geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Geertje van Rijn

Hoofdpagina

Geertje van Rijn, 22-10-1816 te Katwijk aan Zee

Geboorte Regiser 1816 Katwijk - archief Katwijk, folio 39 - akte 152
Geertje is geboren op 22-10-1816 te Katwijk aan Zee, des morgens ten vijf uuren.
Dochter van Jan Jacobsz van Rijn en Jopje Jacobsdr Kuijt.
Aangegeven door vader Jan, 33 jaren, karreman, woonende te Katwijk aan Zee. Getuigen: Jacobus Goemans, 33 jr, wagenmaker en Cornelis Varkevisser, 55 jr, kastelein; beide wonende te Katwijk aan den Rijn.

geertje 1816 g
Geboorte akte van Geertje - archief Katwijk
Huwelijks Regiser 1839 Katwijk - archief Katwijk, folio 13 - akte 23
Getrouwd op 15-09-1839 te Katwijk, des middags ten twaalf ure: Geertje van Rijn met Cornelis Varkevisser
Geertje was 22 jr, zonder beroep, geboren binnen deze gemeente, minderjarige dochter van Jan Jacobszoon van Rijn, voerman en Jobje Kuijt, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Cornelis was 24 jr, visscher, geboren binnen deze gemeente, wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige zoon van Cornelis Varkevisser, visscher en Jannetje Vooijs, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Dirk Varkevisser, 32 jr; Klaas Varkevisser, 26 jr, beiden zeelieden, broeder des bruidegoms; Jacob Janszoon van Rijn, 29 jr, karreman, broeder der bruid; Cornelis van der Bent, 27 jr, zeeman; allen wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Jan Varkevisser 06-10-1840, Katwijk
Klaas Varkeviser 04-1845, Katwijk
Cornelis Varkevisser 16-06-1848, Katwijk
Jannetje Varkevisser 31-05-1850, Katwijk
Huig Varkevisser 18-04-1852, Katwijk
Arie Varkevisser 06-05-1858, Katwijk
Huig Varkevisser 18-04-1860, Katwijk
Overlijdens Register 1816 Katwijk - archief Katwijk, folio 15v - akte 57
Geertje is overleden op 26-01-1883 te Katwijk aan Zee, des avonds ten zeven uur, aldaar in nhet huis wijk E nommer 150.
Geertje was 65 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van Cornelis Varkevisser, dochter van Jan Jacobszoon van Rijn en Jobje Kuijt, beiden overleden.
Aangegeven op 29-01-1893 des middags ten twaalf uur door Cornelis Jonker, 64 jr, karreman wonende te Katwijk aan Zee en Arie Schaap 57 jr, winkelier, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde beiden zwagers van de overledene.

ov geertje 1816
Overlijdens akte Geertje - archief Katwijk
Bev. Reg. 1850-1862, wijk 7, Katwijk - archief Katwijk, folio 179
Geertje woont hier met haar gezin op wijk VII huis 894.
Haar echtgenoot Cornelis Varkevisser, geb, in 1815 te Katwijk, was van beroep visscher.

Voor inzage kopie folio 179: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 5, Katwijk - archief Katwijk, folio 102
Geertje woont hier met haar gezin op wijk 7 no 894 en heeft hier als geb.dat. 06-07-1816.
Haar echtgenoot Cornelis Varkevisser, geb. 05-08-1815, is ook her van beroep visscher en woonde hier tot zijn overlijden op 29-11-1863.
Jannetje varkevisser (geb. akte 77, folio 20v) wordt hier Jansje genoemd met een foutief geschreven geb.dat. van juni 1850.
Voor inzage kopie folio 179: klik hier.
---------------------------------------------------Certificaat Nationale Militie als bijlage bij huwelijks akte - geregistreerd no 3140 Cornelis was: "voor de Nationale Militie ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is deel gevallen het nommer 72, hetwelk tot heden niet opgeroepn zijnde, hem tot geene dienst is verpligt".
Cornelis was lang 1 el, 6 palm en 2 duim; aangezigt, breed; voorhoofd, laag; oogen, blauw; neus en mond, klein, kin, rond; haar en wenkbraauwen , blond; merkbare teekenen, gaatjes in de oor.

Voor inzage kopie Nationale Militie, Cornelis Varkevisser : klik hier.
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Johannes 1784

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact