geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Femmina Gazina van Rijn

Hoofdpagina

Femmina Gazina van Rijn, 08-11-1894 te Leiden

Geboorte Register 1893 Leiden - archief Leiden, folio 335 - akte 1332
Femmina Gazina is geboren op 08-11-1894 te Leiden, des voormiddags te een uren, te zijnen huize.
Dochter van Pieter van Rijn (1861) en Jentien Hanau.
Aangegeven op 09-11- 1894 door Pieter van Rijn, 33 jr, agent van politie, wonende te Leiden.
Getuigen: Johannes Lardee, 47 jr, agent van politie, wonende te Leiden en Antonie Harteveld, 25 jr, agent van politie, wonende te Leiden.

doop femmina 1894
Geboorte akte van Femmina Gazina - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.


Huwelijks Register 1920 Leiden - archief Leiden, inv.nr 150, akte 234
Getrouwd op 26-05-1920 te Leiden, in het raadhuis der Gemeente Leiden verschenen:
Femmina Gazina van Rijn en Jan Berger.
Femmina Gazina was 25 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Leiden, meerderjarige dochter van Pieter van Rijn, overleden en Jentien Hanau, 63 jr, zonder beroep, wonende te Leiden, alhier tegenwoordig en toestemmende.
Jan was 26 jr, rechercheur van politie, geboren te Leiderdorp, wonende te Leiden, meerderjarige zoon van Cornelis Berger, 63 jr, trambeambte en Wilhelmina Ammerlaan, 57 jr, zonder beroep, beiden wonende te Leiden, zijnde de vader alhier tegenwoordig en toestemmende en verleenende de moeder hare toestemming bij authentieke acte.
Getuigen: Jan Buurman, 22 jr, typograaf en Willem Frederik HendrikKurpershoek, 37 jr, houtbewerker, zwager van de bruidegom; beiden wonende te Leiden.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1961 Leiden - archief Leiden 1962 - akte 67
Femmina Gazina van Rijn is overleden gevonden op 14-12-1961 te Leiden.
Voor extract:
Op veertien december negentienhonderd eenenzestig te veertien uur, vijftien minuten is in de gemeente Leiden, Zijlsingel zesenvijftig, gevonden het lijk van Femmina Gazina van Rijn, oud zevenenzestig jaren, zonderberoep, geboren en wonende te Leiden, gehuwd geweest met Jan Berger, dochter van Pieter van Rijn en Jentien Hanau, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is aan mij, ambtenaar van de burgelijke stand van Leiden, schriftelijk gedaan door de officier van justitie bij de arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage.
Waarvan akte op heden, elf januari negentienhonderd tweeŽnzestig.

ov femmina 1894
Overlijdens akte van Femmina Gazina - Archief Leiden.

Bev. Reg. Leiden 1890 - 1924, archief Leiden, folio 133
Femmina Gazina van Rhijn woonde hier bij haar ouders op Ambachtstraat 10, wijk 9.
Femmina en haar vader, broers en zussen werden hier eerst als van Rijn neergeschreven en later in rood "verbeterd" als van Rhijn.
Femmina Gazina is getrouwd op 26-05-1920 en overgeschreven naar Marschweg 115.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 133: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Pieter 1861

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact