geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 01-07-1839 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1839 Katwijk - archief Katwijk, folio 26v - akte 100
Jacob is geboren op 01-07-1839 te Katwijk aan Zee, avonds ten elf ure te Katwijk aan Zee
Zoon van Jacob van Rijn (Japik 1791) en Geertje Hoek.
Aangegeven op 03-07-1839 des middags ten twaalf ure door vader Jacob 47, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Huig van der Meij,74, van beroep niets en Willem van der Knaap, 48 jr, wagenmaker; wonende beiden binnen deze gemeente.

geb jacob 1839
Geboorte akte Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
1e huw

Huwelijks Register 1863 Katwijk - archief Katwijk, folio 10 - akte 18
Getrouwd op 04-06-1863 te Katwijk, des namiddags ten een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacob van Rijn met Arendje van der Plas
Jacob was 23 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 01-07-1839, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn en Geertje Hoek, beide overleden.
Arendje was 23 jr, naaister, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 17-11-1839, meerderjarige dochter van IJsbrand van der Plas, voerman en Maartje Molenaar, zonder beroep, beide wonende te Katwijk aan Zee, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Arie van Rhijn, 44 jr, karreman, broeder des bruidegoms; Cornelis van Dijk 51 jr,voerman, oom der bruid; Engelbregt Oranje, 45 jr, bode en Dick Schats, 48 jr, veldwachter, allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier.


2e huw

Huwelijks Register 1905 Katwijk - archief Katwijk, akte 53
Getrouwd op 01-02-1850 te Katwijk, des voormiddags ten half twaalf uur in het huis van de gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacob van Rijn met Pietje van Duijn
Jacob was 66 jr, karreman, weduwnaar van Arendje van der Plas, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Jacob van Rijn en Geertje Hoek, beiden overleden.
Pietje was 57 jr, zonder beroep, weduwe van Willem de Vreugd, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige mdochter van Pieter van Duijn en Maartje Varkevisscher, beiden overleden.
Getuigen: Jacob van Rijn, 48 jr, arbeider, zwager der bruid; Jacob van Rijn, 29 jr, karreman, zoon van de bruidegom; Willem Langemaat, 40 jr, veldwachter en Hendrik Vooijs, 30 jr, gemeentebode, zijnde de beide laatsten geen familie van partijen, allen wonende te Katwijk.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw.: klik hier.


Overlijdens Register 1910 Leiden - archief Leiden, folio 165 - akte 653
Jacob van Rijn is overleden op 17-09-1910 te Leiden, des voormiddags ten vijf uren binnen deze gemeente.
Jacob was 72 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, gehuwd met Arendje van der Plas, zoon van Jacob van Rijn en Geertje Hoek, beiden overleden.
Aangegeven op 17-09-1910 gemeente Leiden door August Adrien de Mazure, 52 jr ......... wonende te Oegstgeest en Gerardus van Bellen, 50 jr, bediende, wonende te Leiden.

ov leiden.jacob 1839
Akte van overlijden Jacob - archief LeidenInschrijving overlijdens register 1910 katwijk, folio 24v - akte 93
Het overlijden van Jacob van rijn te Leiden is op 21-09-1910 te Katwijk ingeschreven.
Voor extract: In het jaar een duizend negen honderd en tien, den een en twintigsten der maand september des namiddags te twee uur, is door ons ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Katwijk ingeschreven het volgende extract: ambtshalve afgegeven ingevolge art. 50 van het Burgelijk Wetboek, vrij van zegel, volgens Kon. Besluit dd 30 december 1844, Provincie Zuid-Holland, Gemeente Leiden, uittreksel uit het register van overlijdens akten der gemeente Leiden. In het jaar negentienhonderd tien den zeventienden september is overleden: Jacob van Rijn, oud twee en zeventig jaren, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, arbeider gehuwd met Arendje van der Plas, zoon van Jacob van Rijn en van Geertje Hoek, beiden overleden. Voor eensluidende uittreksel Leiden den 19 september 1910. De aqmbtenaar van den Burgelijke Stand (geteekend) van Druden.
Goedgekeurd de doorhaling van twee en vijftig gedrukte woorden in deze acte. De ambtenaar van den Burgelijke Stand voornoemd.
Varkevisser

ov inschr.jacob 1839
inschrijving overlijden Jacob te Katwijk - archief Werkgroep Genealogie Katwijks MuseumVolgens Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 73
Arendje van der Plas is overleden op 05-04-1899 te Katwijk.
Pietje van Duijn is overleden op 09-10-1918 te Katwijk.

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 6 Katwijk - archief Katwijk, wijk 6 folio 2
Jacob woont hier bij zijn ouders op wijk 6 huis 589.

Voor inzage kopie folio 2: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 217
Jacob woont hier met zijn gezin op wijk 5 no 269.
Jacob is van beroep karreman.

Voor inzage kopie folio 217: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 73
Jacob woont hier met zijn gezin op o.a. wijk A no 100 b, Hoogstraat 3 c tot zijn overlijden op 17-09-1910.
Jacob is hier van beroep karreman.
Zijn vrouw Arendje van der Plas woont hier tot haar overlijden op 05-04-1899.
Na het overlijden van Arendje hertrouwt Jacob en zijn 2e vrouw Pietje van Duijn wordt dan op 26-10-1905 bij hem bijgeschreven. Tevens twee dochters van Pietje uit haar 1e huwelijk ( Jacoba de Vreugd, geb 04-09-1883 te Katwijk en Maartje de Vreugd, geb 12-03-1882 te Katwijk) bijgeschreven.
Op regel 10 van Pietje wordt nog het adres van Baljuwstraat 52 genoemd en zij kwam met haar twee kinderen van folio 317.

Voor inzage kopie folio 73: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Japik 1791

Kinderen:

Geertje 1863

Maartje 1865

Jacoba 1868

Leuntje 1871

IJsbrand 1873

Jacob 1875

Arie 1878

Jacobus 1882

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact