geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacob van Rijn

Hoofdpagina

Jacob van Rijn, 07-12-1900 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1900 Katwijk - archief Katwijk, folio 70v - akte 278
Jacob is geboren op 07-12-1900 te Katwijk aan Zee, in zijne woning, des namiddags ten zes uur
Zoon van Cornelis van Rijn (1866) en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat.
Aangegeven op 10112-1900 des namiddags ten vier uur door Cornelis van Rijn, 34 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jan Willem Kobus, 33 jr, ambtenaar ter secretarie en Hendrik Vooijs, 26 jr, bode; wonende beide alhier.

geb jacob 1900
Geboorte akte Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1923 Katwijk - archief Katwijk, folio 22v - akte 43
Getrouwd op 05-06-1923 te Katwijk, in het huis der gemeente verschenen:
Jacob van Rijn met Cornelia Meijvogel.
Jacob was 22 jr, werkman, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige zoon van Cornelis van Rijn, 56 jr, schelpenvisscher, wonende te Katwijk en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, zonder beroep, overleden.
Cornelia was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, meerderjarige dochter Piete Meijvogel. 47 jr, losarbeider en dieuwertje Guijt, 44 jr, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk.
De vader des buidegoms en de ouders der bruid hierbij tegenwoordig, verklaren hunne toestemming tot dit huwelijk te verleenen.
Getuigen: Jan van Rijn, 30 jr, arbeider wonende te Katwijk aan Zee, broeder des bruidegoms en Aldert van Schie, 44 jr, stalhouder, wonende te Katwijk aan Zee, geen familie van partijen.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 7/12 '00 (geb.dat. Jacob), 16/1 '02 (geb.dat. Cornelia), N.H. (= Ned. Herv.), G.K. (= geen kinderen), beiden ongehuwd en geen familie.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1897 Katwijk - archief Katwijk, folio 6v - akte 22
Jacob van Rijn is overleden op 21-12-1942 te Leiden, des namiddags te kwart over twee uur.
Jacob van Rijn was 42 jr, landarbeider, geboren en wonende te Katwijk, gehuwd met Cornelia Meijvogel, zoon van Cornelis van Rijn, landarbeider, wonende te Katwijk en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, overleden.
Aangegeven op 22-12-1942 door Carel Hendrik Wijkman, 39 jr, portier, wonende te Leiden.

ov jacob 1900
Overlijdens akte Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks MuseumVolgens inschrijving Overlijdens Register 1941 Katwijk - akte 94 d.d. 04-06-1941
Voor extract:
Heden drie en twintig december negentienhonderd twee en veertig, mij ambtenaar van den burgelijke stand der gemeente Katwijk: ingeschreven, een ingevolge de tweede alinea van artikel vijftig van het burgelijk wetboek ontvangen uittreksel uit het register van overlijden der gemeente Leiden, waaruit blijkt, dat op een en twintig december deze jaars, des namiddags te kwart over twee uur, te Leiden is overleden: Jacob van Rijn, landarbeider, gehuwd met Cornelia Meijvogel,oud twee en veertig jaren, geboren en wonende te Katwijk, zoon van Cornelis van Rijn, landarbeider, wonende te Katwijk en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, overleden.

Waarvan akte,
Meerbos

ov jacob 1900
Inschrijving overlijden Jacob - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 69
Jacob woont hier bij zijn ouders op (wijk A no 44) en Bestevaerweg 3a.
Jacob was hier van beroep: schelpenvisscher.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 69: klik hier.


Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk, vader Cornelis van Rijn
Jacob woonde hier bij zijn ouders op Bestevaerstraat 2, Kerksteeg 38 inw en Bestevaerstraat 5.
Jacob was hier van beroep schelpenvisscher.
Jacob ging van hieruit naar een eigen gezinskaart.

Voor inzage kopie gezinskaart vader Cornelis: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Jacob woonde hiet met zijn gezin op Adrianastraat 9, Baljuwstraat 9, Kerksteeg 86 en Noordstraat 2a
Jacob is van beroep: werkman.
Cornelia Meijvogel is geboren op 16-01-1902 te Katwijk.
Verder is nog de huwelijksdatum genoemd: 05-06-'23 te Katwijk en de ouders van J acob: Cornelis van Rijn en Gerardina Wilhelmina Johanna Taat, en van Cornelia: Pieter Meijvogel en Dieuwertje Guijt.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1866

Kinderen:

Cornelis 1924

Pieter 1925

Gerardina Wilhelmina Johanna 1928

jacob 1929

Dieuwertje 1931

jan 1933

Cornelia 1935

Neeltje 1924

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact