geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 21-08-1879 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1879 Katwijk - archief Katwijk, folio 48 - akte 187
Jacob is geboren op 21-08-1879 te Katwijk aan Zee, aldaar in zijn bijzijn des namidddags ten zeven uur.
Zoon van Jacob van Rijn (1848-02)en Maartje Verdoes.
Aangegeven op 23-10-1876 des middags ten twaalf uur door Cornelis Schoorel, 61 jr, verloskundige, wonende te Katwijk aan Zee.
Jacob van Rijn, landbouwer, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig inzake zijn beroep.
Getuigen: Jan Varkevisser, 24 jr, ambtenaar secretarie en Jacob Kobus, 60 jr, zonder beroep; wonende beiden in deze gemeente.

geb jacob 1879
Geboorte akte Jacob - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1903 Katwijk - archief Katwijk, akte 11
Getrouwd op 29-01-1903 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf uur in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd;
Jacob van Rijn met Maria Josina Houwaard.
Jacob was 23 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, landbouwer en Maartje Verdoes zonder beroep beiden wonende te Katwijk aan Zee, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Mairia Josina was 21 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk en wonende Katwijk, minderjarige dochter van Hendrik Houwaard, schipper,wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Cornelia Borreman, overleden.
Getuigen: IJsbrand van Rijn, 29 jr, arbeider, zwager van den bruidegom; Arie van Rijn, 25 jr, metselaar, neef van den bruidegom; Cornelis Houwaard, 31 jr, timmerman, broeder der bruid en Cornelis van Beelen, 34 jr, arbeider, zwager der bruid; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


volgens info inschr. Overlijdens Register 1938 Katwijk, folio 10v - akte 57
Jacob is overleden op 27-05-1938 te Leiden, te drieentwintig uur, vijfenveertig minuten.
Jacob van Rijn was 58 jr.


Op 30-05-1938 inschrijving in Overlijdens Register Katwijk, folio 10v - akte 57
Voor extract: Heden dertig mei negentienhonderd acht en dertigmij, ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk ingeschreven een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het rewgister van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op zeven en twintig mei dezes jaars, des namiddags te half zeven uur, te Leiden is overleden: Jacob van Rijnj, schelpenvisscher, gehuwd met Maria Josina Houwaard, oud acht en vijftig jaren, geboren te Katwijk, wonende te Katwijk, zoon van Jacob van Rijn en Maartje Verdoes, beiden overleden.
In de kantlijn is later bijgeschreven: h 28-01-'03 (huw. Datum) minderj. Kinderen, 21-9-1879 (geb. datum), Princestraat 16 en ouders h 22-04-'75.

ov jacob 1879
Inschrijving overlijdens akte Jacob - archief Werkgroep genealogie Katwijks Museumk


volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Maria Josina Houwaard is overleden op 13-09-1943 te Katwijk, 62 jr

Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1862-1880 - deel 4, folio 219
Jacob staat hier ingeschreven bij zijn ouders zonder een vermelding van een huisnummer.

Voor inzage kopie folio 219: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 70
Jacob woonde hier bij zijn ouders op wijk E no 74 en 67 en Duinpad 9.
Jacob is hier van beroep landbouwer met kenmerk O (= ondergeschikte) (nu werknemer) en in kolom 20 is genoteerd: "zie onder".

Voor inzage kopie folio 219: klik hier.


Bevolkings Register Katwijk aan Zee 1880-1920 - deel 6, folio 70
Jacob is hier voor de 2e keer ingeschreven, nu als hoofd van zijn gezin en woont hier met zijn gezin op Louwestraat 41, Tuinpad 21 en Princestraat 16c.
Jacob is van beroep arbeider.
Maria Josina is geboren op 02-04-1881 te Katwijk.
Kolom 20 is: voor Jacob "zie boven" en voor Marijtje "zie deel III z folio 131".

Voor inzage kopie folio 219: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier met zijn gezin op Princestraat 16 en kwam met zijn gezin van VI 70 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 70).
Jacob was hier van beroep arbeider en later schelpenvisscher, Jacob woonde hier tot zijn overlijden op 27-05-1938.
Bij zijn overlijden had Jacob nog 3 minderjarige kinderen. Derhalve staat nog vermeld: "Toez.voogd Dirk van Rijn, landbouwer, wonende te Katwijk, oom van vaderszijde (ben. Kantonrechter Leiden dd. 26-10-1938).
Maria Josina Houwaard is geboren op 02-04-1881 te Katwijk en is na het overlijden van Jacob hier met de kinderen blijven wonen.
Jacob en Maria Josina zijn getrouwd op 29-01-1903 te Katwijk.

Voor inzage eigen gezinskaar: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
Uit het boekje "Katwijkse Bijnamen" van Het Katwijks Museum

div jacob1879
Boekje Katwijkse Bijnamen - Katwijks Museum
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1848

Kinderen:

Cornelia1903

Jacob 1904

Maartje 1906

Hendrik 1909

Neeltje 1914

Jacobus1916

Maria Josina 1918

Aagje 1919

Cornelia 1921

Dirk 1922

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact