geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 03-12-1875 te Katwijk aan Zee

Geboorte Regiser 1875 Katwijk - archief Katwijk, suppl. folio 4 - akte 226
Jacob is geboren op 03-12-1875 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten elf ure.
Zoon van Jacob van Rijn (1839) en Arendje van der Plas
Aangegeven op 06-12-1875 des middags ten twaalf ure door vader Jacob van Rijn, 36 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Arie Haasnoot, 23 jr, visscher en Bartout van Velthoven, 34 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

geb jacob 1875
Geboorte akte van Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Regiser 1900 Katwijk - archief Katwijk, akte 9
Getrouwd op 15-02-1900 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacob van Rijn met Maria Haasnoot.
Jacob was 24 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige zoon van Jacob van Rijn, karreman, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Arendje van der Plas, overleden.
Maria was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Willem Haasnoot, visscher, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwelijk gevende en Jannetje Schaap, overleden.
Getuigen: Dirk Kuijt, 35 jr, visscher, zwager der bruid; IJsbrand van Rijn, 26 jr, karreman, broeder van den bruidegom; Arie Haasnoot, 32 jr, visscher, broeder der bruid en Jacob Ouwehand, 338 jr, arbeider, zwager van den bruidegom; allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.
Overlijdens Register 1956 Katwijk - archief Katwijk, folio 2 - akte 3
Jacob is overleden op 09-01-1956 te vijf uur en nul minuten. Jacob van Rijn was 80 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenoot van Maria Haasnoot, zoon van Jacob van Rijn en Arendje van der Plas, beiden overleden.
Aangegeven op 11-01-1956 door Dirk Cornelis Vis, 43 jr, begrafenisondernemer, wonende te Katwijk.

Later is in de kantlijn bijgeschreven: 3-12-'75 (geb.dat.) N.H. (= Ned. Herv.), Sluisweg 64 en A8227.

ov jacob 1875
Overlijdens akte Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 217
Jacob woont hier bij haar ouders op wijk 5 no 269.

Voor inzage kopie folio 217: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 73 - 1e vermelding
Jacob woont hier bij zijn ouders op o.a. wijk A no 100 b, Hoogstraat 3 c.
Op regel 7 van Jacob is nog extrta vermeld als woonadres: Sluisweg 8 en Jacob is hier van beroep landbouwer met kenmerk O (= ondergeschikt) (nu werknemer). Aantekening in kolom 20: "zie hieronder". Jacob wordt op deze pagina onder het gezin van zijn ouders voor de 2e keer, nu als hoofd van zijn gezin, ingeschreven.

Voor inzage kopie folio 73: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 73 - 2e vermelding
Jacob is hier op 15-02-1900 met zijn vrouw, Maria Haasnoot, geb. 14-08-1876 te Katwijk, ingeschreven en woonde op Noordeinde 4, Paul Krugerstraat 34 en sluisweg 64.
Jacob staat op deze pagina eerder als zoon van het gezin van Jacob van Rijn (1839) ingeschreven en Maria komt van deel 3 fol 49.
Jacob is hier van beroep landbouwer met het kenmerk O (= ondergeschikte)(nu werknemer) en later schelpenvisscher.
Er zijn hier geen kinderen vermeld.

Voor inzage kopie folio 73: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier met zijn vrouw Maria Haasnoot, geboren op 14-08-1876 te Katwijk, op Sluisweg64.
Jacob was hier van beroep schelpenvisscher en is met zijn vrouw overgeschreven van deel 6, Katwijk aan Zee, folio 73.
Jacob en Maria waren getrouwt op 15-02-1900 te Katwijk.
Verder is hier nog zijn schoonvaderingeschreven: Willem Haasnoot, geboren op 29-08-1942 te Katwijk, overgeschreven "van de gezinskaart van hemzelf" en overleden op 23-01-1928.
Tevens zijn later hun ouders nog vermeld: voor jacob, Jacob van Rijn en Arendje van der Plas; voor Maria, Willem Haasnoot en Jannetje Schaap.

Voor inzage kopie gezinskaart Bev. Reg. Katwijk: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.Uit het boekje "Katwijkse Bijnamen" van Het Katwijks Museum

div jacob 1875
Boekje Katwijkse Bijnamen - Katwijks Museum
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1839

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact