geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rijn, 12-12-1811 te Catwijk sur Mèr

Geboorte Register 1811 Katwijk - archief Katwijk, folio 26
Cornelis is geboren op 12-12-1811 te Catwijk sur Mèr, a deux heures du matin.
Zoon van Jacob Cornelisz van Rijn (1791) en Trijntje Willemsdr Berkhey.
Aangegeven op l 'an dixhuit cent onze, le douzieme Decembre(=12-12-1811), a onze heures du matin door vader Jacob , age quarante ans (40).
Faite par les temoins: Gerrit Gerritsz Ouwehand, age septante trois (73), profession vieux marinier, demeurante a Catwijk sur Mer et Klaas Klaasz Ouwehand, age quarante six (46), profession marinier, et demeurant dans cette commune.

Opmerking: deze akte is in de Franse tijd in het Frans opgesteld.

geb cornelis 1811
Geboorte akte Cornelis - archief Katwijk
DTB dopen Geref. 1761-1812 Katwijk, blz 209
Cornelis is gedoopt op 26-12-1811 te Katwijk aan Zee.
Zoon van Jacob Cornelisz van Rijn (1791) en Trijntje Willemsdr Berkhey.
Getuige: Willempje Plokker.

doop cornelis 1811
doop inschrijving Cornelis - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Register ondertrouw 1838 Katwijk - archief Katwijk, folio 1v - akte 1, voor 2e aankondiging
In ondertrouw gegaan op 07-01-1938 te Katwijk, des middags ten twaalf ure:
Cornelis van Rijn met Maartje van Beelen.
Cornelis was arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, overleden en Trijntje Berkeij, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Maarje was zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige dochte van Jan van Beelen, overleden en Pietertje Jonker, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Waarvan acte opgemaakt en geteekend, en extract aan het huis der gemeente zal worden aangeplakt.
Meester Gerard Abram Salomon Huijgens.

ot cornelis 1811
akte 2e afkondiging huwelijk Cornelis - archief Katwijk

Voor inzage grotere kopie akte: klik hier.Huwelijks Register 1838 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 1v en 2 - akte 1
Getrouwd op 14-01-1838 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf ure in het huis der gemeente gecompareerd:
Cornelis van Rijn met Maartje van Beelen.
Cornelis was 26 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, aldaar gedoopt op 26-11-1811 en meerderjarige zoon van Jacob Corneliszoon van Rijn, overleden op 20-03-1825 te Katwijk en Trijntje Berkeij, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Maartje was 21 jr, zonder beroep, geboren binnen deze gemeente den 25-08-1816, wonende te Katwijk aan Zee,meerderjarige dochter van Jan van Beelen, overleden te Katwijk op 28-10-1832 en Pietertje Jonkers, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Bastiaan van Rijn, 24 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, broeder; Willem Berkeij, 36 jr, landbouwer, wonende te Katwijk aan de Rijn, neef des bruidegoms; Cornelis van Beelen, 36 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, broeder en Cornelis Jonker, 54 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, oom der bruid.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1866 Katwijk aan Zee - 1866 deel 2, folio 4 - akte 208
Cornelis is overleden op 01-08-1866 te Katwijk aan Zee, Des morgens ten elf ure, aldaar in het wijk 5 nommer 550.
Cornelis was 54 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, gehuwd met Maartje van Beelen, zij zonder beroep en wonende te Katwijk aan Zee, zoon van Jacob van Rijn en Trijntje Berkheij, beide overleden.
Aangegeven op 02-08-1866 des namiddags ten half een ure door Jan van Rijn, 25 jr, arbeider wonende te Katwijk aan Zee met Cornelis van Beelen, 65 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste zoon en de tweede zwager van de overledene.

ov cornelis 1811
Overlijdens akte Cornelis - archief Katwijk


---------------------------------------------------Volgens het certificaat van de Nationale Militie, 22-12-1837 - nummer 4399
Als bijlage bij de huwelijks akte, had Cornelis het lotnummer 62 en hem "tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verplicht".
Volgens dit certificaat was Cornelis 1 el, 7 palm en 3 duim lang; aangezigt, ovaal; voorhoofd, rond; oogen, blauw; neus, klein;kin, rond, haar en wenkbraauwen, blond.

Voor inzage kopie certificaat: klik hier.


Verder was er als bijlage een akte van de Schutterij.
Waarvan het extract:
"Ingevolge dispositie van zijn Exellentie den Heer Direkteur Generaal van Oorlog d.d. 01-10-1834 art 12 verleentde ondergetekende kapitein, kommanderende het 3 bataillon den 4e Afdeling Mobiele Zuidhollandsche Schutterij aan den schutter van Rijn, Cornelis van bovengenoemde bataillon uit de gemeente Katwijk persmissie om een wettig huwelijk aan te gaan met Maartje van Beelen onder de bepaling, dat wanneer zijne vrouw kinderen heeft of verkrijge, hij daardoor geen aanspraak zal hebben, om uit den dienst der Mobiele Schutterij te worden ontslagen en dat zijne vrouw het korps niet zal mogen volgen, wanneer het buiten zijn woonplaats geëmploijeerd wordt.
Brielle den 21 december 1837.
De kapitein voornoemd."

Voor inzage kopie akte Schutterij: klik hier.

Bev. Reg. 1850-1862, wijk 5, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 104
Cornelis van Rhijn woont hier met zijn gezin op wijk 5 huis 550.
Cornelis is hier van beroep arbeider en van Rhijn wordt met een h geschreven.

Voor inzage kopie folio 104: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 206
Cornelis van Rijn woont hier met zijn gezin op wijk 5 no 548 b.
Cornelis is hier van beroep arbeider en woont hier met zijn vrouw tot hun overlijden resp.01-08-1866 en 13-12-1875.

Voor inzage kopie folio 206: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1771

Kinderen:

Jacob 1838

Jacoba 1839

Jan 1841

Trijntje 1842

Pietje 1843

Cornelia 1845

Cornelis 1847

Cornelia 1849

Jansje 1850

Maartje 1852

Bastiaan 1854

Jansje 1859

Cornelis 1861

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact