gebouw katwijk sw katwijk Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob Jacobse van Rijn

Hoofdpagina

Jacob Jacobse van Rijn, 13-07-1857 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1857 Katwijk - archief Katwijk, folio 27 - akte 104.
Jacob Jacobse is geboren op 13-07-1857 te Katwijk aan Zee, des nachts ten een ure.
Zoon van Jan van Rijn (1824) en Leuntje Kruijt.
Aangegeven op 13-07-1857 des middags ten twaalf ure door vader Jan, 32 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Pieter Wassenaar, 31 jr, timmerman en Floris Parlevliet, 23 jr, landbouwer; wonende beide binnen deze gemeente.
Vader Jan tekende met van Rhijn met een h.

Jacob was één van een tweeling.

geb jacob 1857
geboorte akte Jacob Jacobse - archief Katwijk


Huwelijks Register 1879 Katwijk - Nationaal Archief, via Genver.nl, folio 6 - akte 10
Getrouwd op 17-04-1879 te Katwijk, des middags ten twaalf ure gecompareerd:
Jacob Jacobse van Rijn met Cornelia van Duijn.
Jacob was 21 jr, voermansknecht, wonende te Katwijk, aldaar geboren op 13-07-1857, minderjarige zoon van Jan van Rijn, overleden en Leuntje Kruijt, zonder beroep, wonende te Katwijk, present en in dit huwelijk toestemmende.
Cornelia was 23 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk en aldaar geboren op 02-03-1856, meerderjarige dochter van Pieter van Duijn, visser, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en in dit huwelijk toetemmende en Ariaantje Haasnoot, overleden.
Getuigen: Huig van der Meij, 41 jr, voerman, stiefvader van de bruidegom; Dirk van der Plas, 60 jr, visser; Pieter van der Plas, 32 jr, arbeider, zwager van de bruidegom en Pieter Guijt, 62 jr, reder; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1933 Katwijk - archief Katwijk, folio 27v - akte 105
Jacob Jacobse is overleden op 16-11-1933 te Katwijk aan Zee, des voormiddags ten kwart voor twaalf uur, in deze gemeente in het huis Adrianastraat 22
Jacob Jacobse van Rijn,76 jr, zonder beroep, weduwnaar van Cornelia van Duijn, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Jan van Rijn en Leuntje Kruijt, beiden overleden.
Aangegeven op 17-11-1933 door Willem van Rijn, 50 jr, winkelier, wonende te Katwijk, zoon van de overledene en Jacob van Rijn, 37 jr, grondwerker, wonende te Katwijk, zoon van de overledene.

ov jacob 1857
overlijdens akte Jacob Jacobse - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Volgens info Werkgroep Genalogie Katwijks Museum
Cornelia van Duijn is overleden op 08-05-1927 te Katwijk, 71 jr.
Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 O-R Katwijk aan Zee - folio 202 ( 152 is doorgestreept)
Jacob Jacobse van Rhijn woont hier bij zijn ouders, na overlijden vader bij zijn moeder en stiefvader, op wijk 6 no 695 en gaat met hen mee naar folio 196.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 202: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 3 I-N Katwijk aan Zee - folio 196
Jacob Jacobse staat hier ingeschreven bij zijn moeder Leuntje Kruijt en zijn stiefvader Huig van der Meij. Er is geen huisnummer vermeld.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 196: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 O-R Katwijk aan Zee - folio 222
Jacob van Rhijn woont hier met zijn vrouw Cornelia van Duijn op wijk E no 80.
Jacob is hier van beroep arbeider.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 222: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 3 I-N Katwijk aan Zee - folio 196
Jacobs Jacobse van Rijn staat hier voor de 2e keer op deze pagina ingeschreven, maar nu met zijn eigen gezin. Ook hier is er geen huisnummer vermeld.
Jacob Jacobse was hier van beroep voermansknecht.
Cornelia van Duijn is geboren op 02-03-1856 te Katwijk.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 196: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk aan Zee - folio 31
Jacob Jacobse van Rijn woont hier met zijn gezin op wijk E no 80, wijk D no 109, Baljuwstraat 54 en Adrianastraat 22.
Jacob Jacobse was van beroep arbeider en later petroleumhandelaar.
Op 04-02-1921 werden hier op regel 12 en 13 Leendert Guijt (19-05-1883) en zijn zoon Maarten (06-12-1916) resp. als schoonzoon en kleinzoon hier bijgeschreven, komende van deel 2 folio 180. Leendert was hier van beroep visscher.
Leendert Guijt was tot haar overlijden de echtgenoot van Sophia van Rijn, dochter van Jacob Jacobse van Rijn.

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 31: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jacob Jacobse van Rijn woonde hier met zijn gezin op: Adrianastraat 22, Haringstaat 14 en Ligusterstraat 22.
Jacob was hier van beroep petroleum-handelaar en later terreinwerker gasfabiek en kwam met zijn gezin van VI Z 31 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 31).
Cornelia van Duijn is geboren op 02-03-1856 te Katwijk.
Jacob en Cornelia woonde hier tot hun overlijden op resp. 16-11-1933 en 08-05-1927.
Verder zijn hier nog ingeschreven: Leendert Guijt, vermeld als schoonzoon, geb. 19-05-1883 te Katwijk; en zijn kinderen vermeld als kleinzoon: Maarten Guijt, 06-12-1916; Cornelis Guijt 15-10-1911 en Jacob Guijt, 03-02-1915; allen geboren te Katwijk.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart-2: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1824

Kinderen:

Jan 1879

Jan 1881

Willem 1883

Sophia 1885

Adriana 1887

Adriana 1889

Pieter1891

Leuntje 1893

Jacob 1896

Cornelis 1901

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact