geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jaapje van Rijn

Hoofdpagina

Jaapje van Rijn, 30-07-1814 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1814 Katwijk - archief Katwijk, folio 26 - akte 81
Jaapje is geboren op 30-07-1814 te Katwijk aan Zee, smorgens ten zes uuren.
Dochter van Jan van Rijn (1784) en Jopje Jacobsdr Kuijt.
Aangegeven op 30-07-1814, voormiddags ten elf uuren, door vader Jan, 30 jaren, karreman, woonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Reijn van Duijvenboden, 52 jr en Johannes Minnee, 53 jr, kuipers; woonende de eerste te Katwijk aan Zee en de tweede te Katwijk aan den Rijn.

geb jaapje 1814
Geboorte akte van Jaapje - archief Katwijk

1e Huw:

Huwelijks Register 1840 - archief Katwijk, folio 2 - akte 2
Getrouwd op 29-01-1932 te Katwijk, des voormiddags ten elf ure: Jaapje van Rijn met Huig Varkevisser,
Jaapje was 25 jr, zonder beroep, geboren te Katwijk aan Zee den dertigsten july achttienhonderd veertien, meerjarige dochter van Jan van Rijn, voerman en Jobje Kuijt, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Huig was 24 jr, matroos ter koopvaart, geboren op 30-09-1815 te en wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige zoon van Klaas Varkevisser, in leven zeeman, gewoond hebbende te Katwijk aan Zee:

"welke in de maand augustus van den jare achttien honderd negenendertig met het Schip de Dolfijn, gevoerd door de kapitein Jacob van der Meij van Rotterdam is uitgevaren, gedestineerd naar Gibraltar, verklarende de comparant, ingevolge de bepalingen vervat in artikel 128 van het Burgelijk Wetboek onder eede, dat hij, op grond van dezer dagen ingekomen mondelinge berigten, overtuigd is, dat gemeld schip reeds in het begin der reize in de Noordzee met man en muis is vergaan en hij mitsdien buiten de mogelijkheid is de acte van overlijden zijns vaders te produceren, alsmede dat hij niet weet waar of wanneer zijne grootouders zijn overleden. Zijnde zijn moeder Aafje van der Plas mede is overleden, blijkens acte daarvan overgelegd."
Getuigen: Cornelis Klok,54 jr, zeeman, oom van den bruidegom; Dirk van Duijn, 42 jr, zeeman, oom van den bruidegom; Cornelis de Jong, 29 jr, landwerker, neef van de bruid en Cornelis Varkevisser, 24 jr, zeeman, zwager van de bruid; allen wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Klaas Varkevisser 18-04-1840, Katwijk
2e Huw:

Huwelijks Register 1850 - archief Katwijk, folio 4 - akte 6
Getrouwd op 13-03-1850 te Katwijk: Jaapje van Rijn met Amerik van der PLas,
des namiddags ten een ure, in het huis van de Gemeente gecompareerd.
Jaapje was 35 jr,zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 30-07-1814, weduwe van Huijg Klaasse Varkevisser, meerderjarige dochter van Jan van Rijn, voerman en Jopje Jacobsdochter Kuijt, zonder beroep, beide wonende te Katwijk aan Zee.
Amerik was 36 jr, zeeman, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 24-11-1813, weduwnaar van Aaltje van Beelen, meerderjarige zoon van Cornelis van der Plas, oud zeeman en Lijsbet Plokker, zonder beroep, beide wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Cornelis van der Plas, 70 jroud zeeman, vader; Dirk van Duijn, 51 jr, karreman, zwager van den bruidegom; Cornelis Jonker, 30 jr, dagloner, zwager van de bruid en Jacob Zwanenburg, 40 jr, arbeider, goede bekende van partijen.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Elizabeth van der Plas 06-01-1852, Katwijk
Elizabeth van der Plas 23-08-1854, Katwijk
Jan van der Plas 27-04-1857, Katwijk

Overlijdens Register 1893 Katwijk - archief Katwijk, folio 12 - akte 44
Jaapje van Rhijn is overleden op 11-06-1893 te Katwijk, des nachts ten half één uur, aldaar wijk B nommer 41.
Jaapje van Rijn was 78 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van Amerik van der Plas, eerder van Huig Klaasse Varkevisser, dochter van Jan van Rijn en Jopje Jacobsdochter Kuijt, indertijd echtelie3den, beiden overleden.
Aangegeven op 12-06-1893 des voormiddags ten Half twaalf uur door Jacob van Duijn, 41 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee en Jan van der Plas, 36 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste schoonzoon en de tweede zoon van de overledene.

ov jaapje1814
overlijdens akte Annetje - archief Katwijk1e huw.: Huig Varkevisser is overleden op 16-05-1849 te Rotterdam, 33 jr.
2e huw.: Amerik van der Plas is overleden op 11-09-1880 te Katwijk, 66 jr.

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 7 Katwijk aan Zee - folio 189
Jaapje woont hier met haar gezin op wijk VII huis 901.
Haar echtgenoot Amerik van der Plas, geb 24-11-1813 te Katwijk, is van beroep visscher en woonde hier al met zijn zoon uit zijn 1e huwelijk Jacob van der Plas, geb. 1838.
Uit het 1e huwelijk van Jaapje van Rijn is hier nog ingeschreven haar zoon Klaas Varkevisser, met vermelde geboortejaar 1839. Of dit geboortejaar correct is, is onbekend, daar in deze periode men wel meer een jaartje ernaast zit. Jaapje is pas in 1840 getrouwd.

Voor inzage kopie folio 189: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee - folio 74
Jaapje woont hier met haar gezin op wijk VII huis 901.
Als geboortedatum van Jaapje van Rhijn staat hier vermeld: 16-07-1815.
Haar echtegenoot Amerik van der Plas is hier ook van beroep visscher.
Verder staan hier nog vermeld: Antje van der Plas, geb. 12-09-1847 en Jacob van der Plas, geb. 1839 en van beroep visscher. Kinderen uit zijn 1e huwelijk van Amerik van der Plas.
De bovenvermelde Klaas Varkevisser staat hier als stiefzoon vermeld met de geb. dat. 08-04-1840 en is van beroep visscher.

Voor inzage kopie folio 189: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Johannes 1784

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact