geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jacoba van Rijn

Hoofdpagina

Jacoba van Rijn, 30-11-1863 te Katwijk aan Zee

Geboorte Regiser 1868 Katwijk - archief Katwijk, folio 38v - akte 145
Jacoba is geboren op 10-03-1868 te Katwijk aan Zee, aldaar des namiddags ten half vijf ure.
Dochter van Jacob van Rijn (1839) en Arendje van der Plas
Aangegeven op 11-03-1868 des middags ten twaalf ure door vader Jacob van Rijn, 27 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Dirk Schats, 51 jr, veldwachter en Zier Leendert Blok, 59 jr, bode; wonende beide in deze gemeente.

geb jacoba 1868
Geboorte akte van Jacoba - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Huwelijks Regiser 1889 Katwijk - archief Katwijk, akte 9
Getrouwd op 30-09-1889 te Katwijk, des middags ten twaalf uur in het huis der gemeente Katwijk gecompareerd:
Jacoba van Rijn en Jacob Remmelzwaal.
Jacoba was 21 jr, zonder beroep, geboren en wonende te alhier , minderjarige dochter van Jacob van Rijn, karreman en Arendje van der Plas, zonder beroep, beiden wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
Jacob was 21 jr, arbeider, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Cornelis Remmelzwaal, karreman, wonende alsvoren, hierbij tegenwoordig en zijne toestemming tot dit huwel;ijk gevende en Leentje Hoek, overleden.
Getuigen: Dirk van Duijn, voerman 51 jr, oom des bruidegoms; Gijsbert van Duijn, arbeider, 24 jr, broeder des bruidegoms; Jacob Ouwehand, arbeider, 27 jr, zwager der bruid en Arie van der Plas, karreman, 47 jr, oom der bruid; allen wonende alhier

In de kantlijn is later de geb. data bijgeschreven: maart '68 voor Jacoba en 31 juli '68 voor Jacob. Beiden N.H. (= Ned. Herv.)

Voor kopie trouwakte: klik hier.


Kinderen:Cornelis Remmelzwaal 09-10-1889, Katwijk
Arendje Remmelzwaal 06-07-1891, Katwijk
Jacob Remmelzwaal 02-06-1893, Katwijk
Lene Maria Remmelzwaal 28-02-1896, Katwijk
Leendert Remmelzwaal 21-09-1906, Katwijk

Overlijdens Register 1940 Katwijk - archief Katwijk, folio 11v - akte 61
Jacoba is overleden op 15-05-1940 te Katwijk, des voormiddags te half vijf uur.
Jacoba was 72 jr, zonder beroep, geboren en wonende te Katwijk, echtgenoote van Jacob Remmelzwaal, dochter van Jacob van Rijn en Arendje van der Plas, beiden overleden.
Aangegeven op 15-05-1940 door Jacob Remmelzwaal, 46 jr, kuiper, wonende te Katwijk, zoon van de overledene.
In de kantlijn is later bijgeschreven: 10-3-'68 (geb. dat.), Duinpad 5 en N.H.

ov jacoba 1868
Overlijdens akte Jacoba - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

Bev. Reg. 1862-1880 deel 4, O-R, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 217
Jacoba woont hier bij haar ouders op wijk 5 no 269.

Voor inzage kopie folio 217: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 73
Jacoba woont hier bij haar ouders op o.a. wijk A no 100 b, Hoogstraat 3 c.
Aantekening in kolom 20: "overgebracht naar folio 25".

Voor inzage kopie folio 73: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6, Katwijk aan Zee - archief Katwijk, folio 25
Jacoba woont hier met haar gezin op wijk E no 76 en 2e Duinpad 3.
Haar echtgenoot Jacob Remmelzwaal, geb. 09-04-1866 te Katwijk, was hier van beroep arbeider en veldarbeider met kenmerk O (= ondergeschikt)(nu werknemer).

Voor inzage kopie Bev. Reg. folio 25: klik hier.


Bev. Reg. Gezinskaart echtgenoot Jacob Remmelzwaal - archief Katwijk
Jacoba van Rijn woonde hier met haar gezin op 2e Duinpad 3, later 5.
Jacoba was met haar echtgenoot en haar zoon Leendert overgenomen van VI Z 25 (= deel 6 Katwijk aan Zee, folio 25.
Jacob Remmelzwaal is geboren op 31-7-1968 te Katwijk en was van beroep veldarbeider.
Later zijn hier hun ouders nog vermeld: Cornelis Remmelzwaal en Leentje Hoek voor Jacob; Jacob van Rijn en Arendje van der Plas voor Jacoba.

Voor inzage eigen gezinskaart: klik hier voor de voorkant en klik hier voor de achterkant.

---------------------------------------------------
Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Jacob 1839

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact