geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rijn, 05-05-1861 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1861 Katwijk - archief Katwijk, folio 19 - akte 71
Cornelis is geboren op 05-05-1861 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten tien ure.
Zoon van Cornelis van Rijn (1811) en Maartje van Beelen.
Aangegeven op 06-05-1861 des namiddags ten half een ure door vader Cornelis van Rhijn, 49 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan de Zee.
Getuigen: Jacob Haasnoot, 28 jr, arbeider en Nicolaas Haasnoot, 40 jr, timmerman; wonende beide in deze gemeente.

geb cornelis 1861
Geboorte akte Cornelis - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1892 Katwijk - archief Katwijk, akte 14
Getrouwd op 26-04-1892 te Katwijk, des namiddags ten één uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Cornelis van Rhijn met Adriaantje Zwaan.
Cornelis was 30 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Cornelis van Rhijn en Maartje van Beelen, beide overleden.
Adriaantje was 40 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, weduwe van Huig van Duijn, meerderjarige dochter van Willem Zwaan en Adriaantje Schaap, beiden overleden.
Overlegd: een afschrift van het verlof der Arrondissements Rechtbank te 's Gravenhage, waarbij aan Adriaantje Zwaan vergunning tot het aangaan van een tweede huwelijk wordt verleend.
Getuigen: Jan van Rhijn, 51 jr, arbeider, broe3der van den bruidegom; Pieter Langmuur, 58 jr, arbeider, zwager van de bruidegom; Pieter Schaap, 42 jr, arbeider en Marinus van Haren, 29 jr, veldwachter; zijnde beide laatsten geen familie van partijen; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1918 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 35v - akte 138
Cornelis is overleden op 17-08-1847 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten vijf uur, in het huis Zuidstraat 56.
Cornelis van Rhijn was 57 jr, arbeider, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoot van Adriaantje Zwaan, zoon van Cornelis van Rhijn en Maartje van Beelen, beiden overleden.
Aangegeven op 14-10-1918 des voormiddags ten half twaalf ure door Willem van Duijn, 28 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee en Arie van Dijk, 31 jr, visscher, wonende te Katwijk aan zee; zijnde de eerste aangever stiefzoon en de tweede schoonzoon van de overledene.


ov cornelis 1861
Overlijdens akte Cornelis - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 206
Cornelis van Rijn woont hier bij zijn ouders op wijk 5 no 548 b en is hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie folio 206: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 97
Cornelis van Rhijn is hier als zwager bij het gezin van zijn zus Trijntje van Rijn en Pieter Langmuur op folio 97, wonende in wijk C no 29 en Gasthuissteeg 10 en is van beroep arbeider.
In kolom 20 staat genoteerd: naar deel VI blad 33.

Voor inzage kopie folio 97: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920, deel 6, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 33
Cornelis woont hier met zijn vrouw Adriaantje Zwaan, hier ingeschreven op 26-04-1892, komende resp. van deel IV blad 97 en deel 1 blad 178.
Cornelis is hier van beroep arbeider, later veldarbeider, en woonde hier tot zijn overlijden op 13-10-1918.
Zijn woonden hier op E 127, Baljuwstraat 1a, Lange Gasthuissteweg, Adrianastraat 16. Zeesteeg 6 b, Zuidstraat 5b. In de Zuidstraat is Cornelis overleden. Zijn vrouw Adriaantje woonde hierna nog inwonend op Henenstraat 8 en Batavenstraat 27 inw.
Verder staan hier nog 6 kinderen ingeschreven als vrouws dochter of zoon uit het 1e huwelijk van Adriaantje met Huig van Duijn.

Voor inzage kopie folio 33: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Weduwe Cornelis van Rhijn geboren Adriaantje Zwaan woonde hier alleen verder op Batavenstraat 27 inw. en was overgeschreven van VI Z 33 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 33).
Adriaantje was geboren op 31-10-1951 te Katwijk.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1811

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact