geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I - algemeen

Cornelis van Rhijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rhijn, 25-06-1869 te Oegstgeest

Geboorte Register 1869 Oegstgeest - archief Oegstgeest, folio 9v - akte 34
Cornelis is geboren 25-06-1869 te Oegstgeest, des namiddags ten twee ure.
Zoon van Pieter van Rhijn (1832) en Maria van der Post.
Aangegeven op 26-06-1869 door vader Pieter van Rhijn, 37 jr, arbeider, wonende alhier.
Getuigen: Adrianus van zuijlen, 37 jr, arbeider en Gillis van de Ameele, 59 jr, bode; wonende beiden alhier.

geboren cornelis 1869
Geboorte akte van Cornelis - info werkgroep genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1894 Noordwijk - archief Leiden, folio 4 - akte 6
Getrouwd op 01-02-1894 te Noordwijk: Cornelis van Rijn met Cornelia Schijff
Cornelis was 24 jr, arbeider geboren te Oegstgeest en wonende te Noordwijk, meerderjarige zoon van Pieter van rijn, arbeider en Maria Post, zonder beroep, beiden wonende te Noordwijk, hierbij tegenwoordig hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Cornelia was 32 jr, zonder beroep geboren te Nieuwkoop, wonende te Noordwijk, onlangs te Velsen,meerderjarige dochter van Willem Schiff, overleden en Maria van Rossum, zonder beroep, wonende te Nieuwkoop.
Getuigen: Pieter van Rhijn, 37 jr, arbeider, broeder van de bruidegom; Willem de Haas, 40 jr, arbeider; Pieter Abswoude, 33 jr, arbeider; de drie laatsten zwagers van de bruidegom; allen wonende te Noordwijk.

Voor inzage kopie huwelijksakte: klik hier
Overlijdens Register 1899 Noordwijk - archief Leiden, folio 25 - akte 96
Cornelis van Rhijn is overleden op 27-12-1899 te Noordwijk, des voormiddags ten elf ure in het huis Molenstraat 82.
Cornelis van Rhijn was 30 jr, arbeider,geboren te Oegstgeest en wonende in voormeld huis, zoon van den eerstgenoemden comparant en Maria Post, zonder beroep, mede wonende alhier, gehuwd met Cornelia Schijff.
Aangegeven op 28-12-1899 door Pieter van Rijn, arbeider, 67 jr, wonende te Noordwijk, vader van den overledene en Willem de Haas, arbeider, 37 jr, wonende te Noordwijk, zwager van den overledene.

ov cornelis 1869
Overlijdens akte van Cornelis - archief Leiden


Cornelia Schijff is overleden op 12-11-1921 te Noordwijk, Molenstraat 19 en zij was echtgenote van Franciscus Johannes Casper en weduwe van Cornelis van Rhijn (archief Leiden, archief nr 0900, inventarisnummer 2943, aktenr 97).

Bev. Reg. 1871-1880 Rijnsburg - folio 361
Cornelis is hier bij zijn ouders ingeschreven op 16-02-1872 en komende van Oegstgeest.
Er wordt geen adres genoemd.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 361: klik hier.


Bev. Reg. 1880 - 1890, deel 2 Rijnsburg - folio 508
Cornelis woont hier bij zijn ouders op Langevaart 209.
Cornelis vertrekt met zijn ouders op 08-02-1888 maar Noordwijk.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 508: klik hier.


Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 1 Noordwijk - folio 156
Cornelis kwam hier op 09-02-1888 met zijn ouders van Rhijnsburg en woont hier op Wilhelminastraat 27.
Verder de aantekening in kolom 20: naar A2 1.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 156: klik hier.


Bev. Reg. 1886 - 1899, deel 2 Noordwijk - folio 1
Cornelis woont hier met zijn gezin op de Molenstraat 19 en hij komt van A1 156.
Cornelis is van beroep arbeider, van geloof R.C. en woont hier tot zijn overlijden op 27-12-1899.
Zijn vrouw Cornelia Schijff, geb. op mrt 1891 te Nieuwkoop, komt op 06-02-1894 van Zoeterwoude.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 1: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Pieter 1832

Kinderen:

Petrus 1894

Wilhelmina 1898

Cornelia Maria 1900

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact