geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacoba van Rijn

Hoofdpagina

Jacoba van Rijn, 11-06-1839 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1839 Katwijk - archief Katwijk, folio 24 - akte 91
Jacoba is geboren op 11-06-1839 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten drie ure.
Dochter van Cornelis van Rijn (1811) en Maartje van Beelen.
Aangegeven op 12-06-1839 des middags ten twaalf ure door vader Cornelis, 27 jr, arbeider, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Gerrit Remmelswaal, 61 jr, veldwachter en Bastiaan van Rijn, 25 jr, arbeider; wonende beide te Katwijk aan Zee.

geb jacoba 1839
Geboorte akte Jacoba - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Register 1867 Katwijk - archief Katwijk, folio 4 - akte 6
Getrouwd op 31-01-1867 te Katwijk, des namiddags ten half een ure in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacoba van Rijn en Adrianus van Duijn.
Jacoba was 27 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar georen den 11-06-1839, meerderjarige dochter van Cornelis van Rijn, overleden en Maartje van Beelen, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, hierbij tegenwoordig rn hare toestemming tot dit huwelijk gevende.
Adrianus was 43 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, geboren te Voorschoten den 09-08-1823, weduwnaar van Maartje Ouwehand, meerderjarige zoon van Pieter van Duijn en Antje Koning, beide overleden.
Getuigen: Daniel van Rijn, 42 jr, mandemaker, zwager van den bruidegom; Jan van Rijn, 25 jr, arbeider broeder; Cornelis van Beelen, 44 jr, visscher, oom en Jacob Guijt, 31 jr, vischer, neef van de bruid; wonende allen in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Cornelis van Duijn 10-01-1870, Katwijk (overleden op 20-01-1870)
Overlijdens Register 1887 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 37 - akte 143
Jacoba is overleden op 23-08-1887 te Katwijk aan Zee, des namiddags ten half twee ure te Katwijk aan zee in het huis no 292
Jacoba was 48 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, echtgenoot van Adrianus van Duijn, koopman, wonende als voren, dochter van wijlen Cornelis van Rijn en Maartje van Beelen.
Aangegeven op 24-08-1887 des middags ten twaalf uur door Jacob Guijt, 65 jr, koopman,wonende te Katwijk aan Zee en Daniel van Rhijn, 63 jr, mandenmaker, wonende te Katwijk aan den Rijn; zijnde de tweede zwager van de overledene.
Later is met potlood nog in de kantlijn bijgeschreven: geb. 11 juni 1839, geen kinderen, geen vastgoed, huw 31-01-1867 en ouders huw 14-01-1838.

ov jacoba 1839
Overlijdens akte Jacoba - archief Wergroep Genealogie Katwijks Museum


Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Adrianus van Duijn is overleden op 20-09-1889 te Katwijk, 66 jr.
Volgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
Haar echtgenoot Adrianus van Duijn was van beroep pannenbakker en viskoper. Zijn vader Pieter van Duijne was bij leven van beroep pannenwerker en meesterknecht.Bev. Reg. 1850-1862, wijk 5, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 104
Jacoba van Rhijn woont hier bij haar ouders op wijk 5 huis 550.
Haar geboortejaar is hier 1838.

Voor inzage kopie folio 104: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880, deel 4, Katwijk aan zee - archief Katwijk, folio 206
Jacoba woont hier bij haar ouders op wijk 5 no 548 b.
In kolom 20 staat genoteeerd: "overgebragt op fol. 103 reg 1 van Katiw. a Zee".

Voor inzage kopie folio 206: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 1 Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 103
Adrianus van Duijn woont hier met zijn 4 kinderen uit 1e huwelijk op wijk 5 no 542 b, is geboren op 09-08-1823 te Voorschoten en van beroep arbeider.
Na het huwelijk van Jacoba met Adrianus wordt zij hier bijgeschreven en als zijn vrouw aangemerkt.
Later wordt nog een kind, Cornelis van Duijn, uit haar huwelijk met Adrianus van Duijn bijgeschreven.
Deze Cornelis van Duijn overlijdt tien dagen later op 20-01-1870 te Katwijk.

Voor inzage kopie folio 103: klik hier.
---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Cornelis 1811

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact