geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Johannes van Rhijn

Hoofdpagina

Johannes van Rhijn, 11-07-1784 te Katwijk aan Zee

Doop Inschrijvingen 1761-1812 Katwijk aan Zee (blz 87)
Johannes is gedoopt op 11-07-1784 te Katwijk aan Zee.
Zoon van Jacob van Rhijn (1737) en Geertje van Klaveren (3e huw.)
Getuige: Grietje Ouwehand.

doop johannes 1784
Doop inschrijving Johannes - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Ondertrouw Huwelijks bijlagen gerecht 1802-1811 Katwijk (blz 138
Voor extract:
Wij ondergetekenden Jan van Rijn j.m. en Jobje Jacobsdr Kuijt j.d., beide geboren en wonende te Catwijk aan Zee voornemens zijnde ons met elkanderen in den huwelijken stat te begeven, verklaren ons daartoe aan te geven bij dezen.
Catwijk den 30 oktober 1807.

Jan van Rijn tekent met een kruisje.

ondertrouw johannes 1784
Inschrijving ondertrouw Huwelijken Gerecht van Johannes - archief Werkgroep Genealogie Katwijks MuseumVolgens Katwijk huwelijken gerecht 1802-1811 - blz 17
Ondertrouwd op 30-10-1807 te Katwijk: Jan van Rijn met Jobje Jacobsdr Kuit.

trouw johannes 1784
Inschrijving Huwelijken Gerecht van Johannes - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Katwijk huwelijken gerecht 1802-1811 - blz 17
Getrouwd op 15-11-1807 te Katwijk : Jan van Rijn met Jobje Jacobsdr Kuit.
Jan was j.m. en Jopje j.d.; beide geboren en wonende te Catwijk aan Zee.

Overlijdens Register 1866 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 9v - akte 34
Jan is overleden op 12-04-1866 te Katwijk, des avonds ten elf ure, aldaar overleden in het huis wijk 7 nommer 879.
Jan van Rhijn was 81 jr, voerman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwnaar van Jobje Kuijt.
Zoon van Jacob van Rhijn en Geertje van Klaveren, beide overleden.
Aangegeven op 13-04-1866 des middags ten twaalf ure door Jacob van Rijn, 55 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee met Cornelis Jonker, 46 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, zijnde de eerste zoon en de tweede behuwd zoon van de overledene.

ov johannes 1784
overlijdens akte Jan - archief KatwijkVolgens documentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jobje was gedoopt op 14-01-1787 te Katwijk aan Zee. Dochter van Jacob Kuijt en Annetje Hoek.
Jobje Kuijt is overleden op 16-01-1866 te Katwijk, 79 jr
Bev. Reg. 1850-1862 wijk 7 Katwijk aan Zee, folio 186
Jan van Rijn woont hier met zijn vrouw Jobje Kuijt en kinderen op wijk VII huis 899.
Jan was van beroep voerman. Zijn geboortejaar is hier 1782 en die van Jobje 1785.
Vervolgens staat er op regel 11 nog ingeschreven: ene Jan Jansz van Rijn, geboortejaar 1832. Een geboorte akte is helaas niet te vinden.
Tevens staan hier zijn dochter Annetje (hier Antje genoemd en geb. 1813) van Rijn met haar man Jacob de Jong en haar kinderen: Jan de Jong (1842), Antje de Jong (1838), Huig de Jong (25-07-1850 - 28-08-1850), Huig de Jong (01-08-1852) en Maartje de Jong (14-12-1854 - 11-03-1855)bi9j haar ouders ingeschreven.
Verder staat naast zijn dochter Jobje van Rijn ook haar man Arij van Duijvenbode en haar kind Dirkje van Duijvenbode (1847) ingeschreven. Na het overlijden van Jobje van Rijn op 07-01-1851 te Katwijk hertrouwd Arij van Duijvenbode met Lena Kuijt op 22-01-1852. Ook Lena is hier ingeschreven met hun kinderen Jaapje van Duijvenbode (25-08-1852) en Cornelia van Duijvenbode (06-07-1854 - 28-06-1855).
Tenslotte staat op regel 11 een Jan Jansz van Rijn ingeschreven, geb. 1832. De enigste Jan, die in of rond 1832 is geboren is Jan Jacobsz van Rijn, zoon van Jacob Janszoon van Rijn (1809) en Maartje de Vries. Moet dan dus een kleinzoon van Jan (Johannes 1784) geweest zijn.
Allen waren geboren te Katwijk en van geloof Ned. Herv.

Voor inzage kopie folio 186: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee, folio 213
Jan van Rijn woont hier met zijn vrouw Jobje Kuijt opwijk VII no 896 b tot hun overlijden resp. Op 12-04-1866 en 16-01-1866. Jan was hier van beroep voerman.
Verder staan hier nog ingeschreven: Jan Zwanenburg (geb. dec 1846) en Cornelis Zwanenburg (geb. sept 1848) als kleinzoon vermeld. Zij waren kinderen van zijn dochter Dirkje van Rhijn en Cornelis Zwanenburg. Na het overlijden van Jan van Rijn zijn deze twee kinderen als neven ingeschreven bij zijn zoon Jacob van Rhijn (1809).

Voor inzage kopie folio 213: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob (de Jonge)1737

Kinderen:

Jacob 1809

Annetje 1811

Japik 1812

Jaapje 1814

Geertje 1815

Geertje 1816

Dirkje 1818

Jannetje 1819

Jacob 1820

Neeltje 1822

Jobje 1823

Jobje 1824

Maartje 1826

Reintje 1828

Willempje 1830

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact