geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Katwijk II

Jan van Rijn

Hoofdpagina

Jan van Rijn, 11-03-1821 te Katwijk aan Zee

Geboorte Register 1821 Katwijk - archief Katwijk, folio 9 - akte 32
Jan is geboren op 11-03-1821 te Katwijk aan Zee, voormiddags ten elf uren, aldaar no 165.
Zoon van Jacob Jacobszoon van Rijn (1791) en Jannetje van der Plas.
Aangegeven op 12-03-1821 voormiddags ten half elf uren door Henderina Rozeboom, 71 jr, vroedvrouw, wonende te Katwijk aan Zee.
Getuigen: Jacob Jacobszoon van Rijn de Jonge, 25 jr, karreman en Cornelis van der Zwart, 25 jr, arbeider; wonende beiden te Katwijk aan Zee.
Vader Jacob was karreman, wonende te Katwijk aan Zee.

geb jan 1821
Geboorte akte Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks Museum

1e huw

Huwelijks Register 1844 Katwijk - archief Katwijk, folio 4v - akte 7
Getrouwd op 28-03-1844 te Katwijk, des namiddags ten een ure in het huis der gemeente Beide Katwijken en het Zand gecompareerd:
Jan van Rijn met IJda van der Marel.
Jan was 23 jr, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 11-03-1821, meerderjarige zoon van Jacob Jacobsz van Rijn, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende en Jannetje van der Plas, overleden te Katwijk aan Zee.
IJda was 23 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren op 03-03-1821, meerderjarige dochter van Jan Arijszoon van der Marel, voerman en Engeltje van den Oever, zonder beroep, beiden wonende te Katwijk aan Zee, present en hunne toestemming tot dit huwelijk verleenende.
Getuigen: Jacob van Rijn, 27 jr, karreman, broeder;Cornelis van Duijvenboden, 23 jr, voerman, halve broeder van de bruidegom; Arij van der Marel, 24 jr, tapper, neef van de bruid en Huig van Duijn, 40 jr, voermansknecht, goede bekenden van partijen; allen wonende te Katwijk aan Zee.

Voor inzage kopie trouwakte 1e huw.: klik hier.
2e huw

Huwelijks Register 1850 Katwijk - archief Katwijk, folio 2v - akte 3
Getrouwd op 01-02-1850 te Katwijk, des namiddags ten een ure in het huis der gemeente Beide Katwijken en het Zand gecompareerd
Jan van Rijn met Marijtje de Mol
Jan was 28 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 11-03-1821, weduwnaar van IJda van der Marel, meerderjarige zoon van Jacob Jacobszoon van Rijn, de oude, voerman, wonende te Katwijk aan Zee, present en dit huwelijk toestemmende en Jannetje van der Plas, overleden.
Marijtje was 26 jr, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, aldaar geboren den 02-11-1823, weduwe van Dirk van Duijvenbode, meerderjarige dochter van Maarten Gerritsz de Mol, overleden en Jannetje van den Oever, zonder beroep, wonende te Katwijk aan Zee, present in dit huwelijk toestemmende; verklarende de comparante bruid onder ede, dat haar vader op zee is verongelukt en zij ons daarom geen akte van overlijden kan verschaffen.
Getuigen: Willem Guijt, 30 jr, koopman, zwager van de bruidegom; Jacob de Jong, 50 jr, vischlooper, stiefvader; Cornelis van Duijvenbode, 26 jr, zeeman, zwager van de bruid en Johan Adam Resoh, 48 jr commiies, goede bekende van partijen; allen wonende in deze gemeente.

Voor inzage kopie trouwakte: klik hier.

Overlijdens Register 1904 Katwijk - archief Katwijk, folio 1v - akte 2
Jan is overleden op 04-01-1904 te Katwijk aan Zee, des voormiddags ten zes uur in het huis Kerkstraat 78.
Jan was 82 jr, geboren en wonende te Katwijk aan Zee, weduwnaar van Marijtje de Mol, eerder van IJda van der Marel, zoon van Jacob Jacobzoon van Rijn en Jannetje van der Plas, indertijd echtelieden, beiden overleden.
Aangegeven op 04-01-1904 des namiddags ten twee uur door Jan van Rijn, 52 jr, arbeider wonende te Katwijk aan Zee en Maarten van Rijn, 50 jr, karreman, wonende te Katwijk aan Zee; zijnde beiden zoons van de overledene.

ov jan 1821
overlijdens akte Jan - archief Werkgroep Genealogie Katwijks MuseumVolgens info Werkgroep Genealogie Katwijks Museum
IJda van der Marel is overleden op 18-03-1849 te Katwijk, 28 jr.
Marijtje de Mol is overleden op 07-12-1889 te Katwijk, 66 jr.

Bev. Reg. 1850-1862 wijk 5 Katwijk - archief Katwijk folio 96
Jan woont hier met zijn vrouw Marijtje de Mol en twee kinderen, Jan (1851) en Maarten (1853) op wijk 5 - huis 544.
Het gezin was Ned. Herv. en Jan was van beroep karreman.
Verder staat hier ook Lijdje van Duijvenbode (1845) ingeschreven. Zij is een dochter van Marijtje uit een eerder huwelijk.

Voor inzage kopie folio 96: klik hier.


Bev. Reg. 1862-1880 deel 4 O-R Katwijk - archief Katwijk folio 214
Jan woont hier met zijn vrouw Marijtje de Mol en drie kinderen, Jan (1851), Maarten (1853) en Jacob (1863) op wijk 7 - huis 879.
Jan was ook hier van beroep karreman.
Verder staat wederom Lijdje van Duijvenbode (1845) ingeschreven. Zij is een dochter van Marijtje uit een eerder huwelijk. In kolom 20 staat verder vermeld: "overgebracht naar folio 187 reg.3 Katwijk aan Zee".

Voor inzage kopie folio 214: klik hier.


Bev. Reg. 1880-1920 deel 6 Katwijk - archief Katwijk folio 77
Jan woont hier enkel met zijn vrouw Marijtje de Mol, tot hun overlijden resp op 04-01-1904 en 07-12-1889, op wijk h no 133, Kerksteeg 78.

Voor inzage kopie folio 77: klik hier.---------------------------------------------------


Voorpagina tak Katwijk-II

Vader:
Japik 1791

Kinderen:
1e huw

Jacob 1844

Jan 1845

Jannetje 1846

Jacob 1847

Jannetje 1849

Kinderen:
2e huw

Jan 1851

Maarten 1853

Jacob 1863

-----

Index op naam of geboortedatum tak Katwijk-II

Schematisch overzicht tak Katwijk-II

Contact