geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Marijtje van Rijn

Hoofdpagina

Marijtje van Rijn, 03-12-1866 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1890 Den Haag - archief DEn Haag, folio 22 - akte 2957
Marijtje is geboren op 17-07-1890 te Scheveningen, aldaar des morgens ten vijf ure.
Dochter van Gijsbert van Rijn (1866) en Antje Haasnoot.
Aangegeven op 17-07-1890 door vader Gijsbert van Rijn, 23 jr, huisschilder, wonende te Scheveningen.
Getuigen: Maarten Blankert,47 jr, barbier em Arend Hollander, 39 jr, voerman, beiden wonende te Scheveningen.

geb marijtje 1890
Geboorte akte Marijtje - archief Gemeente Den Haag

Huwelijks Register 1915 Katwijk - archief Katwijk, akte 95
Getrouwd op 16-12-1915 te Katwijk, des middags ten twaalf uur, In het huis der gemeente gecompareerd:
Marijtje van Rijn en Pieter van der Laan.
Marijtje van Rijn was 25 jr, zonder beroep, geboren te 's Gravenhage, wonende te Katwijk, binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te 's Gravenhage, meerderjarige dochter van Gijsbert van Rijn, m49 jr, agent van politie en Antje Haasnoot, 49 jr, zonderberoep, beiden wonende te 's Gravenhage, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Pieter van der Laan was 29 jr, kapper, geboren te Haarlem, wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Hendrik Willem van der Laan, overleden en Hendrika Majoor, 70 jr, zonder beroep, wonende te Haarlem, hierbij tegenwoordig en hate toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Cornelis Onderwater, 42 jr, bloemist, woende te 's Gevenhage, oom der bruid; Willem Hendrik van der Laan, 42 jr, kapper, wonende te Katwijk aan Zee, broeder van den bruidegom.

In de marge is later bijgeschreven: Het huwelijk in nevenstaande akte bedoeld, is bij vonnis van sw Arrondissementes Rechtbank te 's Gravenhage van den drie en twintigsten mei negentien honderd twee en twintig door echtscheiding ontbonden verklaard.
De ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Inschrijving scheiding in huwelijks register 1922 Den Haag, folio 29v - akte 57
Gescheiden op 13-05-1922 bij vonnis te Den Haag: Marijtje van Rijn en Pieter van der Laan.
Voor extract:
Heden zeventien october negentienhonerd twee en twintig is door ons ambtenaar van den Burgelijken Stand der gemeente Katwijk ingeschreventen verzoeke van Marijtje van Rijn, zonder beroep, wonende te 's Gravenhage, een ter uitschrijving in de registers van den Burgelijken Stand overlegd afschrift van een vonnis der Arrondissement Rechtbank te 's Gravenhage van drie en twintig mei negentien honderd twee en twintig, waarbij verklaard is geworden, dat het huwelijk tusschen Pieter van der Laan barbier, wonende te Katwijk aan Zee en Marijtje van Rijn, wonende te 's Gravenhageop zestien december negentienhonderd vijftien voltrokken door echtscheiding is ontbonden verklaard.
Tevens is hierbij overlegd eene verklaring van den Griffier der voormelde rechtbank van den elfden october negentien honderd twee en twintig ter bewijze strekkende, dat op zijn register geene betekening van ingesteld hooger beroep tegen gemelde vonnis is geschied.
Waarvan acte, welke is geteekend, onder goedkeuring der doorhaling van een honderd en een gedrukte woorden.

Voor inzage kopie akte van scheiding: klik hier.

Overlijdens Register 1931 Den Haag - archief Den Haag, folio 111 - akte 1399
Marijtje van Rijn is overleden op 10-04-1931 te Den Haag, des namiddags ten zeven ure.
Marijtje was 40 jr, zonder beroep, geboren en wonende alhier, gescheiden echtgenoote van Pieter van der Laan, dochter van Gijsbertus van Rijn en Antje Haasnoot; beiden zonder beroep, en wonende alhier.
Aangegeven op 13-04-1931, des namiddags ten een uur door Willem Spaans, 31 jr en Antonius Adam, 43 jr; boden, wonende alhier.

ov marijtje 1890
overlijdens akte Marijtje - archief Gemeente Den Haag

Gezinskaart Den Haag, 187/215, vader Gijsbert van Rijn
Marijtje van Rijn staat hier bij haar ouders ingeschreven. De adressen zijn helaas zeer slecht te lezen. Marijtje is op (22-01-1914) naar Oegstgeest vertrokken.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Bev. Reg. Katwijk aan Zee 1880-1920 deel 4, folio 89
Marijtje woonde hier met haar echtgenoot Pieter van der Laan op Sluisweg 14.
Pieter was hier van beroep kapper en geboren op 31-03-1886 te Haarlem, hij kwam van dienstb.reg. folio 30, regel 30.
Marijtje vertrok op 25-05-1916 alleen naar Den Haag.
Er zijn hier geen kinderen bijgeschreven.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 89: klik hier.


Eigen Gezinskaart Den Haag Marijtje geboren op 17-08-1890 te Den Haag staat hier met haar dochter Antje van der Laan, geboren op 02-10-1916 te Den Haag.
Haar echtgenoot Pieter van der Laan staat hier enkel met zijn naam genoteerd en verder niet.
Marijtje komt hier op 25-05-1916 van Katwijk en woont hier verder tot haar overlijden op 10-04-1931 met haar dochter op: 26-05-1916 - Maaswijkstraat 39, bij de vader; 09-05-1917 - Dirk Hoogenmaatstraat 137, bij de vader; 02-10-1929 - deze en de 2 volgende adressen zijn slecht te lezen; 14-03-1931 - D. Hoogemaatstraat 137.
Er zijn ook hier geen kinderen bijgeschreven.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Gijsbert 1866

Kinderen:

Marijtje 1890

Arie 1894

Jaapje 1896

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact