geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Gijsbert van Rhijn

Hoofdpagina

Gijsbert van Rhijn, 24-03-1805 te Katwijk aan Zee

volgens info doop inschrijving
Gijsbert is geboren op 24-03-1805 te Katwijk aan Zee.


DTB dopen geref. 1761-1812 Katwijk aan Zee blz 178
Gijsbert is gedoopt op 24-03-1805 te Katwijk aan Zee.
Dochter van Aart J. van Rijn (1773) en Maartje G. van Duijvenbode (1e huw)
Getuige: Gerritje W. De Vreugd.

doop gijsbert 1805
doop inschrijving van Gijsbert - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

1e Huw:

Ondertrouw Register Katwijk - Nat. Archief, via Genver, folio 2v - akte 43
Voor extract: "In het jaar eenduizendachthonderdachtentwintig den negenden der maand Novermber des middags ten twaalf uren, heeft ondergeteekende Johannes Christiaan Hummel, Burgemeester, Ambtenaar van den Burgelijken Stand, der Gemeeinte Beide Katwijken en hte Zand, in Zuid Holland voor het huis der Gemeente, voor de eerste maal in het openbaar afgekondigd het voornemen tot het aangaan van een Huwelijk tussen:
Gijsbert van Rhijn, oud drieentwintig jaren, karreman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, meerderjarige zoon van Aart van Rhijn, karreman, wonende te Katwijk aan Zee rn Maartje van Duijvenbode, overleden.
En
Arendje van Duijn, oud twintig jaren, zonder beroep, minderjarige dochter van Zeeger van Duijn, overleden en van Jaapje Achterzoon, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Waarvan acte opgemaakt en geteekend en extract aan het huis der Gemeente zal worden aangeplakt."
Was getekend: Hummel.

"De tweede afkondiging van bovenstaande voorgenomen huwelijk is, in voege voorgeschreven, gedaan op zondag den zestienden November des jaars eenduizenachthonderdachtentwintig."
Was getekend: Hummel.

Voor kopie akte ondertrouw: klik hier.

1e Huw:

Huwelijks Register 1828 Katwijk - Nationaal Archief, via Genver, akte 38
Getrouwd op 23-11-1828 te Katwijk, Des voormiddags ten elf ure in het huis der gemeente gecompareerd:
Gijsbert van Rhijn met Arendje van Duijn.
Gijsbert was 23 jr, karreman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, zoon van Aart van Rhijn, karreman, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende en Maartje van Duijvenbode, overleden.
Arendje was 20 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, aldoor gedoopt op 27-12-1807, minderjarige dochte van Zeeger van Duijn, overleden op 28-07-1811 en Jaapje Achterzoon, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende.
Getuigen: Jan van Rhijn, 45 jr, karreman, oom des bruidegoms; Jacob van Duijn, 24 jr, voermansknecht broeder der bruid; Cornelis van der Boom, 39 jr, voerman, schoonbroeder der bruid en Jacob Pieterszoon Haasnoot, 35 jr, voerman, goede bekende der partijen; allen wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier voor deel 1 en klik hier voor deel 2.2e Huw:

Huwelijks Register 1858 Katwijk - Nationaal Archief, via Genver, folio 4 - akte 5
Getrouwd op 23-11-1828 te Katwijk, des namiddags ten een ure in het huis der gemeente gecompareerd:
Gijsbert van Rhijn met Huibertje Guijt.
Gijsbert was 52 jr, voerman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, aldaar gedoopt op 24-03-1805, weduwnaar van Arendje van Duijn, meerderjarige zoon van Aart van Rhijn en Maartje van Duijvenbode, beide overleden.
Huibertje was 34 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren op 11-02-1823, weduwe van Michiel van Duijvenbode, meerderjarige dochter van Cornelis Dirkzoon Guijt en Raampje Parlevliet, beide overleden.
Getuigen: Zegert van Rhijn, 27 jr, arbeider, zoon; Jacob Hoek, 55 jr, zeeman, zwager; Cornelis Ouwehand, 34 jr, voerman, neef van de bruidegom en Jacob Spaanderman, 46 jr, zeeman, zwager van de bruid, wonende allen in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw.: klik hier.

Overlijdens Register 1868 Katwijk - Nationaal Archief, via genver.nl, folio 40 - akte 153
Gijsbert is overleden op 05-12-1868 in de Noordzee, aldaar des namiddags ten half zes ure.
Gijsbert van Rhijn was 63 jr, voerman, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, eerder weduwnaar van Arendje van Duijn, laatst gehuwd met Huibertje Guijt, zoon van Aart van Rhijn en Maartje van duijvenbode, beide overleden.
Aangegeven op 07-12-1868, des middags ten twaalf ure door Jacob van Rhijn, 28 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee met Jacob spaanderman, 56 jr, zeevarende, wonende te Katwijk aan Zee, zijnde de eerste zoon en de tweede zwager van de overledene.

ov gijsbert 1805o
overlijdens akte van Gijsbert - archief Katwijk


Bev. Reg. 1850-1862 wijk 7 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 154
Zijn 1e vrouw, Arendje van Duijn, is overleden op 25-04-1856 te Katwijk.
Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 66
Zijn 2e vrouw, Huibertje Guijt, is overleden op 10-04-1893 te Katwijk.

Certificaat Nationale Militie als bijlage bij huwelijksakte 1e huwelijk
"voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens, bij de loting, is ten deele gevallen het nummer 35, hetwelk, tot heden niet opgeroepen zijne, hem tot geene dienst heeft verpligt."
Gijsbert was 1 el, 6 palm en 1 duim lang; en o.a.: voorhoofd, hoog; ogen, blauw, kin rond, haar en wenkbrauwen blond; merkbare teekenen, gaatje in de oor.

Voor kopie Certificaat Nationale Militie: klik hier.

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 7 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 154
Gijsbert woont hier met zijn gezin op wijk VII huis 873.
Gijsbert is hier van beroep karreman en het geloof van allen is Ned. Herv.
Zijn vrouw Arendje van Duijn woonde hier tot haar overlijden op 25-04-1856 te Katwijk

Voor inzage kopie folio 154: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 208
Gijsbert woont hier met zijn 2e vrouw, Huibertje Guijt, en kinderen op wijk VII no 873 tot zijn overlijden op 05-12-1868 te Katwijk.Gijsbert is hier van beroep voerman.
Verder zijn hier nog 3 kinderen uit het 1e huwelijk van Huibertje Guijt met Michiel van Duijvenbode als stiefzonen van Gijsbert vermeld: Cornelis, Arie en Rein van Duijvenbode, geb resp. In 1842, 1848 en 1850 te Katwijk.

Voor inzage kopie folio 208: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 66
Huibertje Guijt, hier genoemd als Huibertje van Rijn geb. Guijt en hier geb. op 04-09-1819 te Katwijk, staat hier als hoofd (kolom 6) ingeschreven met haar zoon Leenderd (hier Leen genoemd) van Rijn, geb. 13-03-1862 te Katwijk.
Huibertje was hier van beroep boetster en woonde hier met haar zoon Leen op wijk E no 117 en 63 tot haar overlijden op 10-04-1893.

Voor inzage kopie folio 66: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Aart 1773

Kinderen:
1e Huw.

Aart 1829

Zegert 1831

Maartje 1834

Jaapje 1837

Jacob 1840

Gijsbert 1843

Marijtje 1846

Jan 1849

Maarten 1852

Kinderen:
2e Huw.

Rina 1858

Leendert 1858

Leendert 1862

Huibertje 1863

Keetje 1865

Cornelis 1866

Gijsje 1869

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact