geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Hendrik van Rijn

Hoofdpagina

Hendrik van Rijn, 26-01-1909 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1904 Katwijk - archief Katwijk, folio 8v - akte 30
Hendrik is geboren op 26-01-1909 te Katwijk aan Zee, namiddags ten half negen uur, in haar bijzijn in de ouderlijke woning.
Zoon van Jacob van Rijn (1879) en Maria Josina Houwaard
Aangegeven op 27-01-1909 des middags ten twaalf uur door Emmelina de Lange, 37 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Jacob van Rijn, 27 jr, karrreman, afwezig inzake zijn beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Cornelis Schuilwerve, 21 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 34 jr, gemeente bode, wonende beiden alhier.

geb hendrik 1909
Geboorte akte Hendrik - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1934 Katwijk - archief Katwijk, folio 41v - akte 81
Getrouwd op 08-08-1934 te Katwijk, in het huis der gemeente Katwijk verschenen:
Hendrik van Rijn met Aagje Dubbelaar
Hendrik was 25 jr, arbeider, geboren en wonende Katwijk, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, 54 jr en Maria Josina Houwaard, 53 jr, beiden zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
Aagje was 25 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Bastiaan Dubbelaar, 57 jr, en Alida den Heijer, 56 jr, beiden zonder beroep en wonende te Katwijk.
De ouders van bruidegom en bruid, hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Jacob Kraaijenoord, 36 jr, arbeider, zwager van den bruidegom en Bastiaan Dubbelaar, 22 jr, schilder, broeder der bruid; beiden wonende te Katwijk.

Later is in de kantlijn bijgeschreven:26.1.1909 en 21-10-1908 (resp. geb.dat. Hendrik en Aagje), geen fam., beiden N.H. (Ned. Herv.) beiden ongehuwd, v. Limb. 15.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Hendrik van Rijn is overleden op 21-09-1968 te Katwijk, 59 jr.

Aagje Dubbelaar is overleden op 30-05-2010 te Katwijk aan Zee, 101 jr, en begraven op 04-06-2010 te Katwijk aan Zee, Duintrust.

Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 70
Hendrik van Rijn woont hier bij zijn ouders o.a. op Louwenstraat 41, Tuinpad 4 en Princestraat 16.

Voor inzage kopie folio 70: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, vader Jacob van Rijn - archief Katwijk
Hendrik van Rijn woont hier bij zijn ouders op Princestraat 16.

Voor inzage gezinskaar, vader Jacob: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Hendrik van Rijn woonde hier met zijn gezin op: R. v. Limburgstraat 15, Baljuwstraat 24 en 2e Vuurbaakpad 6.
Hendrik was hier van beroep arbeider en met een aantekening B.D. (buitengewoon dienstplichtig).
Aagje Dubbelaar is geboren op 21-10-1908 te Katwijk.
Hendrik en Aagje zijn getrouwd op 08-08-1934 te Katwijk.
Hendrik is overgenomen van gezinskaart J. v. Rijn-Houwaard; Aagje van B. Dubbelaar-den Heijer.
Later zijn hier nog hun ouders vermeld: Jacob van Rijn en Maria Josina Houwaard voor Hendrik; Bastiaan Dubbelaar en Alida den Heijer voor Aagje.

Voor inzage eigen gezinskaar: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

Info zoon Bastiaan Jacob
Hendrik had in de familie de bijnaam "de krepele".
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1879

Kinderen:

Maria Josina 1935

Bastiaan Jacob 1945

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact