geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Gijsbert van Rijn

Hoofdpagina

Gijsbert van Rijn, 03-12-1866 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1866 Katwijk - archief Katwijk, folio 52 - akte 203
Gijsbert is geboren op 03-12-1866 te Katwijk aan Zee, aldaar in haar bijzijn des morgens ten negen ure.
Zoon van Zegert van Rijn (1831) en Jaapje van Duijvenbode.
Aangegeven op 03-12-1866 des namiddags ten half een ure door Adriana van Beelen, 63 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Maarten van Duijvenbode, 68 jr, zonder beroep en Engelbregt Oranje, 47 jr, bode; wonende beide in deze gemeente.
Zegert van Rijn, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig ter haringvisscherij.

geb gijsbert 1866
Geboorte akte Gijsbert - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum
Huwelijks Register 1889 Den Haag - archief Den Haag, folio 105v - akte 598
Getrouwd op 03-07-1889 te Den Haag, compareerden in het raadhuis der gemeente 's Gravenhage:
Gijsbert van Rijn met Antje Haasnoot.
Gijsbert was 22 jr, huisschilder, geboren te Katwijk, wonende te Scheveningen, minderjarige zoon van Zegert van Rijn, voerman en Jaapje van duijvenbode, zonder beroep, beiden wonende aldaar, alhier tegenwoordig en consenteerende.
Antje was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Arij Haasnoot en Marijtje Blankert, beiden overleden.
De bruid heeft ons onder ede verklaard, dat haar vader in de maand april van het jaar achttienhonderd zeventig is overleden, dat de juiste tijd en de plaats van diens overlijden haar onbekend zijn en zij alzoo niet in staat is ten deze daarvan over te leggen de akte van overlijden of akte van bekendheid ter vervanging derzelve.
Getuigen: Cornelis den Heijen, 40 jr, agent van politie; Maarten van Rhijn, 29 jr, mandenmaker, broeder van den bruidegom; Maarten Blankert, 46 jr, barbier, oom van de bruid en Arie van Rijn, 25 jr, kuiper, broeder van den bruidegom, wonende de derde te Katwijk en de overigen te Scheveningen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1947 Den Haag - archief Den Haag, folio 73v - akte B 431
Gijsbert van Rijn is overleden op 15-02-1947 te Den Haag, ten een en twintig ure, vijftien minuten..
Gijsbert van Rijn was 80 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk, wonende alhier, weduwnaar van Antje Haasnoot, zoon van Zegert van Rijn en Jaapje van Duijvenbode, beiden overleden.
Aangegeven op 19-02-1947 door Dirk Kwakkel, 57 jr, bedienaar, wonende alhier.

ov gijsbert 1866
overlijdens akte Gijsbert - archief Gemeente Den HaagAkte van overlijden Antje 1938 Den Haag, archief Den Haag, folio 106 - akte 625
Antje Haasnoot is overleden op 26-03-1938 te Den Haag, ten zes ure en dertig minuten, 71 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende alhier, echtgenoote van Gijsbert van Rijn, dochter van Arij Haasnoot en Marijtje Blankert, beiden overleden.

Voor inzage kopie akte overlijden Antje Haasnoot: klik hier.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 203
Gijsbert woont hier bij zijn ouders op wijk VI no 674.
Op 27-12-1873 vertrok Gijsbert met zijn ouders naar Den Haag.
Verder zijn alle van Rhijns met een h geschreven.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 203: klik hier.


Eigen Gezinskaart Den Haag
De beschikbare kopie is helaas heel slecht te lezen.
Gijsbert van Rijn woonde hier met zijn vrouw Antje Haasnoot en twee kinderen Jaapje en Marijtje van Rijn.
Gijsbert was hier agent van politie.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Zegert 1831

Kinderen:

Marijtje 1890

Arie 1894

Jaapje 1896

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact