geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Tiel

Franciscus Antonius van Rijn

Hoofdpagina

Franciscus Antonius van Rijn, 14-03-1865 te RotterdamGeboorte register 1865 Rotterdam - archief Rotterdam, folio 46 - akte 967
Franciscus Antonius is geboren op 14-03-1865 te Rotterdam, des voormiddaga ten vijf ure, ten zijnen huize.
Zoon van Johannes Cornelis van Rijn (1835) en Maria Bakker.
Aangegeven op 15-03-1865 door Johannes Cornelis van Rijn, timmerman, 31 jr, wonende Goudscheweg 13-523.
Getuigen: Leendert Johannes Meininger, timmerman, 24 jr, wonende Korte Wagenstraat en Cornelis van Wanrady, timmerman, 23 jr, wonende Broedersteeg 4 of 7-319.

geb franciscus  1865
Geboorte register - archief Rotterdam


Volgens info index archief Rotterdam - Kralingen 1894-025v, akte 49
Getrouwd op 13-08-1894 te Kralingen (nu deel van Rotterdam:
Franciscus Johannes van Rijn met Hendrina Jacoba Dijkgraaf.
Franciscus was 29 jr, laatst wonende te Rotterdam.
Hendrina, was 30 jr is geboren op 08-09-1863 te Oude Tongen en overleden op 29-04-1939 te Rotterdam.
Hendrina is een dochter van Arij Dijkgraaf en Tona Oosterling.

Overlijdens register 1940 Rotterdam - archief Rotterdam, akte 4223 - grafnr 2849
Franciscus Antonius van Rijn is overleden op 08-08-1940 te Rotterdam, alhier des namiddags te twee uur.
Franciscus Antonius van Rijn was 25 jr, zonderberoep weduwnaar van Hendrina Jacoba Dijkgraaf, zoon van Johannes Cornelis van Rijn en Maria Bakker, beiden overleden.
Aangegeven op 09-08-1940 door Everasd Antoon van Gelderen, 23 jr, lijkbezorger, wonende alhier.

overl franciscus a 1865
Overlijdens akte Franciscus Antonius - archief Rotterdam


Volgens info eigen gezinskaart Rotterdam - archief Rotterdam
Hendrina Jacoba Dijkgraaf is overleden op 29-04-1939 te Rotterdam
Militie Register Amsterdam - lotingsnummer 2295
Franciscus Antonius van Rijn is in Rotterdam op 14-03-1865 geboren, zoon van Johannes Cornelis van Rijn en Maria Bakker.
Franciscus was van beroep timmerman, 1,72 m lang; aangezigt, ovaal; voorhoofd, laag; oogen, grijs; neus en mond, gewoon; kin, rond; haar en wenkbrauwen, bruin.
Advies van de militie-commissaris was: vrij te stellen wegens broederdienst.
Uitspraak van de Militieraad op 17-03-1885: vrijgesteld, broederdienst.-------------------------------------------


Bev. Reg Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 217 - folio 1260
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Goudscheweg 523 beneden (nwe nummering 140), wijk 13.
Franciscus Antonius is met zijn ouders overgeschreven naar deel 4 folio 317.
Franciscus Antonius kwam met ouders uit Delfshaven en was hier met hen op 02-03-1863 ingeschreven.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 1260: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam - archief Rotterdam, folio 317
Franciscus Antonius van Rijn is hier op 02-03-1863 met zijn ouders ingeschreven en woonde hier op Nieuwstraat 4.
Hij was met zijn ouders overgenomen van 13/1264 en weer met ouders overgeschreven naar 15/2549.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 317: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 300 - folio 2549
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier met zijn gezin op Binnenweg 594 (nwe nummering 32).
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Frasciscus Antonius was met zijn ouders overgenomen van deel 4 folio 317 en later overgeschreven naar deel 15/11 folio 173.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2549: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1860-1880 - archief Rotterdam, inv. 318 - folio 173
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op de Tuinderslaan 83, wijk 15/11.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Franciscus An tonius was hier met zijn ouders overgenomen van deel 15 folio 2549 en woonde hier tot aan de nieuwe serie (1880-1895) delen van het bevolkings register.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 173: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1880 - 1895 - archief Rotterdam, inv. 503 - folio 2037
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op de Tuinderslaan 83 en later op de Kruiskade 121.
Voor de dag van inschrijving bleef ook hier de datum 02-03-1863.
Franciscus Antonius vertrok op 23-06-1881 met zijn ouders naar Amsterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 2037: Klik hierBev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 64e - folio 64
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Conradstraat 18.
Franciscus kwam met zijn ouders op 28-06-1881 van Rotterdam en werd met zijn ouders overgeschreven naar deel 369a - folio 41.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 369a - folio 41
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Czaar Peterstraat 13.
Franciscus was hier met zijn ouders overgenomen op aug 1882 van deel 64e - folio 64 en werd met zijn ouders weer overgeschreven op juli 1883 naar deel 273b - folio 94.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 41: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 273b - folio 94
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Jacob van Lennepstraat 30.
Franciscus Antonius was hier met zijn ouders overgenomen op juli 1883 van deel 369a - folio 41 en werd met zijn ouders overgeschreven op jan 1884 naar deel 436a - folio 149.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 94: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam - 1874 - 1893 Archief Amsterdam, deel 436a - folio 149
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op de Saenredamstraat 40.
Franciscus Antonius was in jan 1884 met zijn ouders overgenomen van deel 275 folio 84 en was in dec 1885 met zijn ouders overgeschreven naar deel 436 folio 185.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 149: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 436 - folio 185
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Saenredamstraat 49.
Franciscus was met zijn ouders overgenomen op dec 1885 van deel 436a - folio 149 en met zijn ouders overgeschreven op juni 1886 naar deel 300 - folio 64.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 185: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 300 - folio 64
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn ouders op Lijnbaansgracht 302.
Franciscus was met zijn ouders overgenomen op juni 1886 van deel 436 - folio 185 en werd met ouders overgeschreven op aug 1887 naar deel 646 - folio 226.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 64: Klik hier


Bev. Reg. Amsterdam 1874-1893 - Archief Amsterdam, deel 646 - folio 226
Franciscus Antonius van Rijn woonde hier bij zijn oudersop Kastanjeweg 24.
Franciscus was met zijn ouders overgenomen op aug 1887 van deel 300 - folio 64 en vertrok op 29-11-1888 met zijn vader naar Rotterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 226: Klik hierBev. Reg. Kralingen 1880-1895 - reg. alleenlopende personen, inv. 451 - folio 73
Regel 5099: Franciscus Antonius van Rijn woonde hier alleen op het Noordeinde G43.
In kolom 20 staat nog de opmerking: "Ambtshalve ingeschreven 7e volkstelling 1890".
Op 02-04-1894 vertrok Franciscus Antonius weer naar Rotterdam.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 73: Klik hier


Bev. Reg. Rotterdam 1880-1895 - archief Rotterdam, inv. 566 - folio 59
Regel 1167: Franciscus Antonius van Rijn woonde hier in de Oosterstraat 11 bij Scheltinga en kwam van Kralingen.
Franciscus Antonius was hier ingeschreven op 03-04-1894.
Op 19-04-1894 vertrok Franciscus Antonius weer naar Kralingen.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 59: Klik hier


Bev. Reg. Kralingen 1880-1895 - Archief Rotterdam, inv. 434 - folio 9
Franciscus Antonius van Rijn woond hier met zijn vrouw in de Paulus Potterstraat a34.
Franciscus Antonius was hier van beroep timmerman, kwam op 19-04-1894 van Rotterdam en is hier ingerschreven op 24-04-1894.
Hendrina Jacoba Dijkgraaf is geboren op 08-0-1863 te Oude Tongen en was al in Rotterdam op 12-03-1890 ingeschreven.
Franciscus en Hendrina zijn getrouwd op 13-06-1894; hij kwam van dienstbode register 249/1712 en zij van boekdeel 10 1/12..11.

Voor inzage kopie Bevolkings Register 9: Klik hier


Eigen Gezinskaart Rotterdam - archief Rotterdam
Franciscus Antonius woonde hier met zijn gezin op o.a. Paulus Potterstraat A 34, 46, 55; goudscherijweg 88, 30a; 21-05-1919 Schoutenstraat 27 b; 23-06-1939 Slachtstraat 11 en 22-06-1940 Kettingstraat 22a inw.
Franciscus is hier van beroep timmerman en zijn vrouw Hendrina Jacoba Dijkgraaf is hier van beroep winkelierster. Beiden kwamen op 28-02-1995 van Kralingen.
Hendrina is geboren op 08-09-1963 te Oude Tongen.
Franciscus woonde hier tot zijn overlijden op 08-08-1940 en Hendrina tot haar overlijden op 29-04-1939.
Verder staat nog bijgeschreven, dat zijn huwelijk op 13-06-1894 te Kralingen plaatsvond.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
-------------------------------------------Vader:
Johannes Cornelis 1835

Kinderen:

Johannes Cornelis 1895

Antonia 1896

Maria Hendrina Jacoba 1901

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact