geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jaapje van Rijn

Hoofdpagina

Jaapje van Rijn, 24-12-1837 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1834 Katwijk - archief Katwijk, folio 37v - akte 145
Jaapje is geboren op 24-12-1837 te Katwijk aan Zee, des avonds ten zeven ure.
Dochter van Gijsbert van Rijn en Arendje van Duijn.
Aangegeven op 27-12-1832 des voormiddags ten elf ure door vader Gijsbert, 32 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Cornelis Hus, 61 jr, winkelier en Jacob Schaap, 63 jr zeeman; wonende beide te Katwijk aan Zee.

geb jaapje 1837
Geboorte akte van Jaapje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1865 Katwijk - archief Katwijk, folio 20 - akte 38
Getrouwd op 12-10-1865 te Katwijk, des namiddags ten half een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jaapje van Rijn en Cornelis Zwanenburg
Jaapje was 27 jr, dienstbode, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 24-12-1837, meerderjarige dochter van Gijsbert van Rijn, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, present en in dit huwelijk toestemmende en arendje van Duijn, overleden.
Cornelis was 26 jr, zeevarende, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 05-01-1839, meerderjarige zoon van Jacob Zwanenburg, arbeider en Antje Wassenaar, zonder beroep, beide wonende te Katwijk aan den rijn, beide hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Arie Zwanenburg, 28 jr, arbeider, broeder; Pieter Wassenaar, 40 jr, timmerman, oom van den bruidegom; Jacob van Rhijn, 25 jr, arbeider, broeder der bruid en Engelbregt Oranje, 48 jr, bode; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Jacob Zwanenburg 31-07-1866, Katwijk
Arendje Zwanenburg 01-01-1868, Katwijk
Nicolaas Zwanenburg 16-06-1870, Katwijk
Cornelis Zwanenburg 11-02-1873, Katwijk
Nicolas Gijsbertus Zwanenburg 24-05-1875, Katwijk

Overlijdens Register 1914 Katwijk - archief Katwijk, folio 38v - akte 149
Jaapje van Rijn is overleden op 12-12-1914 te Katwijk aan Zee, aldaar namiddags ten tien ure in het huis Romeinenstraat nommer 19.
Jaapje was 76 jr, zonder bgeroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwe van Cornelis Zwanenburg, dochter van Gijsbert van Rijn en Arendje van Duijn, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 14-12-1914 door Jacob Zwanenburg, 48 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee en Amerik van der Plas, 47 jr, visscher, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde de eerste zoon, de tweede schoonzoon van de overledene.

ov jaapje 1837
overlijdens akte Jaapje - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 7 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 154
Jaapje woont hier bij haar ouders op wijk VII huis 873.
Jaapje staat hier met het geboortejaar 1839 vermeld.

Voor inzage kopie folio 154: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 208
Jaapje woont hier bij haar vader en stiefmoeder op wijk VII no 873.
Verder staat in kolom 20 vermeld: "overgebracht naar folio 213 reg 5 Katw. a.Zee

Voor inzage kopie folio 208: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 5 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 213
Jaapje woont hier met haar gezin op wijk VII no 710.
Haar echtgenoot Cornelis Zwanenburg is hier van beroep zeevarende.

Voor inzage kopie folio 213: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee archief Katwijk, folio 350
Jaapje van Rijn woonde hier met haar gezin op wijk D.W. 1, C. 54 en Louwestraat 6.
Cornelis Zwanenburg is geboren op 05-01-1839 te Katwijk en was van beroep zeeman.
Verder is hier vermeld, dat cornelis is: "verongelukt op zee".

Voor inzage kopie folio 350: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Gijsbert 1805

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact