geb jan 1851 geb jan 1851 Stamboom van Rijn
Tak: Wassenaar

Jan van Rijn

Hoofdpagina

Jan van Rijn, 13-07-1824 te WassenaarGeboorte Register 1824 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 35 - akte 68

geb jan1824

Jan is geboren op 13-07-1824 te Wassenaar, des morgens ten zes ure.
Zoon van Hendrik van Rijn (1781)en Aagje Pompe.
Aangegeven door vader Hendrik, 42 jr, koopman, wonende alhier te Wassenaar.
Getuigen: Theodorus Schröder, kledermaker, 31 jr en Jacob Dobbe, zonder beroep, 23 jr, beide wonende te Wassenaar.


Geboorte akte Jan - archief Wassenaar
Huwelijks Register 1847 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 20 - akte 19
Getrouwd op 27-08-1847 te Wassenaar: Jan van Rijn met Katharina Vogels.
Jan was 23 jr, broodbakker, jongeman, geboren en wonende te Wassenaar.
Meerderjarige zoon van Hendrik van Rijn, overleden en van Aagje Pompe, zonder beroep, thans huisvrouw van Jacobus van Zwieten, arbeider, wonende te Wassenaar.
Katharina was 26 jr, naaister, jongedochter, geboren en wonende alhier te Wassenaar. Meerderjarige dochter van Johannes Vogels, tuinman, en Petronella Ammerlaan, zonder beroep, beide wonende te Wassenaar.
"Waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van het huis der gemeente alhier zijn geschied".
Getuigen: Johannes Frederik bijleveld, zonder beroep, 49 jr; Stoffel van der Velde, schoenmaker, 68 jr; Sachariaas Kuit, kledermaker, 27 jr en Hendrik Looijestijn, schoenmaker, 27 jr; alhier wonende te Wassenaar.

Voor inzage kopie huwelijksakte:klik hier voor: deel 1 deel 2.
Overlijdens register 1844 Wassenaar - archief Wassenaar, folio 15 - akte 28

overlijden jan 1824

Jan is overleden op 12-07-1850 te Wassenaar, Des namiddags ten een ure, geboren te Wassenaar en gewoond hebbende in het huis numero 283, alhier te Wassenaar.
Jan was broodbakker en 26 jr.
Zijnde gehuwd geweest met Katharina Vogels, zonder beroep, wonende te Wassenaar, zoon van Hendrik van Rijn, overleden en Aagje Pompe, zonder beroep, wonende mede te Wassenaar.
Aangegeven door Joannes Vogels, tuinman, 61 jr, aanbehuwd vader en Reinier Stevens, broodbakker, 44 jr, goede bekende van de overledene.

Overlijdens akte van Jan - archief Wassenaar-------------------------------------------


Vader:
Henricus 1781

Kinderen:

Hendericus 1848

Petronella 1849

-----

Index op naam of geboortedatum

Schematisch overzicht

Contact