geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk Algemeen

Daniel van Rijn

Hoofdpagina

Daniel van Rijn,10-11-1830 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1830 Katwijk - archief Katwijk, folio 42 - akte 162
Daniel is geboren op 10-11-1830 te Katwijk aan de Rijn, des avonds ten tien ure.
Zoon van Gerrit van Rijn (1800) en Elizabeth Sara Catharina Groeneveld.
Aangegeven op 12-11-1830 des voormiddags ten elf ure door Gerrit van Rijn, 29 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Pieter Lammers, 49jr, broodbakker en Cornelis Varkevisser, 69 jr, kastelein; wonende beide binne deze gemeente.

geb daniel 1830
Geboorte akte van Daniel - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1830/blz 043.
Huwelijks Register 1854 Katwijk - archief Katwijk folio 5 - akte 8
Getrouwd op 25-05-1854 te Katwijk, des voormiddags ten acht ure:
Daniel van Rijn met Kaatje van der Marel.
Daniel was 23 jr, mandemaker, wonende te Katwijk aan den Rijn, aldaar geboren den 10-11-1830, meerderjarige zoon van Gerrit van Rijn, mandemaker en Elizabeth Sara Catharina Groeneveld, zonder beroep, beide wonende te Monnikendam, present en in dit huwelijk toestemmende.
Kaatje was 22 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 09-02-1832, minderjarige dochter van Jan van der Marel, weeshuisvader en Engeltje van den Oever, weeshuismoeder, beide wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Arie van Rijn, 58 jr, mandemaker; Cornelis Koelewijn, 49 jr, opziener der jagt; beide ooms van den bruidegom;Maarten van der Marel, 57 jr, voerman, oom van de bruid; Maarten Overduijn, 58 jr, rentenier, goede bekende van partijen, wonende de drie eersten in deze gemeente en de laatste te Amsterdam.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.
Overlijdens register Rijnsburg 1855 - archief Rijnsburg, folio 1v - akte 1
Daniel is overleden op 30-12-1854 te Rijnsburg, des avonds ten acht ure in het huis nummer 155.
Daniel was 24 jr, mandemaker, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Gerrit van Rijn en Elizabeth Sara Catharina Groeneveld, gehuwd met Catharina van der Marel.
Aangegeven op 01-01-1855 door Lambert van Ees, 47 jr, metselaar, wonende alhier, bekende van de overledene en Gerrit van Rijn, 54 jr, mandemaker, wonende te Katwijk, zijnde de vader van de overledene.

ov daniel1830
Overlijdens akte van Daniel - Archief Rijnsburg.


Inschrijving in het Overlijdens Register 1855 Katwijk op 03-01-1855 - Archief Katwijk, akte 5
Voor extract:
In het jaar een duizend acht honderd vijf en vijftig, den derden der maand januari des namiddags ten vier ure, zijn voor ons Marinus Johannes Burgersdijk, ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente beide Katwijken en het Zand ingeschreven het navolgende extract uit het Overlijdens Register der Gemeente te Rijnsburg is geextraheerd, dat op den dertigsten december des jaars achttien honderd vier en vijftig alhier is overleden Daniel van Rijn, zoon van Gerrit van Rijn en Elisabeth Sara Catharina Groeneveld, geboren te Katwijk, oud vier en twintig jaren, wonende te Katwijk, van beroep mandemaker, gehuwd met Catharina van der Marel.
Wij ondergeteekende raadslid, Ambtenaar van den Burgelijken Stand, verklaren, dat het bovenstaande extract is overeenkomstig met gemeld register - Rijnsburg den 2 januari 1855 (geteekend) Hends Hardij.
De doorhaling van drie en veertig woorden druk goedgekeurd.

ova daniel1830
Overlijdens akte van Daniel - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, 1855/blz 03.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1850-1862 - archief Katwijk, blad 35 - wijk 1 huis 27
Daniel woonde hier bij zijn ouders op wijk1 huis 27. Er is hier geen indicatie, dat hij met zijn ouders meeging naar Monnickendam.
Daniel was Ned.Herv. en van beroep mandenmaker.
Verder is Daniel hier gemeld als overleden op 30-12-1854.

Voor inzage Bev. Reg. blad 35: klik hier
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Gerrit 1800

Kinderen:

Elisabeth 1855

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact