geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Elisabeth Catharina van Rijn

Hoofdpagina

Elisabeth Catharina van Rijn, 17-03-1876 te Rotterdam

Geboorte register 17-03-1876, Rotterdam - archief Rotterdam, A 206 akte 1212
Elisabeth Catharina is geboren op 17-03-1876 te Rotterdam, des middags ten twaalf ure, in het huis in de Looyerstraat alhier.
Dochter van Petrus van Rijn (1850) en Johanna Elisabeth van der Lee
Aangegeven op 20-03-1876 door Engelina Vromans, geboren Proner, 56 jr, vroedvrouw, wonende alhier.
Uit Johanna Elisabeth van der Lee, zonder beroep, huisvrouw van Petrus van Rijn, timmerman, beide wonende alhier.
Getuigen: Martinus Brinkman, 32 jr, klerk, wonende alhier en Adrianus Marinus Desel, 59 jr, klerk, wonende mede alhier.

geb elisabeth 1876
Geboorte akte Elisabeth Catharina - archief Rotterdam


Huwelijks register 1904 Rotterdam - arch. Rotterdam, G 55 v
Getrouwd op 06-07-1904 te Rotterdam: Elisabeth Catharina van Rijn - Hendrikus Kornelis van Westhreenen.
Elisabeth is 28 jr.
Hendrikus is 27 jr, geb. te Zoelen. Dochter van Hendrik Kornelis van Westhreenen en Hendrina Zaaijer.


Kinderen:Johanna Elizabeth Petronella van Westhreenen 18-06-1905, Winterswijk

Overlijdens Register 1927 Winterswijk, archief Winterswijk, folio 13
Elisabeth Catharinma is overleden op 17-02-1927 te Winterswijk, des voormiddags vier uur in het huis Groenloscheweg 14.
Elisabeth Catharina van Rijn was 50 jr, zonderberoep, geboren te Rotterdam en wonende te Winterwijk, echtgenoote van Hendrikus Kornelis van Westhreenen, dochter van Petrus van Rijn en Johanna Elisabeth van der Lee, beiden overleden.
Aangegeven op 18-02-1927 door Adrianus Johannes Dagelinck, 46 jr, aanspreker en Gustaaf Adolf Gijsbers, 67 jr, gemeentebode.

ov elisabeth 1876
Akte van overlijden Elisabeth Catharina - archief WinterswijkOverlijden Hendrikus Kornelis van Westhreenen - Winterswijk, folio 39 - akte 151
Hendrikus Kornelis van Westhreenen is overleden op 06-10-1942 te Winterwijk, des voormiddags zeven uur in het huis op de Vredenascheweg 79.
Hendrikus was 65 jr, geboren te Zoelen en wonende te Winterswijk, zonder beroep, echtgenoote van Marie Barbe van Damkin, weduwnaar van Elisabeth Catharina van Rijn, zoon van Hendrik Cornelis van Westhreenen en Hendrina Zaaijer, beiden overleden.

Voor inzage kopie overlijden echtgenoot: Klik hier
-------------------------------------------
Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 339 - folio 226
Elisabeth Catharina van Rijn woonde hier vanaf haar geboorte bij haar ouders.
Er wordt hier geen adres genoemd.
Elisabeth Catharina is met haar ouders overgeschreven naar 9/154.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 226: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 184 - folio 154
Elisabeth Catharina van Rijn woonde hier bij haar ouders op Heerenstraat 53, wijk 9.
Elisabeth Catharina was hier met haar ouders overgenomen IR - folio 226 en later overgeschreven naar 15/7 folio 404.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 154: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 313 - folio 404
Elisabeth Catharina van Rijn woonde hier bij haar ouders op Aert van Nesstraat 25, wijk 15/7.
Elisabeth Catharina was hier met haar ouders overgenomen van 9/1554 en weer overgeschreven naar 9/274.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 404: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 185 - folio 274
Elisabeth Catharina van Rijn woonde hier bij haar ouders in de Heerenstraat 84, wijk 9.
Er is hier geen overschrijving gemeld naar een volgend adres en het laat zich aanzien, dat vader Petrus met zijn gezin hier woonde tot aan de volgende serie van het bevolkings register te Rotterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 274: Klik hier


Bev.Reg. Rotterdam 1880-1895 - boek/pag 494/2010 - 1e inschrijving op deze pagina
Elisabeth Catharina woonde hier bij haar ouders op Heerenstraat 78 en Dierg. Kade 17 en was hier op 21-05-1873 met haar ouders ingeschreven.
Op 12-11-1884 is Elisabeth met haar ouders vertrokken naar Delftshaven.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 2010: Klik hier


Bev. Reg. Delfshaven 1880-1886 - gedeelte buiten de kom folio 70
Elisabeth Catharina is hier bij haar ouders ingeschreven op 15-11-1884 en woonde bij haar ouders op Josephstraat 59.
Elisabeth kwam met haar ouders op12-11-1884 van Rotterdam en ging weer op 28-09-1885 met haar ouders terug naar Rotterdam.
In kolom 20 staat nog: Linker Rottekade.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 70: Klik hier


Bev.Reg. Rotterdam 1880-1895 - boek/pag 494/2010 - 2e inschrijving op deze pagina
Elisabeth Catharina woonde hier bij haar ouders op: Rotte 88, Goudstraat 101, Bokelstraat 15, Almondestraat 25, Zwart Janstraat 141, Klariskade 170, N. Binnenweg (92, 192 of 692) en de Gaffelstraat 54.
Elisabeth kwam met haar ouders van Delfshaven en is met haar ouders van hier overgeschreven naar GK.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 2010: Klik hier


Bev.Reg. Rotterdam - 1880-1910 archief Rotterdam, inv. 589 - folio 206
Elisabeth Catharina van Rijn is hier met haar ouders ingeschreven op 28-09-1885.
Elisabeth Catharina woonde hier bij haar ouders op de Gaffelstraat 4, 27, en 2. Daarna op de Volmarijnstraat 55.
Elisdabeth Catharina was met haar ouders overgenomen van 2/2010 en vertrekt na de huwelijksvoltrekking met H.K. Westhreenen op 06-07-1904 naar Winterswijk, wonende aldaar.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 206: Klik hier


Bev. Reg. Winterswijk - reg 55 dorp 1900-1910, archief Winterwijk, inv. 3429 - folio 268
Elisabeth Catharina woonde hier met haar gezin op A 207a en kwam op 06-07-1908 van Rotterdam en werd hier bijgeschreven na haar huwelijk met en bij haar echtgenoot Hendrikus Kornelis Westhreenen, van beroep spoorbeambte.
Hendrikus Kornelis is geboren op 03-11-1876 te Zoelen.
Op 27-04-1908 werd haar zuster Maria Elisabeth Petronella, komende uit Rotterdam hier bijgeschreven.
Later werd Elisabeth Catharina met haar echtgenoot, 1 kind en haar zuster overgeschreven naar A 388a folio 704.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 268: Klik hier


Bev. Reg. Winterswijk - reg 56 dorp 1900-1910, archief Winterwijk, inv. 3430 - folio 704
Elisabeth Catharina van Rijn woonde hier met haar gezin op A388a, overgenomen van A 207a (genoteerd in kolom 20).
Haar ectgenoot Hendrik Kornelis Westhreenen is ook hier van beroep spoorbeambte.
Ook haar zuster Maria Elisabeth Petronella van Rijn is ook meegekomen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 268: Klik hier
-------------------------------------------
Vader:
Petrus 1850

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact