geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Geertje van Rhijn

Hoofdpagina

Geertje van Rhijn, 16-04-1780 te Katwijk aan Zee

DTB dopen geref. Katwijk aan Zee 1761-1812 - blz 72
Geertje is gedoopt op 16-04-1780 te Katwijk aan Zee.
Dochter van Jacob van Rhijn (1737) en Geertje van Klaveren (3e huw. vader Jacob)
Getuige: Jannetje van Klaveren.

doop geertje 1780
doop inschrijving - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum1e huw

volgens inschrijving huw.bijlagen gerecht Katwijk 1806-1811 blz 164
Voor extract: "Ondergetekende Maarten Cornelis van den Oever, minderj. J.m. geboren en wonende te Catwijk aan Zee voornemens zijnde mij in den huwelijken staat te begeven met Geertje Jacobsz van Rijn, meerderj. J.d. geboren en wonende te Catwijk aan Zee verklare bij deze mij daartoe aantegeven.
Catwijk den 1 maij 1807."

Klik op het document links hiernaast voor een grotere versie.

volgens inschrijving huwelijken gerecht Katwijk 1802-1811 blz 14
Ondertrouwd op 01-05-1807 te Katwijk en getrouwd op 17-05-1807 te Katwijk: Geertje Jacobz van Rhijn met Maarten Cornelisz van den Oever.

ot+tr geertje 1780
ondertrouw en trouw inschrijving Geertje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijken gerecht Katwijk 1802-1811 blz 14
Getrouwd op 17-05-1807 te Katwijk:
Geertje Jacobz van Rhijn en Maarten Cornelisz van den Oever.
Geertje is geboren en wonende aldaar en Maarten was minderjaarig j.m., geboren en wonende te Katwijk aan Zee.
2e huw

Huwelijks Register 1825 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 3v + 4 - akte 3
Getrouwd op 10-03-1825 te Katwijk, des namiddags ten vier ure:
Geertje van Rhijn en Willem van Duijn.
Geertje was 44 jr, vischverkoopster, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, aldaar gedoopt op 17-04-1780, weduwe van Maarten Corneliszoon van den Oever, overleden te Katwijk den 26-11-1815.
Meerderjarige dochter van Jacob van Rhijn, overleden te Katwijk den 19-09-1809 en van Geertje van Klaveren, mede overleden den 27-07-1819.
Zijnde de grootouders, zoo van vaders als moederszijde van de bruid, mede allen overleden, zoals de comparanten en getuigen, bij deze onder Eede verklaarden, doch de juiste tijd en plaats niet te weten.
Willem was 37 jr, vischverkooper, geboren en wonende te Katijk aan Zee, aldaar gedoopt den 07-10-1787, weduwnaar van Niesje van der Bent, overleden te katwijk 26-08-1817, meerderjarige zoon van Klaas van Duijn, overleden te Katwijk den 19-11-1791 en van Dina Schaap, zonder beroep, wonende te Katwijk aan de Rijn, present en dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Floris Klaaszoon van Duijn, 40 jr, koopman, broeder van de bruidegom; Simon Schaap, 46 jr, schipper; beiden wonende te Katwijk aan Zee; Jacob Vooijs, 42 jr en Wiggert Vooijs, 37 jr, beide mandemakers, wonende Katwijk aan de Rijn.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1826 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 24 - akte 90
Overleden op 28-08-1826 te Katwijk aan Zee, des middags ten een ure, in het huis no 118 is overleden:
Geertje van Rijn, Jacobsdochter, 44 jr, beroep vischloopster, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, bevorens weduwe van Maarten van den Oever, thans echtgenoot van den eersten comparant, dochter van Jacob van Rijn en Geertje van Klaveren, beiden overleden.
Aangegeven door Willem van Duijn, Klaaszoon, 38 jr, vischlooper, wonende te Katwijk aan Zee en Rijn Barnhoorn, Jacobszoon, 43 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee, de eerste echtgenoot en de tweede schoonbroeder van de overledene.


ov geertje 1780
overlijdens akte Geertje - archief Katwijk
Volgens documentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Maarten van den Oever (1e huw) is overleden op 26-11-1815 te Katwijk, 31 jr
Willem van Duijn (2e huw) is overleden op 15-04-1856 te Katwijk, 68 jr
---------------------------------------------------
Volgens documentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Maarten Cornelisz van den Oever is gedoopt op 07-11-1784 te Oegstgeest, geboren te Katwijk aan Zee en zoon van Cornelis van den Oever en Pietertje Hellenberg.
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob (de Jonge)1737

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact

huw bijl geertje 1780
Ondertrouw aangifte Geertje