geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rhijn (de Jonge)

Hoofdpagina

Jacob van Rhijn (de jonge), 21-04-1737 te Katwijk aan Zee

Jacob is gedoopt op 21-04-1737 te Catwijk aan Zee.
Zoon van Jacob Cornelisz van Rijn (1704)en Dirkje Jacobs van Duijnen.
Getuigen: Leentje Jacobs van Duijnen.

doop jacob 1737
Doop inschrijving Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB Katwijk aan Zee 1720-1761 - blz 24
1e huw


Ondertrouw:02-03-1758 te Catwijk - Katwijk Gaarder Reg. 1738-1762
03-03-1758 te Catwijk aan Zee - volgens huwelijk inschrijving.

Voor Extract gaarder: "hebben Jacob van Rhijn j.m. en Aaltie van der Holst j.d. beijde geb. en wonende te Catwijk aan Zee hun om te trouwen aangegeven in de vierde classe, dus te samen fl 6,--".

otr1 jacob 1737
Inschrijving Gaarder Reg. Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB Katwijk aan Zee
1738-1762 blz 116DTB Catwijk aan Zee huwelijk geref. 1720-1761, folio 23
Getrouwd op 19-03-1758 te Katwijk:
Jacob van Rhijn met Aaltje van der Horst.
Jacob was j.m. en Aaltje j.d.; beide van hier.

huw1 jacob 1737
Trouw inschrijving Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB huw.geref. Katwijk aan
Zee 1720-1761 - blz 26------------------------------------------------

2e huw

Ondertrouw:14-04-1763 te Katwijk - Gaarder Reg. 1763-1806
14-04-1763 te Katwijk - volgens huw. Inschr. Geref 1761-1811 Katwijk aan zee.

Voor extract gaarder: "ontvange voor het regt van trouwen van Jacob vn Rhijn de jonge, wed. van Aaltie van der Holst, en Trijntie Kooijman in de vierde classe fl 6,--".

otr2 jacob 1737
Inschrijving Gaarder Reg. Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB Katwijk aan Zee
1763-1806 blz 004DTB huw. Inschr. Geref. 1761-1811 Katwijk aan Zee
Getrouwd op 01-05-1763 te Katwijk aan Zee:
Jacob van Rhijn met Trijntje Gerritsdr Kooyman.
Trijntje is gedoopt ca 1740 te Uitgeest.

huw2 jacob 1737
Trouw inschrijving Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB huw.geref. Katwijk aan
Zee 1761-1811, blz 04------------------------------------------------

3e huw

Ondertrouw: 31-10-1764, Katwijk - Gaarder Reg. 1763-1806.
31-10-1764, Katwijk - volgens huw. Inschr. Geref 1761-1811 Katwijk aan zee.

Voor extract gaarder: "Hebbe Jacob van Rhijn, de jonge, laatst wed van Trijntie Kooijman, geb. en wonende te Catwijk aan Zee en Geertie van Klaveren j.d. geb. te Sassenheijm en nu wonende alhier aangegeeve in de vierde classe dit voor beijde ontv. fl 6,--".

otr3 jacob 1737
Inschrijving Gaarder Reg. Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB Katwijk aan Zee
1763-1806 - blz 004DTB trouw geref. Katwijk aan Zee 1761-1811
Getrouwd op 18-11-1764 te Katwijk:
Jacob van Rhijn met Geertie van Klaveren.
Jacob was laatst weduwe van Trijntie Kooijman, geb. en won: alhier.
Geertie was j.d. geb: te Sassenheim en won: te Catw: aan Rhijn.

huw3 jacob 1737
Trouw inschrijving Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB huw.geref. Katwijk aan
Zee 1761-1811, blz 07DTB trouw geref. Katwijk aan de Rijn 1709-1811 - blz 49
Jacob van Rhijn met Geertje van Klaveren.
Jacob was laatst wed. Van Trijntje Kooijman en geb: & woonende te Catwijk aan Zee.
Geertje was j.d., geb te Sassenheim & thans woonende alhier.
Te Catwijk aan Zee aangeteekend den 1 nov: & aldaar getrouwd den 18 dito.

huw3 kar jacob 1737
Trouw inschrijving Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, DTB huw.geref. Katwijk aan de Rijn
1709-1811 blz 49
------------------------------------------------


Aangifte overlijden gerecht Katwijk 1806-1811, folio 29
Jacob is overleden op 07-03-1808 te Katwijk, 73 jr.
Aangegeven op 10-03-1808 en jacob woonde te Catwijk aan Zee.

datum aangeving datum overlijdennaam ouderdomwoonplaats
ov jacob 1737

kinderen uit één of meerder huwelijken
ov jacob 1737
aangifte overlijden Jacob - Archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum, aangite overlijden gerecht
1806-1811 Katwijk, blz 34
------------------------------------------------


Aaltje (1e huw) is begraven op 16-09-1758 te Katwijk.
Er is voor haar begravenis drie gulden betaald.

Trijntje (2e huw) is begraven op 13-06-1764 te Katwijk.
Ook voor haar begravenis is drie gulden betaald.

Geertje is overleden op 27-07-1819 te Katwijk, in het huis nr 413, 77 jr.
---------------------------------------------------
Documentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
1e huw: Aaltje is gedoopt op 24-08-1728 te Katwijk en dochter van Arie Jacobsz van der Holst en Arendje Jacobsdr van Duijn.
2e Huw: Trijntie is geboren te Uitgeest.
3e Huw: Geertje is gedoopt op 03-04-1742 te Sassenheim en dochter van Aart Gerritsz van Klaveren en Neeltje Andriesdr van 't Woud.
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob Cornelisz (rond 1704)

Kinderen 1e huw:

Jacob 1758

Kinderen 2e huw:

Jan 1764

Kinderen 3e huw:

Jacob 1765

Neeltie 1767

Neeltje 1769

Marijtje 1771

Aart 1773

Dirkje1776

Geertje 1780

Johannes 1784

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact