schrijven, heeft moeder Jobje beide aktes (verschillend) ondertekend.

div1 jacob 1809 div2 jacob 1809
Handtekening van moeder Jobje 1e huwelijk zoon Jacob Handtekening van moeder Jobje 2e huwelijk zoon Jacob
2e handtekening van boven. 3e handtekening van boven.

Certificaat Nationale Militie - als bijlage huw.akte 2e huw. - Den Haag, 26-10-1838
"dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deel gevallen het nommer 62, hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt."
Signalement: lengte 1 el, 7 palm, 6 duim; aangezigt, breed; voorhoofd, hoog; oogen, blauw; neus en mond niet te lezen; kin, rond, haar en wenkbrauwen, blond, merkbare teekenen, gaatjes in de ooren.

Voor inzage kopie certificaat Nationale Militie: klik hier.

Bev. Reg. Katwijk 1850-1862 - archief Katwijk, wijk 6 - folio 92
Jacob heeft hier met zijn 2e vrouw en 9 kinderen gewoond op wijk VI huis 673, was Ned Herv. en van beroep voerman.

Voor inzage kopie folio 92: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk 1862-1880 - archief Katwijk, deel 4 - folio 210
Jacob woont nier met zijn gezin, 2e vrouw en kinderen op wijk VII no 784.
Zijn vrouw Jaapje Jonker woont hier tot haar overlijden 14-02-1876.
Verder staan hier nog ingeschreven: Jannetje van Rijn, vermeld als schoondochter, geb. 28-06-1869 te Katwijk; Jan Zwanenburg, vermeld als neef, geb. 21-09-1866 te Katwijk, beroep arbeider en Cornelis Zwanenburg, vermeld als neef, geb 10-02-1869 te Katwijk, beroep arbeider.

Voor inzage kopie folio 210: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 74 Jacob woont hier met zijn kleindochter Jannetje van Rijn (geb. 28-06-1869 te Katwijk) op wijk E no 160.
Jacob is hier van beroep voerman en woont hier tot zijn overlijden op 28-10-1883.
Zijn kleindochter Jannetje (kind van zijn dochter Hendereintje 1850, toen ongehuwde moeder) wordt overgebracht naar deel III folio 166.

Voor inzage kopie folio 74: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Johannes 1784

Kinderen:
1e huw

Jan 1832

Hendrik 1834

Kinderen:
2e huw

Klaas 1839

Jobje 1840

Jannetje 1842

Cornelis 1844

Arie 1846

Jacob 1848

Hendereintje 1850

Maartje 1852

Arendje 1854

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact