geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk I (Algemeen)

Pieter van Rijn

Hoofdpagina

Pieter van Rijn, 31-03-1861 te Katwijk aan de Rijn

Geboorte Register 1861 Katwijk - archief Katwijk, folio 12v - akte 46
Pieter is geboren op 31-03-1861 te Katwijk aan de Rijn, des morgens ten vijf ure.
Zoon van Daniel van Rijn (1824) en Catharina van Duijn.
Aangegeven op 02-04-1861 des middags ten twaalf ure door Daniel van Rijn, 37 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn.
Getuigen: Jacobus de Kleijn, 54 jr, kleermaker en Frans Buijteweg, 40 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

geb pieter 1861
Geboorte akte van Pieter - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum.

Huwelijks Register 1890 Katwijk - archief Katwijk, akte 18
Getrouwd op 29-05-1890 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente gecompareerd:
Pieter van Rijn met Jentien Hanau.
Pieter was 29 jr, mandenmaker, geboren en wonende te alhier, meerderjarige zoon van Daniel van Rijn, mandenmaker en Catharina van Duijn, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jentien was 34 jr, zonder beroep, geboren te Meppel, wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden mede gewoond hebende te Amsterdam, meerderjarige dochter van Hendrik Hanau, zonder beroep, wonende te Meppel en Femmina Gezina Oldekamp, overleden.
Getuigen: Arie van Rijn, koopman, 31 jr; Jan van Rijn, metselaar, 27 jr; beiden broeders van den bruidegom; Albertus vander Gust, bollenkweker, 40 jr en Johannes Maagdelijn, schipper, 29 jr; beiden geen familie van partijen, allen wonende alhier.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1918 Leiden- archief Katwijk, akte 18
Pieter van Rijn is overleden op 30-09-1918 te Leiden, des namiddags zeven uren. Pieter van Rijn was 57 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende te Leiden, gehuwd met Jantien Hanau, zoon van Daniel van rhijn en Catharina van Duinen, beiden overleden.
Aangegeven op 02-10-1918 door Isaac Hermanus Stafleur, 54 jr, begrafenisondernemer, wonende te Leiden en Frans van der Reijden, 52 jr, loswerkman, wonende te Leiden.

ov pieter 1861
Overlijdens akte van Pieter - Archief Leiden.


Akte van overlijden 1923 Leiden, folio 118 - akte 466 - archief Leiden
Jentien Hanau is overleden op 25-06-1923 te Leiden, des voormiddags kwart voor een uren, Geboren te Meppel en wonende te Leiden, weduwe van Pieter van Rhijn, dochter Hendrik Hanau en Femminaq Gazina Oldenkamp, beiden overleden.

Voor inzage kopie akte van overlijden zin vrouw Jentien: klik hier.

Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1862 - 1880, archief Katwijk, deel 3 - folio 27
Pieter woont hier bij zijn ouders op wijk I - huis 17 en wijk II - huis 152.
Pieter bleef hier ingeschreven tot de volgende serie van het bevolkings register 1880 -1920.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 27: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 54
Pieter woont hier bij zijn ouders o.a. op wijk II - huis 150, wijk III - huis 213b, wijk III wijk 229.
Pieter was van beroep mandenmaker en heeft verder de volgende aantekening: "overgebracht deel III folio 70".

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 54: klik hier.


Bev. Reg. Katwijk aan de Rijn 1880 - 1920, archief Katwijk, deel 3 - folio 70
Pieter woonde hier met zijn gezin op wijk 1 - huis 73 en huis 49.Pieter was van beroep mandenmaker.
Zijn vrouw Jentien Hanau kwam op 02-05-1890 van Amsterdam en is geboren op 13-12-1855 te Meppel.
Op 07-09-1892 ging het gezin naar Leiden.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 70: klik hier.


Bev. Reg. Leiden 1890 - 1924, archief Leiden, folio 133
Pieter van Rijn woonde hier met zijn gezin op Ambachtstraat 10, wijk 9 en kwam met vrouw en twee kinderen op 07-09-1892 van Katwijk.
Pieter was hier eerst van beroep mandenmaker en is later in rood verbeterd in agent van Politie.
Jentien Hanau is geboren op 13-12-1955 te Meppel.
Pieter en Jentien woond hier tot hun overlijden resp. op 30-09-1918 en 25-06-1923.
Pieter en zijn kinderen werden hier eerst als van Rijn neergeschreven en later in rood "verbeterd" als van Rhijn.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 133: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina Katwijk algemeen

Vader:
Daniel 1824

Kinderen:

Catharina 1891

Daniel 1892

Femmina Gaziena 1893

Femmina Gazina 1894

Hendrika Pietronella 1897

Hendrik 1900

-----

Index op naam of geboortedatum Katwijk-I

Schematisch overzicht Katwijk-I

Contact