geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rhijn

Hoofdpagina

Jacob van Rhijn, 04-10-1891 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1891 Katwijk - archief Katwijk, folio 53 - akte 205
Jacob is geboren op 04-10-1891 te Katwijk aan Zee, aldaar in haar bijzijn in de ouderlijke woning des namiddags ten tien uur.
Zoon Jan van Rhijn met Neeltje van der Plas (2e huw.)
Aangegeven op 05-10-1891 des middags ten twaalf uur door Anna Elisabeth Bekking, 63 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Jan van Rhijn, landbouwer, wonende te Katwijk aan Zee, afwezig inzake zijn beroep.
Getuigen: Rutger Adolf de Groot, 27 jr, ambtenaar secretarie en Hendrik Johannes Mes, 24 jr, ambtenaar secretarie; wonende de eerste alhier, de tweede te Leiden.

geb jacob 1891
Geboorte akte Jacob - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Huwelijks Register 1914 Katwijk - archief Katwijk, akte 77
Getrouwd op 17-12-1914 te Katwijk, des voormiddags ten elf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacob van Rhijn met Klaasje Haasnoot.
Jacob was 23 jr, arbeider, geboren en wonende te Katwijk , meerderjarige zoon van Jan van Rhijn, overleden en Neeltje van der Plas, 56 jr, gemeentewerkster, wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Klaasje was 23 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Arie Haasnoot, 48 jr, visscher en Trijntje de Vreugd, 48 jr zonder beroep, beiden wonende te Katwijk, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Teunis van Rhijn, 33 jr, arbeider, broeder des bruidegoms; Arie Remmelzwaal, 22 jr, arbeider,geen familie van partijen; Leendert Hellenberg, 31 jr, arbeider, oom der bruid en Cornelis de Best, 27 jr, visscher, neef der bruid; allen wonende te Katwijk.

Voor kopie trouwakte: klik hier.

volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Jacob is overleden op 31-12-1959 te Goudswaard, 68 jr.

Klaasje Haasnoot is overleden op19-02-1982 te Katwijk
Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk - archief Katwijk folio 34
Jacob woonde hier met zijn 1e inschrijving op deze pagina (regel 13) bij zijn ouders op: wijk E huis 169 en 110a, Bestevaerweg 3b, 2 Duinpad 7, Parlevlietstr 2f en Vuurb.p 21.
In kolom 20 staat vermeld: "zie hieronder".

Voor kopie akte Bevolkings Register: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk - archief Katwijk folio 34
Bij zijn 2e inschrijving (nu als regel 1) staat Jacob nu op 17-12-1914 als hoofd van het gezin vermeld.
Jacob was van beroep arbeider en woonde hier met zijn gezin op Brittenstr. 11 en W. Taatstraat 2.

Voor kopie akte Bevolkings Register: klik hier.


Eigen gezinskaart1 Katwijk -archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier met zijn gezin op 2e w. Taatstraat 2 en was hier van beroep arbeider.
Jacob was met zijn gezin overgenomen van VI.Z.34 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 34).
Klaasje Haasnoot was geboren op 31-01-1991 te Katwijk.
Op 05-10-1928 vertrok Jacob met zijn gezin naar Wassenaar, Deijlerweg 155.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart1: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen gezinskaart2 Katwijk -archief Katwijk
Jacob van Rijn woonde hier met zijn gezin op Tarbotstraat 11 en Tijmstraat 11 en was hier van beroep loswerkman.
Jacob kwam op 09-09-1932 met zijn gezin van Wassenaar, Deijlerweg 155.
Klaasje Haasnoot was geboren op 31-01-1991 te Katwijk.
Jacob en Klaasje zijn getrouwd op 17-12-1914 te Katwijk.
Later zijn hier hun ouders nog vermeld: Jan van Rijn en Neeltje van der Plas voor Jacob; Arie Haasnoot en Trijntje de Vreugd voor Klaasje.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart2: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------


Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1851

Kinderen:

Arie 1916

Trijntje 1918

Leendert 1921

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact