geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Cornelis van Rijn

Hoofdpagina

Cornelis van Rijn, 31-03-1866 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1866 Katwijk - archief Katwijk, folio 7v - akte 26
Cornelis is geboren op 31-03-1866 te Katwijk aan Zee, aldaar des avonds ten zes ure.
Zoon van Jan van Rijn (1832) en Neeltje Ouwehand.
Aangegeven op 03-04-1866 des namiddags ten een ure door vader Jan van Rijn, 34 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Hendrik Keppel, 44 jr, arbeider en Jan Minnee, 53 jr, arbeider; wonende beide in deze gemeente.

geb cornelis 1866
Geboorte akte Cornelis - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1889 Katwijk - archief Katwijk, akte 39
Getrouwd op 26-09-1889 te Katwijk, des midddags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Cornelis van Rijn met Gerardina Wilhelmina Johanna Taat.
Cornelis was 23 jr, karreman, geboren en wonende alhier, meerderjarige zoon van Jan van Rijn, voerman en Neeltje Ouwehand, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Gerardina was 21 jr, zonder beroep, geboren te Leiden en wonende alhier, minderjarige natuurlijke erkende dochter van Johanna Taat, overleden.
Verklarende Cornelis Ouwehand, landbouwer en Nicolaas Taat, smid, beiden wonende alhier, hierbij tegenwoordig in hunne hoedanigheid van voogd en toezienden voogd over de minderjarige bruid, hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
Het bewijs, dat de bruidegom aan de wet op de Nationale Militie heeft voldaan, de toestemming van den commandeerenden officier van het Vierde Regiment Vesting-Artillerie tot zijn huwelijk en een akte houdende dispensatie van de tweede huwelijks-afkondiging.
Getuigen: Hubertus Vries Schaddé van Doorn, voerman, 64 jr, oudoom des bruidegoms; Hermanus Ouwehand, melkverkooper, 37 jr, geene familie der partijen; Dirk van duijn, voerman, 29 jr, zwager des bruidegoms en Gerrit de Jong, gemeente bode, 40 jr, geen familie der partijen; allen wonende alhier.

In de kantlijn is later bijgeschreven: 31 maart 1866, N.H. (voor Cornelis) en 16-02-1868, N.H. voor Gerardina. Beiden zijn geboortedata.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1960 Katwijk - archief Katwijk, folio 3 - akte 8
Cornelis is overleden op 22-01-1960 te Katwijk, te vijf uur, nul minuten
Cornelis van Rhijn was 93 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk gehuwd geweest met Gerardina Wilhelmina Johanna Taat , zoon van Jan van Rijn en Neeltje Ouwehand, beiden overleden.
Aangegeven op 22-01-1960 door Dirk Cornelis Vis, 47 jr, begrafenisondernemer, wonende te Katwijk.

In de kantlijn is nog later bijgeschreven: 31-03-1866 (gebdat) Her. Gem., Baljuwstr. 39a.

ov cornelis 1866
Overlijdens akte Cornelis - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep genealogie Katwijks Museum
Gerardina Wilhelmina Johanna Taat is overleden op 17-03-1918 te Katwijk, 50 jr.

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 Katwijk aan Zee, folio 200 (150 is doorgestreept)
Cornelis van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op wijk VII no 816.
Alle van Rhijns worden hier met een h geschreven.

Voor inzage kopie folio 200: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk aan Zee, folio 32
Cornelis van Rhijn woonde hier bij zijn ouders op wijk E no 34 en Zuidstraat 11.
In kolom 20 staat vermeld: "overgebracht naar folio 69".

Voor inzage kopie folio 32: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 69
Cornelis woont hier met zijn gezin op wijk A no 44 en Bestevaerweg 3a.
Cornelis is hier van beroep karreman.
Zijn vrouw Gerardina woont hier tot haar overlijden op 17-03-1918. Gerardina was geboren op 16-02-1868 te Leiden.

Voor inzage kopie Bevolkings Register folio 69: klik hier.


Eigen Gezinskaart Katwijk - archief Katwijk
Cornelis woonde hier met zijn zoon Jacob (1900) op bestevaerweg 1a en 2, Kerksteeg 39 en Bestevaerweg 5.
Cornelis is overgenomen van deel 6 Katwik aan Zee 1880-1920 folio 69 en was hier van beroep karreman.

Voor inzage kopie eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.
Uit het boekje "Katwijkse Bijnamen" van Het Katwijks Museum

div cornelis 1866
Boekje Katwijkse Bijnamen - Katwijks Museum
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jan 1832

Kinderen:

Jan 1889

Nicolaas 1890

Jan 1892

Jacob 1895

Jacob 1897

Jannetje 1899

Jacob 1900

Neeltje 1901

Gerardus Willem 1904

Gerardus 1906

Gerardus Willem 1907

Neeltje 1908

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact