geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jan van Rhijn

Hoofdpagina

Jan van Rhijn, 20-07-1851 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1851 Katwijk - archief Katwijk, folio 29v - akte 113
Jan is geboren op 20-07-1851 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten twee ure.
Zoon van Jan van Rhijn (1821) en Marijtje de Mol. (2e huw.)
Aangegeven op 23-07-1851 des voormiddags ten tien ure door vader Jan, 30 jr, karreman , wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Engelbregt Oranje, 33 jr, bode en Jan de Best, 51 jr, veldwachter; wonende beide in deze gemeente.

geb jan 1851
Geboorte akte Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
1e huw

Huwelijks Register 1875 Katwijk - archief Katwijk, folio 24v - akte 47
Getrouwd op 09-11-1875 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jan van Rhijn met Bregtje Kulk.
Jan was 24 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 20-07-1851, meerderjarige zoon van Jan van Rhijn, karreman en Marijtje de Mol, zonder beroep, woende te Katwijk aan Zee, present en in dit huwelijk toestemmende.
Bregtje was 23 jr, vischloopster, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 10-10-1852, meerderjarige dochter van Teunis Kulk, visscher en Aaltje Haasnoot, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Getuigen: Maarten van Rhijn, 23 jr, arbeider, broeder des bruidegoms; Gijsbert Meijvogel, 26 jr, metselaar; Arie van Rhijn, 29 jr, karreman, zwagers der bruid en Floris Varkevisser, 32 jr, voerman; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier.


2e huw

Huwelijks Register 1885 Katwijk - archief Katwijk, folio 6 - akte 10
Getrouwd op 12-02-1885 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jan van Rhijn met Neeltje van der Plas
Jan was 33 jr, karreman, geboren en wonende te Katwijk, weduwnaar van Bregtje Kulk, meerderjarige zoon van Jan van Rhijn, karreman en Marijtje de Mol, zonder beroep, wonende te Katwijk.
Neeltje was 26 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter van Leendert van der Plas, arbeider, wonende te Katwijk, present en in dit huwelijk toestemmende en Greetje Vooijs, overleden.
Getuigen: Jan van Rhijn, 63 jr, karreman, vader bruidegom; Jacob van der Plas, 30 jr, arbeider, broeder bruid; Maarten van Rhijn, 31 jr, karreman en Floris Varkevisser, 42 jr, voermanm; allen wonende in deze gemeente.

In de kantlijn ins bijgeschreven: 20 juli 1851 en 23 nov 1858, de geboortedata van Jan en Neeltje.

Voor inzage kopie trouwakte 2e huw.: klik hier.

Overlijdens Register 1909 Katwijk - archief Katwijk, folio 15 - akte 56
Jan is overleden op 22-05-1909 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten vijf uur in het huis Parlevlietstraat 2.
Jan van Rhijn, 57 jr, arbeider, geboren te Katwijk en wonende te Katwijk aan Zee, weduwnaar van Bregtje Kulk, echtgenoot van Neeltje van der Plas, zoon van Jan van Rhijn en Marijtje de Mol, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 24-05-1909 des middags ten twaalf uur door Jan van Rhijn, 29 jr, arbeider wonende te Katwijk aan Zee en Teunis van Rhijn, 27 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde beiden zoons van de overledene.

ov jan 1851
overlijdens akte Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks MuseumBev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk - archief Katwijk folio 34
Bregtje Kulk is overleden op 26-06-1884 te Katwijk.
Neeltje van der Plas is overleden op 06-08-1921 te Katwijk. ??

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 5 Katwijk - archief Katwijk folio 96
Jan woont hier bij zijn ouders op wijk 5 - huis 544.

Voor inzage kopie folio 96: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 O-R Katwijk - archief Katwijk folio 214
Jan woont hier bij zijn ouders op wijk 7 - huis 879.
In kolom 20 staat vermeld: "overgebracht naar f 197 van dit register".

Voor inzage kopie folio 214: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 O-R Katwijk - archief Katwijk folio 197
Jan staat hier met zijn 1e vrouw, Bregtje Kulken zijn drie kinderen. Marijtje 1876, Alida, 1877 en Jan 1879 ingerschreven zonder vermelding van een huisnummer.
Jan was hier van beroep karreman.
Bregtje Kulk was geboren op 10-10-1852 te Katwijk.

Voor kopie akte Bevolkings Register folio 197: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 P-Z Katwijk - archief Katwijk folio 34
Jan woont hier met zijn gezin op: wijk E huis 169 en 110a, Bestevaerweg 3b, 2e Duinpad 7, Parlevlietstr 2f.
Na zijn overlijden woonden zijn 2e vrouw en kinderen ook nog op Vuurb.p 21.
Jan was hier van beroep: karreman - winkelier - karreman.
Jan van Rhijn en Bregtje Kulk woonden hier tot hun overlijden op resp. 22-05-1909 en 26-06-1884.
Na het overlijden van Bregtje is na het vaststellen van zijn 2e huwelijk Neeltje van der Plas op 12-02-1885 bijgeschreven en was hier van beroep werkster en was geboren op 22-11-1858 te Katwijk.
Leentje woonde hier tot haar overlijden op 06-08-1921. Leentje komt van folio 152 deel 5.

Voor kopie akte Bevolkings Register, folio 34: klik hier.


Gezinskaart Katwijk, wed. Jan van Rhijn, geb. Neeltje van der Plas archief Katwijk
Neeltje van der Plas woonde hier met haar zoon Leendert van Rhijn (1904) op Vuurbaakpad 21 en was met haar zoon overgenomen van VI Z 34 (= deel 6, Katwijk aan Zee, folio 34.
Neeltje was hier vermeld als weduwe van Jan van Rhijn.
Op de achterkant is nog vermeld: "naar gez.k. wed. Arend den Hollander, geb B. van Rijn".

Voor inzage kopie eigen gezinskaart2: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------


Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1821

Kinderen:
1e huw

Marijtje 1876

Alida 1877

Jan 1879

Teunis 1881

Cornelis 1883

Cornelis 1884

Kinderen:
2e huw

Jacob 1886

Grietje 1887

Jan 1879

Alida 1889

Jacob 1891

Lena 1894

Arie 1896

Betje 1898

Jan 1901

Leendert 1904

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact