gebouw katwijk sw katwijk Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 25-08-1771 , Katwijk

DTB dopen geref. Katwijk aan Zee 1761-1812 blz 41
Jacob is gedoopt op 25-08-1771 te Katwijk aan Zee.
Zoon van Cornelis van Rijn (1730) en Trijntje Vooijs.
Getuige: Dirkje van Duijn.

. doop jacob 1771
doop inschrijving Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


-----------


Ondertrouw: Gaarders Register 1763-1806 blz 185 en Huwelijken Gerecht 1720-1801 blz 74.

Ondertrouwd op 17-01-1800 te Katwijk: Jacob Cornelisz van Rijn met Trijntje Willemsd Berkheij.
Er moet 6 gulden betaald zijn voor de ondertrouw akte.
Trijntje was gedoopt op 17-05-1778 te Katwijk. Dochter van Willem Berkheij, voerman en Grietje van der Boon.

Voor extract Gaarder Register:
"hebben zich aangegeeven om te trouwen Jacob Cornelisz van Rhijn, meerderjarige j:m: en Trijntje Willemsd Berkeij, minderj: j:d:, beijden gebooren en woonende te Catwijk aan (niet genoemd Zee of Rhijn) in de 4e classe, dus voor beijden. Fl. 6,--."

gaarder jacob 1771
ondertrouw Jacob, gaarder register - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


Voor extract Huwelijken Gerecht:
"Compareerden als vooren Jacob Cornelisz van Rhijn, meerderj: jongman en Trijntje Willemsd Berkheij, minderj: j:d:, beijden gebooren en woonende te Catwijk aan Zee, welke verzogten ten drie agter een volgende huwwelijks proclamatien, om met elkanderen in den huwelijksen staat te treeden.
Catwijk den 17 januarij 1800."

 tr gerecht jacob 1771
ondertrouw Jacob, huwelijken gerecht - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum


-----------


Overlijdens Register 1825 Katwijk - archief Katwijk, folio 8 - akte 28
Jacob is overleden op 20-03-1825 te Katwijk aan Zee, des morgens ten zes ure te Katwijk aan Zee in het huis no 91, 53 jr
Echtgenoot van Trijntje Willemsdochter Berkheij, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee.
Zoon van Cornelis Jacobszoon van Rijn, overleden en Trijntje Bastiaansdochter Vooijs, zonder beroep en wonende te Katwijk aan Zee.
Aangegeven door Dirk Verdoes, 59 jr, broodbakker, wonende te Katwijk aan Zee met Cornelis Zonneveld, 59 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, zijnde de beiden aangetrouwt en schoonbroeders.

ov jacob 1771
overlijdens akte Jacob - archief Katwijk

Trijntje is overleden op 19-04-1842 te Katwijk, 63 jr.

Volgens documentatie Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Trijntje Willemsd Berkheij was gedoopt op 17-05-1778 te Katwijk. Dochter van Willem Berkheij, voerman en Grietje van der Boon.
Jacob was van beroep: karreman en melkboer.---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Kornelis 1730

Kinderen:

Grietje 1800

Cornelis 1801

Willem 1802

Trijntje1804

Cornelisje 1806

Willem 1809

Cornelis Jacobsz 1811

Bastiaan 1813

Pieter 1815

Jacob 1817

Pieter 1819

Pieter 1821

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact